Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tarnobrzeskiego (Gorzyce i Grębów)

Styczeń 23, 2017 11:38 AM

Minął ponad rok od momentu wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od dnia 01.01.2016 t. funkcjonuje ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, umożliwiająca samorządom powiatowym, organizowanie sieci nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu. Na terenie powiatu tarnobrzeskiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Gorzycach i Grębowie prowadzone przez Fundację „Masz prawo”.

W trakcie 2016 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielano porad prawnych, które cieszyły się sporym zainteresowaniem. Najwięcej porad dotyczyło prawa rodzinnego i spadkowego.

Realizacja projektu doprowadziła do zmniejszenia skali problemów życiowych obywateli, wynikających z niewiedzy prawnej, które mogą skutkować zagrożeniem wykluczeniem społecznym, zmniejszeniem aktywności społecznej wywołanej poczuciem bezradności i apatii wobec organów administracji. Zmniejszyło się również ich zagrożenie wykluczeniem prawnym wynikającym z niskiej wiedzy prawnej o przysługujących jednostkom prawach i środkach ich ochrony (tzw. świadomość prawna). Beneficjenci którzy skorzystali z porad mogli skutecznie dochodzić swoich praw, a dostępność bezpłatnych usług prawnych wpłynęła na likwidację barier mentalnych w stosunku do korzystania z usług prawnych.

Pomoc prawna jest świadczona przez adwokatów, radców prawnych i aplikantów radcowskich. To zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane przez powiat tarnobrzeski ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku przez 4,5 godziny dziennie.

W 2017 R. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA JEST:

- od poniedziałku do środy w Gorzycach w Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej, ul. 11 listopada 12 w następujących godzinach: poniedziałek: 15.30-20.00, wtorek: 14.00-18.30, środa: 8.00-12.30;

- od czwartku do piątku w Grębowie w budynku Urzędu Gminy w następujących godzinach: czwartek: 11.00-15.30, piątek; 8.00-12.30

POMOC PRAWNA POLEGA NA:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

- udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ:

- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

- która nie ukończyła 26 lat, lub

- która ukończyła 65 lat, lub

- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

- kobiety, która jest w ciąży

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, spraw karnych, spraw administracyjnych spraw rodzinnych, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ubezpieczenia społecznego, spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>