01.III. – 15. IV.Konkurs fotograficzny „Powiat Tarnobrzeski – atrakcyjne miejsce dla turystów”

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sand. zaprasza fotografów zawodowych jak i amatorów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Powiat Tarnobrzeski – atrakcyjne miejsce dla turystów”. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody : statyw Manfrotto 718B, lornetka Bresser Hunter 10×50, plecak fotograficzny na sprzęt firmy Safe PAQ.

Celem konkursu jest ukazanie walorów kulturowych, przyrodniczych i rekreacyjnych regionu.

I. PRZEPISY OGÓLNE

Regulamin I Powiatowego Konkursu Fotograficznego

„Powiat Tarnobrzeski – atrakcyjne miejsce dla turystów”

Organizatorem konkursu jest:

– Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim,
w Baranowie Sandomierskim,

– Starosta Tarnobrzeski,

– Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Przedmiotem Konkursu jest ukazanie walorów kulturowych, przyrodniczych i rekreacyjnych w celu promocji turystyki powiatu tarnobrzeskiego.

W Konkursie udział wziąć może każdy, kto ukończył 16 lat. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację zasad przedstawionych w niniejszym regulaminie.

Regulamin Konkursu, komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej www.kulturalia.pl

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii, przedstawiających przynajmniej jedną z czterech gmin Powiatu Tarnobrzeskiego.

Zdjęcia mogą przedstawiać: architekturę (zabytki, pomniki, domy, mosty, ulice, całe grupyarchitektoniczne), przyrodę, społeczeństwo (zawody, imprezy kulturalne itd.).

Fotografie powinny być nadsyłane/dostarczane w wersji elektronicznej – rozdzielczość zdjęć od 1600×1200 pikseli, płyta cd/dvd lub w wersji papierowej – odbitki biało-czarne lub kolorowe w formacie od 20/30cm. Fotografie konkursowe należy nadsyłać jako przesyłkę pocztową lub dostarczyć osobiście.

Każda praca powinna, na odwrocie, zostać opatrzona opisem (tytułem), datą oraz miejscem wykonania i podpisem autora (dla zdjęć w formie elektronicznej – proszę umieścić podpis na płycie cd/dvd).

Nadsyłanym/dostarczanym fotografiom powinny towarzyszyć informacje dotyczące autora: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, wykaz przesłanych prac, krótkie uzasadnienie wyboru przedstawionych motywów, w przypadku zdjęć przedstawiających wizerunki osób – zgodę na wykorzystanie ich wizerunku oraz podpisane klauzule (w formie oświadczenia):

A.„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego I Konkurs Fotograficzny-Powiat Tarnobrzeski – atrakcyjne miejsce dla turystów”w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

B. „Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania fotografiami w ramach:
publikacji w internetowym serwisach internetowych www.powiatarnobrzeski.pl, www.kulturalia.pl, www.baranowsandomierski.pl, wystawie w MGOK oraz innych wystawach organizowanych przez MGOK w ramach w/w konkursu. Dodatkowo autor użyczy nieodpłatnie jedną, wybraną przez siebie fotografię na potrzeby promocyjne (np.kalendarz, prezentacja multimedialna) dla Starostwa Powiatu Tarnobrzeskiego oraz MGOK w Baranowie Sand.

Prace winny być składane bądź nadsyłane na adres:

Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Fabryczna37, 39-450 Baranów Sandomierski z dopiskiem:

KONKURSFOTOGRAFICZNY

Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane autorom.

III. TERMINARZ

Termin trwania Konkursu: 01.III.2011r – 15. IV. 2011r. (decyduje data stempla pocztowego).Organizator powołuje Jury.

Ocena prac nastąpi do 1 maja 2011r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora do dnia 30. IV. 2011r. Wyniki Konkursu zostaną podane w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim (gablota z ogłoszeniami) oraz w internetowych serwisach informacyjnych www.powiatarnobrzeski.pl, www.kulturalia.pl, www.baranowsandomierski.pl.

Rozdanie nagród będzie miało miejsce w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim. Wydarzeniu będzie towarzyszyć otwarcie wystawy nagrodzonych prac.

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrodzone prace zostaną umieszczone w postaci Wystawy w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc oraz drobne nagrody za wyróżnienia.

1 miejsce statyw Manfrotto 718B

2 miejsce lornetka Bresser Hunter 10×50

3 miejsce plecak fotograficzny na sprzęt firmy Safe PAQ

V. WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH ZDJĘĆ

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nagrodzonych i wyróżnionych prac w artykułach prasowych na stronach internetowych www.powiatarnobrzeski.pl, www.kulturalia.pl, www.baranowsandomierski.pl oraz wystawach organizowanych przez MGOK w ramach w/w konkursu.

Organizator uzyskuje uprawnienia, o których mowa w pkt. 5 regulaminu, nieodpłatnie, na podstawie oświadczenia złożonego przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2 B regulaminu.

foto&źródło: baranowsandomierski.pl

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content