11.06 POWIEW Interpretacje Taneczne Tarnobrzeg 2011

POWIEW Interpretacje Taneczne Tarnobrzeg 2011 pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzeg.

ORGANIZATORZY:
Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu
Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Fram”
Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu

CELE:
– Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego zespołów.
– Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką.
– Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi.

ZASADY I KATEGORIE:
– Zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły działające w szkołach, ośrodkach kultury, ośrodkach edukacji tanecznej oraz placówkach oświatowo-wychowawczych.
– Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu.

Wiek uczestników (decyduje rok urodzenia)
I kategoria wiekowa – do12 lat
II kategoria wiekowa – 13-15 lat
III kategoria wiekowa – 16-20 lat

Dopuszcza się 4 osoby niespełniające kryterium wieku.
O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje organizator.
W Interpretacjach Tanecznych nie biorą udziału zespoły folklorystyczne i akrobatyczne.
Zespoły prezentują 1 lub 2 programy o łącznym czasie do 8 minut.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podjęcia decyzji odnośnie prezentacji 1 programu, wyboru programu dokonuje zespół.
– Warunkiem przyjęcia zespołu jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z listą uczestników i wpłata wpisowego w wysokości 10 złotych od osoby-uczestnika.
– Zgłoszenie wg załączonej karty prosimy przesyłać do dnia
25 maja 2011 r. na adres:

Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg
lub pocztą elektroniczną na adres: ara@tdk.tarnobrzeg.pl

Wpłaty wpisowego należy dokonać przelewem na konto Tarnobrzeskiego Domu Kultury Bank PEKAO S.A. I Oddział w Tarnobrzegu 79124027441111000039909710 w terminie do 1 czerwca 2011 r. z dopiskiem (Interpretacje taneczne).

KRYTERIA OCENY:
– Dobór repertuaru.
– Dobór muzyki, opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, dobór kostiumów i rekwizytów, wartości wychowawcze, ogólny wyraz artystyczny.
– Komisja przyzna nagrody finansowe w kategoriach wiekowych.
– O ostatecznym podziale nagród decyduje jury.
– Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy za udział.

PROGRAM:

11 czerwca 2011 r. (sobota)

od godz. 8.00 PRÓBY (wg kolejności zgłoszeń zespołów)
godz. 10.00 PREZENTACJA ZESPOŁÓW
godz. 17.00 KONCERT LAUREATÓW
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

MIEJSCE PREZENTACJI:
Hala Widowiskowo-Sportowa im. A. Freyera w Tarnobrzegu
Aleje Niepodległości 2

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
– Każdy zespół powinien posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– Instytucje delegujące pokrywają zespołom koszty wpisowego, przejazdu i ubezpieczenia na czas przejazdu i pobytu.
– Opiekun ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.
– Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Nagranie dobrej jakości powinno być dokonane wyłącznie na płycie CD audio. Płyta opisana: nazwa zespołu i tytuł prezentacji. Wymagane jest jedno nagranie na nośniku, należy je dostarczyć przed występem do akustyka.
– W czasie prezentacji obowiązuje zakaz używania ognia, efektów pirotechnicznych, oraz własnych aparatur oświetleniowych.
– Istnieje możliwość zamówienia posiłku (drugie danie w cenie 10 zł). Organizator nie pośredniczy w zamówieniu posiłków. Zamówienia należy składać w terminie do 3 czerwca 2011 r. w PPHU „Zbych” telefonicznie (nr tel.693 916 499).
– Zgłoszenie do udziału w Interpretacjach Tanecznych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
– Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie na potrzeby konkursu danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia i liście uczestników.
– Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
– W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:

Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego

tel.15 822-21-10 w.24, tel./fax 15 822-74-97
www.tdk.tarnobrzeg.pl
e-mail: ara@tdk.tarnobrzeg.pl

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content