Telefony alarmowe i informacyjne Tarnobrzeg

Piotr Morawski

Telefony alarmowe i informacyjne

Straż Pożarna 998

Policja 997

Straż Miejska 986

Pogotowie Wodociągowe 994

Pogotowie Ciepłownicze 993

Pogotowie Energetyczne 991

Numer Alarmowy z telefonu komórkowego 112

Pogotowie Ratunkowe, Szpitalna 1 (015) 822 16 99, 999

Pomoc Drogowa Asistance całodobowa (015) 96 31

Pogotowie Gazowe, Tarnobrzeg (015) 823 03 98, 992

Informacja Kolejowa 94 36

Informacja Autobusowa (015) 822 14 35