Radni przyjęli Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Dziś w samo południe na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, radni głosowali nad dwoma uchwałami. Pierwsza dotyczyła zmian w budżecie, a druga uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011. Obie uchwały przyjęto jednomyślnie.

Dzięki zmianom w budżecie tarnobrzeska policja otrzyma 15 tysięcy złotych z przeznaczeniem na pełnienie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta.

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi określa m. in. formy i zadania, jakich realizację gmina może zlecić różnego rodzaju organizacjom. Jego celem jest poprawa współpracy między samorządem, a organizacjami pozarządowymi oraz poprawa jakości zadań realizowanych przez organizacje w sferze zadań publicznych, na rzecz mieszkańców Miasta Tarnobrzega.

Miasto Tarnobrzeg podejmuje współpracę z organizacjami głównie w formach:

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, dofinansowanych z budżetu Miasta Tarnobrzeg, na zasadach określonych w ustawie;

2) partnerstwa określonych w art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

3) udzielania pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej;

4) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach;

5) zbieranie opinii i uwag organizacji w przedmiocie współpracy;

6) roboczych spotkań organizacji z przedstawicielami Prezydenta odpowiedzialnymi za poszczególne obszary zadaniowe;

7) konsultacji

8 ) prace wspólnych roboczych zespołów tematycznych o charakterze doradczym i inicjatywnym;

9) udzielania wsparcia merytorycznego, w szczególności poradnictwa i doradztwa;

10) promowania i udzielania pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji;

11) prowadzenia bazy danych organizacji działających na terenie Miasta Tarnobrzeg;

12) udostępnianie sal w celu realizacji zadań statutowych organizacji.

Cieszę się, że radni przyjęli Program Współpracy. Niestety od początku roku organizacje pozarządowe zamiast realizować swoje pomysły, musiały czekać ze związanymi rękami. Dopiero teraz, po przyjęciu Programu, będę mógł ogłosić konkursy na realizację zadań przez organizacje pozarządowe – mówi Prezydent Norbert Mastalerz.

Źródło: UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content