Są pieniądze na finansowanie szkoleń i studiów podyplomowych

Od wtorku 7. lutego rozpoczął się nabór wniosków na finansowanie szkoleń, studiów podyplomowych oraz kosztów egzaminów lub uzyskania licencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu.

Wnioski przyjmowane są na finansowanie:

1. SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH

2. SZKOLEŃ GRUPOWYCH – Z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

3. FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

4. FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, OKREŚLONYCH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH LUB TYTUŁÓW ZAWODOWYCH ORAZ KOSZTÓW UZYSKANIA LICENCJI

Aktualne formularze wniosków wraz z załącznikami oraz regulaminy dostępne są tutaj lub w siedzibie Urzędu w pokoju 305 ( III piętro w wieżowcu) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Mając na uwadze konieczność racjonalizacji wydatków środków Funduszu Pracy:

na szkolenia indywidualne w pierwszej kolejności będą kierowane osoby uprawnione:

– które wykażą, że będą miały możliwość podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej , rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie lub w okresie do 3-ch miesięcy od ukończenia szkolenia, a w przypadku osób poszukujących pracy będących pracownikami, osobami wykonującymi inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej możliwość utrzymania zatrudnienia na zajmowanym lub innym stanowisku pracy;

– które nie korzystały dotychczas ze szkoleń lub po wcześniejszych szkoleniach podjęły zatrudnienie.

umowy o finansowanie kosztów studiów podyplomowych, kosztów egzaminów lub wydania licencji będą zawierane w pierwszej kolejności z osobami uprawnionymi:

– które wykażą, że będą miały możliwość podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie lub w okresie do 3-ch miesięcy od studiów podyplomowych, a w przypadku osób poszukujących pracy będących pracownikami osobami wykonującymi inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej możliwość utrzymania zatrudnienia na zajmowanym lub innym stanowisku pracy.

Jednocześnie mając na względzie ograniczone środki finansowe Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że w 2012r. będą finansowane w formie zwrotu jedynie koszty przejazdu na szkolenie Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY.

źródło: PUP Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content