RUSZA PLEBISCYT „WYJĄTKOWI 2010 ROKU”

Burmistrz ogłasza Plebiscyt na Wyjątkowego Mieszkańca Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Czytelnicy Gazety Gminnej przez dwa miesiące mogą nominować mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w następujących kategoriach:

WYJATKOWY MIESZKANIEC 2010 ROKU,

INICJATYWA LOKALNA 2010 ROKU,

MŁODZIAN 2010 ROKU,

SOŁTYS 2010 ROKU,

Spośród wszystkich nominowanych Komisja Konkursowa wybierze po 5 osób w każdej kategorii.

W kolejnym etapie, w wydaniu Gazety Gminnej w miesiącu maju opublikowany zostanie kupon z nazwiskami osób, które otrzymały najwięcej głosów. Głosowanie będzie odbywać się poprzez postawienie krzyżyka przy nazwisku osoby, lub osób, na które zechcą Państwo oddać głos.

Osoby, które wyślą kupony konkursowe wezmą udział w losowaniu nagród oraz zaproszeń na Galę Wyjątkowi 2010.

REGULAMIN

PLEBISCYTU „WYJĄTKOWI 2010”

ORGANIZATOR PLEBISCYTU

Organizatorem plebiscytu jest Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

CEL PLEBISCYTU

Celem plebiscytu jest aktywizowanie mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz propagowanie pozytywnych postaw społecznych.

KUPONY

 1. Kupony – zgłoszenia drukowane będą w wydaniu Gazety Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2010 roku.
 2. Osoba wypełniająca kupon może nominować swojego kandydata w jednej lub kilku kategoriach.
 3. Kupony bez danych osobowych zgłaszającego są nie ważne.
 4. Tylko oryginalne kupony wycięte z Gazety Gminnej będą brane pod uwagę przez Komisje Konkursową.
 5. Jedna osoba może wysłać jeden kupon w pierwszym i jeden kupon w drugim etapie Plebiscytu.
 6. W konkursie nie bierze udziału organizator konkursu, Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

KATEGORIE

 1. W kategorii „Wyjątkowy mieszkaniec 2010 roku”, osoba zgłaszająca może nominować jedną osobę, mieszkańca Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, który zdaniem zgłaszającego, swoją pracą i postawą zasłużył na ten tytuł.
 2. W kategorii „Inicjatywa lokalna 2010 roku” osoba zgłaszająca może nominować jedną lub kilka osób, mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, która(rzy) poprzez realizację swojego pomysłu przyczynił(li) się do rozwoju lokalnej społeczności, gminy, miejscowości, kultury itp.
 3. W kategorii „Młodzian 2010 roku” osoba zgłaszająca może nominować jedną osobę, mieszkańca Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, który nie ukończył 21 lat i swoją postawą i pracą przyczynił się do rozwoju lokalnej społeczności, gminy, miejscowości, kultury itp.
 4. W kategorii „Sołtys 2010 roku” osoba zgłaszająca może nominować jedną osobę, która obecnie pełni obowiązki sołtysa lub przewodniczącego w miejscowościach na terenie Gminy Baranów Sandomierski i swoją pracą przyczyniła się do rozwoju miejscowości, poprawy infrastruktury itp.

GŁOSOWANIE

 1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym, czytelnicy Gazety Gminnej nominują swoich kandydatów poprzez wypełnienie i wysłanie kuponu.
 2. W drugim etapie Komisja Konkursowa spośród wszystkich nadesłanych kuponów do dalszego głosowania wybiera po 5 osób, które otrzymały najwięcej nominacji w każdej kategorii.
 3. W kolejnym wydaniu Gazety Gminnej drukowane będą kupony z nazwiskami nominowanych osób w poszczególnych kategoriach. Czytelnicy gazety głosują, stawiając krzyżyk przy wybranym nazwisku kandydata, kandydatki lub kandydatów nominowanych w poszczególnych kategoriach.
 4. Wypełnione kupony należy wysłać lub dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim ul. Gen. L. Okulickiego 1; 39-450 Baranów Sandomierski.
 5. Zwycięzcą plebiscytu zostaje ta osoba, lub te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

KRYTERIA

 1. Komisja Konkursowa w składzie:

1) Burmistrz MiG Baranów Sandomierski,

2) Sekretarz MiG Baranów Sandomierski,

3) Przewodniczący Rady MiG Baranów Sandomierski,

4)Przedstawiciel Młodzieżowej Rady MiG Baranów Sandomierski wyznaczony w drodze uchwały przez Młodzieżową Radę Miejską.

5) Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury,

Spośród nadesłanych kuponów – zgłoszeń komisja wyłoni z pierwszego etapu Plebiscytu po 5 osób, które otrzymały najwięcej głosów, w każdej kategorii.

W drugim etapie Komisja Konkursowa zliczy wszystkie oddane przez czytelników głosy na wskazane osoby i według kryteriów wyłoni zwycięzcę.

 1. Komisja konkursowa oceniać będzie według następujących kryteriów:

1) ilość nadesłanych kuponów – zgłoszeń (na jednego lub grupę kandydatów),

2) praca i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności, gminy,

3) ogólna ocena postawy.

 1. Z każdego posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół.
 1. Ustalenia Komisji Konkursowej są ostateczne.

NAGRODY

 1. Spośród osób, które wypełnią i wyślą kupony – zgłoszenia wylosowanych zostanie 10 dwuosobowych zaproszeń na uroczystą galę podsumowującą plebiscyt. Natomiast podczas gali rozlosowane będą dodatkowo nagrody niespodzianki.
 2. Komisja Konkursowa w drugim etapie Plebiscytu w każdej kategorii wyróżni trzy osoby lub trzy grupy, natomiast tytuł przyzna osobie lub grupie osób, która otrzyma najwyższą ocenę.
 3. Zwycięzcy otrzymają puchary, dyplomy oraz drobne upominki.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali podsumowującej plebiscyt „Wyjątkowi 2010”.

Źródło: UMiG Baranów Sandomierski

Foto: Piotr Morawski

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content