Prezydent ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych

Blisko milion złotych mogą otrzymać stowarzyszenia i organizację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowanie postaw patriotycznych określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs 2011 – Organizacje Pozarządowe” wraz z oznaczeniem numeru i nazwy zadania, w formie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14. 04. 2011 r. w siedzibie organizatora: Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39 400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą pod adresem: Urząd Miasta Tarnobrzeg, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39 ? 400 Tarnobrzeg.

Organizacja pozarządowa, która składa kilka ofert w konkursie powinna złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej i opisanej kopercie. Do kilku ofert można dołączyć jeden komplet załączników (dotyczących wymogów formalnych) w odrębnej opisanej i zamkniętej kopercie. Wszystkie tak opisane koperty należy włożyć do jednej dużej z napisem ?Konkurs 2010 – Organizacje Pozarządowe? wraz z oznaczeniem numerów i nazwy zadań. Zlecenia wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie wsparcia tj. dofinansowania jego realizacji.

Oferty na realizację zadań zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2011 r. w siedzibie Organizatora konkursu (Urząd Miejski w Tarnobrzegu) przez Komisję konkursową powołaną na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji konkursowej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów można znaleźć w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi? na stronie www.tarnobrzeg.pl (po prawej stronie) link bezpośredni tutaj
lub w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka org. pozarządowe.

Oprócz szczegółowych warunków konkursu do pobrania są także formularze oferty, oceny i sprawozdania.

źródło: tarnobrzeg.pl

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content