Patronat medialny

Piotr Morawski

Patronat medialny

Portal nadwisla24.pl promuje wydarzenia rozrywkowe, kulturalne i sportowe na zasadzie patronatu medialnego.

Oferta skierowana jest do:

– firm zajmujących się profesjonalną działalnością artystyczną, koncertową, itp.,

– domów kultury, kin i teatrów,

– muzeów, biur artystycznych i galerii,

– szkół i uczelni wyższych,

– organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, itp.),

– klubów sportowych,

– mediów (prasy, radia i telewizji),

– innych instytucji organizujących imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe

– oraz do grup nieformalnych i osób indywidualnych.

Oferujemy:

– atrakcyjną prezentację informacji (zapowiedzi) o danej imprezie na stronie głównej portalu,

– zamieszczenie tekstu, zdjęć i plakatu dotyczącego imprezy,

W zamian oczekujemy:

– opublikowania adresu Portalu nadwisla24.pl w materiałach informacyjnych, plakatach

– zamieszczenia w widocznym miejscu banera reklamowego portalu podczas trwania imprezy (2 m x 1 m),

Uwagi techniczne:

Po omówieniu szczegółów współpracy, organizator zobowiązuje się dostarczyć redakcji portalu materiały informacyjne dotyczące imprezy. Mogą to być wydruki, plakaty, zdjęcia itp., wówczas na ich podstawie redagujemy treść artykułu.

Uwagi końcowe:

– Szczegóły współpracy i patronatu są omawiane w każdym przypadku indywidualnie – w zależności od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp.

– Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych.

– Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o imprezach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy.

Logo_NW24 – nasze logo (do pobrania)

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Skip to content