Tarnobrzeski sprzeciw wobec organizacji „ACTA” – podpisz wniosek o referendum

Każdy Tarnobrzeżanin może formalnie wyrazić swój sprzeciw przeciwko ACTA. Zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie przyjęcia przez Polskę umowy ACTA odbędzie się w poniedziałek 6 lutego, na Placu Bartosza Głowackiego, w godz. 15.30 – 18.30.

Referendum jest to forma inicjatywy obywatelskiej, na wniosek minimum 500 tysięcy obywateli którzy są pełnoletni i mają pełne prawa wyborcze. Pod wnioskiem musi być zawarte imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel oraz podpis. Podpisując listę popierającą referendum nie odpowiadamy na pytanie zawarte w liście, ponieważ na to pytanie odpowiadamy dopiero idąc na referendum.

Jeżeli dojdzie do referendum i weźmie w nim udział 50% obywateli uprawnionych do głosowania, wtedy decyzja obywateli nie jest tylko opinio-dawstwem, ale ma moc wiążącą, z którą Rząd musi się liczyć.

Punkt odbioru wniosków w Tarnobrzegu tworzą wolontariusze – mieszkańcy miasta, w porozumieniu z wrocławskimi studentami. Jest to ogólnopolska akcja, o której można przeczytać na http://referendumacta.pl/index.php. Wolontariusze będą stali w charakterystycznych punktach tarnobrzeskiego rynku, jak „fontanna” czy pomnik Bartosza Głowackiego. ( Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w tej akcji w formie wolontariatu proszeni są o kontakt telefoniczny – 500179652).

SPRZECIW NA KOSZULKACH I W INTERNECIE

Do akcji sprzeciwu wobec ACTA włączyła się m.in. tarnobrzeska firma „MEGANADRUKI” która w ramach protestu wprowadziła cała kolekcje t-shirt-ów z motywami przeciwko porozumieniu. To pierwsza firma, która podjęła takie działania.

Kilka dni temu, grupa tarnobrzeskich przeciwników ACTA założyła na facebook-u społeczność dla których najważniejsze jest wolne słowo i brak cenzury w Internecie. Można tam znaleźć wszystkie najciekawsze wiadomości dotyczące sprzeciwu, od najważniejszych informacji z kraju, po różnie materiały filmowe i zdjęcia stworzone przez przeciwników.

Zachęcamy do odwiedzania strony http://www.facebook.com/pages/Wolno%C5%9B%C4%87-dla-S%C5%82owa/175700912537547?ref=tn_tnmn i dołączenia do rzeszy fanów.


DLA KOGO ACTA JEST STWORZONA?

Po wpisaniu w Wikipedia słowo kluczowe „ACTA” wyskakuję nam regułka: ACTA
(Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi) – to porozumienie wielostronne, mające ustalić międzynarodowe standardy w walce z naruszeniami własności intelektualnej. Dokument ustanawia szereg regulacji prawnych o globalnym zasięgu.

Przeciwnicy porozumienia uważają, że umowa ta stworzona jest dla korporacji a nie dla ludzi.

Przykładowo: Muzyk przeciętnie zarabia od każdej płyty około 15% z dochodu, reszta przeznaczona jest na różne konsorcja i stowarzyszenia. Prostym rachunkiem widać, kto tak naprawdę może na tym się  wzbogacić.

Poza tym porozumienie „ACTA” może wycofać z rynku farmaceutycznego tzw. „zamienniki „ czyli odpowiedniki drogich leków. Sytuacja statystycznego rencisty lub emeryta, który już dziś niejednokrotnie staje przed trudnym wyborem leki czy jedzenie, może jeszcze się pogorszyć.

ACTA – KRUCZKI PRAWNE

Umowa jest złożona z 45 jednostek redakcyjnych – artykułów, wyodrębniających wyróżnione formalnie ustępy, dzieląca się na wiele sekcji i rozdziałów zawierających ogólne oraz szczegółowe, przejściowe, dostosowujące oraz końcowe przepisy prawa. Do najbardziej kontrowersyjnych aktów normatywnych należą:


Art. 2, ust. 1,

-„Każda Strona nadaje skuteczność postanowieniom niniejszej Umowy. Strona może wprowadzić do swojego prawa szerzej zakrojone dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej, niż jest to wymagane niniejszą Umową, pod warunkiem, że takie dochodzenie i egzekwowanie nie narusza postanowień niniejszej Umowy. Każdej Stronie pozostawia się swobodę określenia właściwego sposobu wprowadzania w życie postanowień niniejszej Umowy w ramach własnego systemu prawnego i praktyki.

