Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Gmina Tarnobrzeg rozpoczyna opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Sierpień 4, 2016 10:55 AM

Gmina Tarnobrzeg zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych liderów oraz partnerów społecznych do włączenia się do procesu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023.

Rewitalizacja to szeroki program działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, gospodarki i  środowiska, realizowany na obszarze zdegradowanym i wykorzystujący jego czasem niedostrzeżony potencjał. Ideą rewitalizacji jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące łącznie kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe oraz kulturowe), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez program rewitalizacji. Rewitalizacja ma nie tylko za zadanie rozwiązać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy, jakie występują na obszarze gminy, ma też pomóc lepiej wykorzystać potencjał mocnych stron gminy, jak również jej otoczenia.

Rewitalizacją nie są pojedyncze inwestycje, takie jak remont drogi, przebudowa budynku czy remont placu zabaw. Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne, zaś działania w sferze planistycznej, technicznej, środowiskowej lub gospodarczej mają charakter uzupełniający.

Czym jest obszar zdegradowany? Obszar zdegradowany – jest przestrzenią, na której występują negatywne zjawiska społeczne (w szczególności bezrobocia, przestępczości, niedostatku, niskiego kapitału społecznego ) współwystępujące z negatywnymi zjawiskami w sferze:

  • gospodarczej (niski stopnień przedsiębiorczości, słaba  kondycja lokalnych przedsiębiorstw),

  • środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi),

  • przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną) ,

  • technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,
    w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym).

Istotnym elementem prac nad programem rewitalizacji jest udział społeczeństwa w definiowaniu problemów oraz szukaniu pomysłów na ich rozwiązywanie.

Chcielibyśmy, aby dokument powstał przy mocnym wsparciu i zaangażowaniu lokalnej społeczności. Gorąco zapraszamy do udziału w pracach, wnoszenia uwag, dzielenia się opiniami oraz aktywnego uczestnictwa w różnych formach zaplanowanych konsultacji społecznych (spotkaniach, badaniach ankietowych – drogą elektroniczną).

Zapraszamy na najbliższe spotkanie w dniu 12 sierpnia 2016 r. poświęcone wypracowaniu wizji obszaru rewitalizacji, celów głównych i kierunków programu rewitalizacji.Spotkanie będzie okazją do podzielenia się swoimi pomysłami dotyczącymi działań rewitalizacyjnych i pozwoli na wspólne wypracowanie oczekiwanych projektów rewitalizacyjnych.

PODZIEL SIĘ SWOIM POMYSŁEM!

Weź udział w spotkaniu lub skorzystaj z formy konsultacji drogą elektroniczną i wypełnij kartę projektu oraz zgłoś zadanie rewitalizacyjne do dokumentu.

Możesz mieć wpływ na to co zostanie zmienione w naszym mieście.

Szczegółowe informacje dotyczące formuły i terminu konsultacji umieszczane będą na bieżąco na stronie www.tarnobrzeg.pl

materiał partnera