Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Retransmisja XXX absolutoryjnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega (fotoreportaż oraz video)

Lipiec 1, 2016 10:45 AM

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji XXX absolutoryjnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega, która odbyła się wczoraj, w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu, przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o udzielenie absolutorium i opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2015 rok,
b) uchwała Nr XV/86/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok,
c) uchwała Nr XV/119/2016 z dnia 27 maja 2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
d) informacja o stanie mienia Miasta Tarnobrzega,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2015 rok,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnobrzega”,
2) likwidacji jednostki organizacyjnej pod nazwą Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny w Tarnobrzegu oraz utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Samorządowe Centrum Usług w Tarnobrzegu i nadania statutu jednostce,
3) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnobrzeg i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
4) zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
5) zmian w budżecie na 2016 rok,
6) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej, obręb Tarnobrzeg,
7) wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego nr 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w budynku przy ul. 1-go Maja 11 w Tarnobrzegu w zamian za zwolnienie z długu,
8 ) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących budżetu Miasta Tarnobrzega na 2017 rok,
9) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg,
10) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
11) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
12) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
13) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
14) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Tarnobrzeg,
15) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
16) określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
17) zmian w budżecie na 2016 rok,
18) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,
19) uchwalenia Statutu Miasta Tarnobrzega,
20) rozpatrzenia skarg.

8. Sprawy bieżące.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie sesji.

foto&video: Piotr Morawski

Sesja RM cz.1
Video Streaming
Cz.2
Stream Live
Cz.3
Video Streaming Software
Cz.4
Enterprise Video Platform

2 Responses to Retransmisja XXX absolutoryjnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega (fotoreportaż oraz video)

 1. Głosowałem na G. Kiełba aby wyzwolić Tarnobrzeg Odpowiedz

  1 lipca 2016 at 12:39

  Grzegorz Kiełb ! Grzegorz Kiełb ! Grzegorz Kiełb !

 2. Zen Odpowiedz

  2 lipca 2016 at 12:00

  DLA PRZYPOMNIENIA, BO JUŻ CHYBA SOBIE MISTRZ ZAPOMNIAŁ. MOŻE JAKIEŚ WYJAŚNIENIA CO DALEJ Z TEMATEM 1000 MIEJSC PRACY. CZYŻBY BYŁ TO WYŁĄCZNIE WYTWÓR WYOBRAŹNI LUB POBOŻNE ŻYCZENIE???!!!!

  http://www.echodnia.eu/podkarpackie/strona-glowna/art/9065779,powstanie-1000-nowych-miejsc-pracy,id,t.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>