Oznacza to w praktyce że inne przepisy Polskiego prawa sprzeczne z umową międzynarodową, stracą moc prawną i przestaną obowiązywać. Wyjątkiem są inne ratyfikacje umowy międzynarodowej.

Art.5, podpunkt l):

„posiadacz praw obejmuje zrzeszenia i stowarzyszenia, które na mocy przepisów są uprawnione do dochodzenia praw własności intelektualnej;”

Jest to sprzeczne z polskim prawem ponieważ według „ACTA” prawa autorskie przysługują jedynie zrzeszeniom i organizacją prze które można zrozumieć takie jak: ZAiKS, RIAA czy też MPAA a nie autorowi utworu które dotychczas przysługiwało. Więc artysta nie będzie miał praw autorskich do utworu.

Art. 12,

ust.1,-„Każda Strona przyznaje swoim organom sądowym prawo zastosowania szybkich i skutecznych środków tymczasowych:

a) w odniesieniu do strony lub w stosownych przypadkach strony trzeciej, wobec której odnośny organ sądowy sprawuje jurysdykcję, w celu uniemożliwienia naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej oraz w szczególności w celu uniemożliwienia wprowadzenia do obrotu handlowego towarów, których dotyczy naruszenie prawa własności intelektualnej;

b) dla zabezpieczenia odpowiednich dowodów w związku z podejrzeniem naruszenia.”
ust.2, -„Każda Strona przyznaje swoim organom sądowym prawo zastosowania środków tymczasowych bez wysłuchania drugiej strony, w stosownych przypadkach, w szczególności, gdy jakakolwiek zwłoka może spowodować dla posiadacza praw szkodę nie do naprawienia lub gdy istnieje możliwe do wykazania niebezpieczeństwo, że dowody zostaną zniszczone. W przypadku postępowania prowadzonego bez wysłuchania drugiej strony, każda Strona przyznaje swoim organom sądowym prawo do podejmowania natychmiastowego działania w odpowiedzi na wniosek o zastosowanie środków tymczasowych i do podejmowania decyzji bez zbytniej zwłoki
.”

W szczególności ust.2 wprowadza postawę, która – na zasadzie domniemania niewinności – daje możliwość zastosowania środków tymczasowych i to bez wysłuchania drugiej strony. Gdy w stosunku do kogoś zajdzie domniemanie naruszeń, to organy sądowe mogą bez słuchania jego wersji, zastosować areszt, zamknąć prowadzoną stronę internetową, zabezpieczyć sprzęt (komputery, odtwarzacze, telefony itp…) i inne materiały.

Art.23, ust.3 i 4,

-„Strona może przewidzieć w stosownych przypadkach przepisy dotyczące postępowań karnych i sankcji za nieupoważnione kopiowanie dzieł kinematograficznych podczas seansu filmowego w obiekcie wyświetlającym filmy ogólnie otwartym dla publiczności.
W odniesieniu do przestępstw określonych w niniejszym artykule, których dotyczą przewidziane przez Stronę przepisy dotyczące postępowań karnych i sankcji, Strona ta zapewnia w swoim prawie odpowiedzialność karną za pomocnictwo i podżeganie
.”

Karze za naruszenia podlegała będzie nawet osoba, która w kinie zrobi zdjęcie uwieczniając fragment wyświetlanego obrazu, lub nagra chociażby za pomocą telefonu komórkowego filmik w którego tle da się zaobserwować np. na komputerze wyświetlany film czy grę wideo. Nawet nagranie filmu z imprezy w tle którym leci podkład muzyczny. Dodatkowo osoby towarzyszące „naruszającemu” mogą w takiej sytuacji zostać pociągnięte również do odpowiedzialności.

Wymieniłem tylko kilka aktów normatywnych, choć wiele punktów jest bardzo niejasnych jak na przykład art. 9 i 11 który mówi ale nie bezpośrednio o obowiązku monitorowania przez operatorów IPS i informowania organów ścigania o nielegalnych poczynaniach użytkowników. Z całym „ACTA” mają problemy nawet najtęższe umysły prawnicze.

*********
W dniu dzisiejszym premier Donald Tusk poinformował, że podjął definitywną decyzję o zawieszeniu procesu ratyfikacji umowy ACTA – co najmniej do końca 2012 roku. Przyznał, że konsultacje w sprawie ACTA nie były pełne; nie wykluczył też braku akceptacji dla tej umowy – wnioski o referendum nadal są zbierane, na wypadek wznowienia umowy.

tekst: aktywista

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x