Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

08-10.09 (czwartek – sobota) Konferencja naukowa na 25-lecie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega

Sierpień 22, 2016 12:23 PM

Z okazji 25-lecia Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, dyrekcja i pracownicy placówki zapraszają na konferencję naukową, poświęconą wielkim rodom na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX wieku w dn. 8-10 września.

Takiej konferencji jeszcze w Tarnobrzegu nie było!  Najlepsi historycy z niemal całego kraju zjadą do Dzikowa, by rozprawiać o wielkich rodach polsko-litewskich.

- Celem konferencji jest ukazanie historii rodów arystokratycznych Polski i Litwy w okresie zmieniających się uwarunkowań społeczno-politycznych, między XVI a XX wiekiem. Chcemy popatrzeć na dzieje tej grupy społecznej poprzez pryzmat jej dokonań w wielu wymiarach, również gospodarczych i kulturalnych. Zachodzi również potrzeba pokazania dziedzictwa, jakie pozostało po arystokracji w odniesieniu do pamięci historycznej – wyjaśnia Tadeusz Zych, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega.

Pogram konferencji jest imponujący. Wstęp na wszystkie panele wolny.

Komitet naukowy: dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) – przewodniczący, prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. dr hab. Karol Tarnowski (PAU Kraków), dr hab. Dariusz Nawrot, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Władysław Stępniak, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Tamara Bairašauskaite (Instytut Historii Litwy), dr Rimantas Miknys (Dyrektor Instytutu Historii Litwy)

Komitet organizacyjny: mgr Radosław Pawłoszek, mgr Mateusz Klempert, mgr Sebastian Nowakowski, mgr Krzysztof Andrzej Kierski

25 LECIE MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA TARNOBRZEGA

8 września 2016 r.

godz. 10.00 Wystąpienia: Dyrektora Muzeum, Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Wojewody Podkarpackiego, wręczenie odznaczeń państwowych, wystąpienia zaproszonych gości

godz. 11.00 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI NAUKOWEJ: WIELKIE RODY NA ZIEMIACH POLSKO-LITEWSKICH XVI-XX WIEKU: Rozkwit – działalność – upadek – tradycja i pamięć

Sala Wielka Pałacu Tarnowskich w Dzikowie

11.00 Otwarcie: Dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR – Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega

Wystąpienia: Prof. dr hab. Karol Tarnowski – Polska Akademia Umiejętności, Prof. dr hab. Norbert Kasparek – Kierownik Zakładu Historii XIX wieku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Anira Wojan – Prezes Fundacji Kossakowskiego w Warszawie oraz zaproszonych gości

Wykład inauguracyjny:

Książę Maciej Radziwiłł – Dzieje Radziwiłłów w perspektywie rodzinnej.

***

Panel I – Polityka, ekonomia

8 września (czwartek) – Sala Wielka Pałacu Tarnowskich w Dzikowie

OBRADY

Sesja I

12.15–12.30 Dr hab. Tomisław Giergiel (Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu) „Najstarsze rody ziemi sandomierskiej”.

12.30–12.45 Dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) „Ostatnia generacja książąt Holsztańskich herbu Hippocentaurus w elitach władz Wielkiego Księstwa Litewskiego końca XV i XVI wieku”.

12.45–13.00 Dr Mariusz Lubczyński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Kariera rodziny Tarłów w XVI wieku”.

13.00–13.15 Dr hab. Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Załuscy herbu Junosza w XVII wieku. Geneza potęgi rodu w kolejnym stuleciu”.

Dyskusja

Sesja II

14.30–14.45 Mgr Paweł Tyszka (Uniwersytet Warszawski, Zamek Królewski w Warszawie) „Twórca potęgi rodu Zamoyskich – kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski i jego dzieło”.

14.45–15.00 Mgr Łukasz Włodarski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Rodzina Kryskich jako przedstawiciele możnowładztwa mazowieckiego w czasach nowożytnych”.

15.00–15.15 Mgr Stanisław Szynkowski (Uniwersytet Opolski w Opolu) „Z dworu królewskiego na magnackie salony – ród von Beess a polska arystokracja w XVII i XVIII wieku”.

