Podsumowanie pierwszego miesiąca prezydentury Norberta Mastalerza

Likwidacja stanowiska drugiego zastępcy i  biura radców prawnych działającego w urzędzie, inny termin przyjmowania mieszkańców, – to niektóre ze zmian wprowadzonych przez prezydenta Mastalerza, w okresie od 13 GRUDNIA 2010 do 18 STYCZNIA 2011

PRZEJĘCIE URZĘDU

– Dziesiątki, setki spotkań z szefami poszczególnych komórek magistratu, a także instytucji mu podległych oraz spółek prawa handlowego z udziałem kapitału miasta.

– Analiza dokumentów urzędowych

– Przygotowywanie bilansu otwarcia

– Likwidacja biura radców prawnych i zlecenie usług prawnych firmom zewnętrznym

– Przygotowywanie reorganizacji urzędu (po to, aby sprawniej i taniej zarządzać administracją)

– Przygotowywanie budżetu miasta na 2011 rok

– Przeniesienie z wtorku na poniedziałek cotygodniowych dyżurów prezydenta i jego zastępcy. Począwszy od nowego roku będziemy przyjmujemy obywateli w godzinach 10-12 i 14.30-15.30. Zamierzam również spotykać się z mieszkańcami w formule spotkań otwartych, podczas których będę relacjonował im ważne sprawy miasta i odpowiadał na pytania.

PROJEKTY UNIJNE

– Spotkania z przedstawicielami gmin Grębów, Baranów Sandomierski i Nowa Dęba w sprawie zakupu nowych wozów strażackich z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (wartość projektu 3,1 mln zł)

– Warunkowe podpisanie umowy na dofinansowanie remontu ulic Niepodległości i 1-Maja z RPO Województwa Podkarpackiego (wartość projektu 3,4 mln zł)

– Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy systemu GiS (zarządzanie gminą) z RPO Województwa Podkarpackiego (wartość projektu 1,8 mln zł)

– Realizacja projektu promocyjnego miasta w ramach RPO Województwa Podkarpackiego (wartość projektu 340 tys. zł)
– Powołanie grupy roboczej, która zajęła się przygotowywaniem nowego projektu promocyjnego Tarnobrzega (wspólnie z Sandomierzem) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

WAŻNIEJSZE SPRAWY KADROWE

– Nominacje najbliższych współpracowników: Robert Niedbałowski – wiceprezydent, Marta Kamysz- Turbak – sekretarz, Maria Nabrzeska – skarbnik, Wojciech Malicki – rzecznik prasowy.

– Zmniejszenie do jednego, liczby zastępców prezydenta

– Zawieszenie Marzeny Jareckiej Grabias w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tarnobrzegu. Powodem tego jest postępowanie sądowe toczące się w sprawie Pani Dyrektor.

– Powołanie Kamili Michalik na stanowisko doradcy d.s. społecznych, m.in. kontaktów z organizacjami pozarządowymi
– Powołanie komisji: mieszkaniowej, rozwiązywania problemów alkoholowych, urbanistyki.

WAŻNIEJSZE SPRAWY BIEŻĄCE

– Wystąpienie i spotkanie z Wojewodą Podkarpackim sprawie zapewnienia w przyszłorocznej rezerwie celowej budżetu państwa środków na usuwanie skutków powodzi. W odpowiedzi Pani Wojewoda Małgorzata Chomycz poinformowała mnie, że w rezerwie celowej, analogicznie jak w latach ubiegłych znajdą się fundusze na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wykaz zadań do realizacji – usystematyzowanych według ważności – przesłaliśmy do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

– Wprowadzenie nowej polityki informacyjnej – opartej na otwartości i przejrzystości, m.in. otwarcie dla dziennikarzy cotygodniowych narad kierownictwa UM, bieżąca informacja o działalności urzędu.

– Wystąpienie do właścicieli stacji o przedstawienie mi zasad, na jakich ustalają ceny paliw. I prośba skierowana do Prezesa PKS Tarnobrzeg, Antoniego Barwacza z prośbą obniżenia cen paliw – na należącej do PKS – stacji benzynowej. Efekt? Od czasu obniżenia cen paliw przez PKS pozostałe stacje też obniżyły marże i obecne ceny (18.stycznia E-95 – 4,91, ON – 4,74) są niższe niż w wielu miejscach w regionie – a do tamtej pory należały do najwyższych. Po otrzymaniu (lub nieotrzymaniu) wszystkich odpowiedzi od właścicieli stacji podejmę dalsze kroki w sprawie cen paliw, z zawiadomieniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów włącznie.

– Rozmowy z dyrekcją Kopalni Machów w sprawie uruchomienia w sezonie letnim plaży nad Jeziorem Machowskim. I ustalenia: większa plaża, więcej punktów gastronomicznych, nowe rozwiązania komunikacyjne wokół jeziora.

– Zaakceptowanie nowych taryf cenowych za wodę i ścieki.

– Wyegzekwowanie od firmy ASA zapisów umowy o zimowym utrzymaniu miasta.

– Zabezpieczenie skarpy na osiedlu Miechocin, która od lat systematycznie się osuwa, co stanowi realne zagrożenie katastrofy budowlanej, czyli zagraża życiu i zdrowiu tarnobrzeżan tam mieszkających. Spotkałem się z mieszkańcami Miechocina oraz podjąłem intensywne starania (m.in. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim), aby zdobyć fundusze na badania geologiczne i zabezpieczenia osuwiska.

– Decyzja o zorganizowaniu zabawy sylwestrowej na Rynku i powrocie na Rynek Wigilii Miejskiej.

– Wsparcie akcji charytatywnych (m.in. WOŚP)

– Decyzja o zamknięciu letniego basenu i przygotowaniu w jego miejscu – sztucznego lodowiska

– Wystąpienie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o włączenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

źródło:UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content