15.15–15.30 Mgr Robert Borkowski (Uniwersytet Rzeszowski) „Trzy pokolenia Lubomirskich w nowej perspektywie badawczej”.
Dyskusja

9 września (piątek) – Sala Wielka Pałacu Tarnowskich w Dzikowie

9.00–9.30 Uroczystość obchodów 25-lecia Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego

OBRADY:

Sesja I:

9.30–9.45 Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikoła Kopernika w Toruniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego) „Początki kariery możnowładczej Czapskich herbu Leliwa”.

9.45–10.00 Dr hab. Małgorzata Durbas, prof. AJD (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) „Narodziny i zmierzch wielkości rodu Leszczyńskich do 1737 roku”.

10.00–10.15 Mgr Dominika Rychel–Mantur (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Tadeusz Matuszewicz (1765–1819) jako przedstawiciel rodu Matuszewiczów herbu Łabędź”.

10.15–10.30 Dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) „Potoccy z linii chrząstowskiej w latach zaboru”.

Dyskusja

Sesja II:

11.15–11.30 Mgr Anna Leśniczuk (Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach) „Kuczyńscy na Korczewie 1712–1858″.

11.30–11.45 Prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie) „Fenomen ziemiaństwa – stosunek do Księstwa Warszawskiego”.

11.45–12.00 Dr hab. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Litewska magnateria a Napoleon w 1812 roku”.

12.00–12.15 Mgr Dawid Madziar (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Ks. Antoni Paweł Sułkowski w nowej rzeczywistości politycznej na ziemiach polskich w latach 1814 – 1818″.

Dyskusja

Sesja III:

13.00–13.15 Dr hab. Maciej Trąbski, prof. AJD (Akademia Jana Długosza w Częstochowie) „Przedstawiciele wielkich rodów w armii Królestwa Polskiego (1815–30)”.

13.15–13.30 Dr Przemysław Żukowski (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) „Konstanty Massalski (1802–80) – książę, wykładowca prawa rzymskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie”.

13.30–13.45 Mgr Aneta Aleksandra Duda (Akademia Pomorska w Słupsku) „Funkcjonowanie Ordynacji Ołyckiej Radziwiłłów w XIX i XX wieku”.

13.45–14.00 Dr hab. Mariusz Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Zmierzch ordynacji pińczowskiej i margrabiów Wielopolskich w XIX–XX wieku”.

Dyskusja

Sesja IV:

15.15–15.30 Dr Witalij Bohatyrewicz (Akademia Jana Długosza w Częstochowie) „Radziwiłłowie i zamek w Nieświeżu w XIX i w I połowie XX wieku”.

15.30–15.45 Mgr Dobromiła Rzyska–Laube (Muzeum Narodowe w Gdańsku) „Pamięć kresowych rodach Radziwiłłów, Pociejów i Sołtanów w pomorskim Waplewie Wielkim hrabiów Sierakowskich, niegdyś i obecnie”.

15.45–16.00 Mgr Krzysztof Sacała (Uniwersytet Rzeszowski) „Korniaktowie. Rozkwit – działalność – upadek w świetle genealogii rodu”.

16.00–16.15 Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Akademia im Jana Długosza w Częstochowie) „Arystokraci czy nuworysze? Deficyt pozycji społecznej Stempkowskich”.
Dyskusja

Sesja V

17.00–17.15 Siergiej Łajewski (Czernihowskie Muzeum Historyczne im. Wasilija Tarnowskiego) „Rodzina Tarnowskich i jej dobrotwórcza działalność na Czernihowszczyźnie”.

17.15–17.30 Dr Andrea Mariani (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) „Aktywność jezuickich kapelanów nadwornych na ziemiach koronnych. Między dworem a placówką zakonną”.

17.30–17.45 Dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR (Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega) „Polityczna, społeczna i kulturowa rola Tarnowskich z Dzikowa”.

Dyskusja

18.30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Panel II – Mecenat, kultura i sztuka, obyczaje

8 września (czwartek)

Pokój czerwony Pałacu Tarnowskich w Dzikowie

OBRADY:

Sesja I

12.15–12.30 Mgr Krystyna Jackowska (PAN Biblioteka Gdańska) „Michał Kazimierz Radziwiłł z synami (czy aga Dedesz ze świtą?) na grupowym portrecie malowanym przez gdańszczanina Daniela Schultza, jako przykład gustów artystycznych wielkich rodów na ziemiach polsko – litewskich w XVII wieku.

12.30–12.45 Mgr Anna Wójtowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) „Wielkie rody – mecenasi Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo na terenach Rzeczpospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego”.

12.45–13.00 Mgr Paulina Anna Mielnik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) „Kto w epoce staropolskiej dzierżył laskę marszałkowską?”

13.15–13.30 Mgr Maria Salak–Warda (Zamek Królewski w Warszawie) „Jan Zamoyski – polityk, uczony, najwybitniejszy przedstawiciel rodu i twórca jego potęgi’.
Dyskusja

Sesja II

14.30–14.45 Mgr Agnieszka Pawłowska–Kubik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Mechanizmy budowania pamięci o rodzie na przykładzie pamiętników Zbigniewa Ossolińskiego i Jerzego Ossolińskiego”.

14.45–15.00 Mgr Paweł Gad (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Zachęcając do tego myślistwa… – królewska pasja nieświeskich Radziwiłłów”.

15.00–15.15 Anna Kłoś (Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach) „Jan Sobieski – prawnuk wielkiego rodu, którego budowle i dziedzictwo przetrwało po nasze czasy’.

15.15–15.30 Mgr Agata Muszyńska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „O interesach miłości oznaymuie Waszej Książęcej Mości… Zabiegi małżeńskie jako przedsięwzięcie rodzinne na przykładzie rodu Radziwiłłów w czasach saskich’.
Dyskusja

9 września (piątek)

Pokój czerwony Pałacu Tarnowskich w Dzikowie

9.00–9.30 Uroczystość obchodów 25-lecia Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego

OBRADY:

Sesja I

9.30–9.45 Dr hab. Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Plany małżeńskie Sobieskich jako wyraz pozycji rodu – marzenia i rzeczywistość”.

9.45–10.00 Dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) „Czartoryscy i Tarnowscy a Głowy wawelskie”.

10.00–10.15 Mgr Katarzyna Jachimowicz (Prokuratura Okręgowa w Warszawie) „Dzieje rodziny Kuczyńskich herbu Ślepowron na Podlasiu – historyczna i materialna spuścizna”.

10.15–10.30 Prof. dr hab. Jan Ptak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) „Od Opatowa do Dzikowa. Próba interpretacji malowideł batalistycznych w opatowskiej Kolegiacie Św. Marcina”.

Dyskusja

Sesja II

11.15–11.30 Mgr Alicja Żuchowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Edukacja modna na dworze hetmanowej Branickiej – wspomnienia dzieciństwa i młodości Anny z Tyszkiewiczów Potockiej”.

11.30–11.45 Mgr Kinga Próchniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) „Dwór Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich w Puławach jako centrum życia artystycznego’.

11.45–12.00 Mgr Katarzyna Węglicka (Polska Akademia Nauk w Warszawie) „Mecenat kulturalny ostatniego kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego Joachima Litawora Chreptowicza.

12.00–12.15 Dr hab. Zofia Sawaniewska–Moch (Polska Akademia Nauk w Warszawie)” Wybory tożsamościowe i językowe potomków ziemian z Litwy Kowieńskiej w świetle narracji biograficznych.

Dyskusja

Sesja III

13.00–13.15 Mgr Mateusz Klempert (Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie) „Wojtkuszki – rodowa siedziba Kossakowskich na Litwie”.

13.15–13.30 Mgr Marta Król (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) „Zamek szydłowiecki siedzibą rodów magnackich dawnej Rzeczpospolitej”

13.30–13.45 Mgr Rafał Górny (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie) „Archiwum familijne sekretne Radziwiłłów przywiezione z Berlina”.

13.45–14.00 Dr Włodzimierz Moch (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) „Działalność kulturotwórcza rodu Zdziechowskich”.

14.00–14.15 Dr Adrianna Szczerba (Uniwersytet Łódzki) „Zainteresowania archeologiczne w rodzinie Tyszkiewiczów”.

18.30 Podsumowanie konferencji

10 września (sobota) – Objazd naukowy

8.00 – Objazd naukowy: Baranów Sandomierski (zamek), Koprzywnica (klasztor cysterski), Klimontów (kolegiata pw. św. Józefa, kościół pw. św. Jacka, synagoga, rynek), Ujazd (zamek)

info: UM Tarnobrzeg

foto: Piotr Morawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>