Trwa nabór do klasy piłkarskiej Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży

Od 1 marca br. rozpoczął się nabór do klasy piłkarskiej Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Tarnobrzegu, jaki powstał przy Gimnazjum nr 2. Informacja o Gimnazjalnym Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Tarnobrzegu.

KRYTERIA I TERMINY NABORU
Termin: 1.03.2012 – 15.04.2012


Warunki naboru:

1 dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem od lekarza specjalisty medycyny sportowej

2 minimum dwuletni okres przynależności do klubu sportowego, (oferta skierowana szczególnie do młodzieży z małych klubów, nie więcej niż 8 zawodników z jednego klubu)

3 złożenie podania i formularza dostępne na stronie szkoły

4 pozytywne zaliczenie testu sprawnościowego, który składa się z dwóch części:

I. Test sprawności ogólnej:

• próba szybkości biegowej – bieg na 50 m

• próba siły nóg- skok w dal z miejsca

• bieg wytrzymałościowy na 1000 m

• podciąganie na drążku

• próba siły mięśni brzucha (skłony w przód z leżeniem tyłem i gibkości) .

II. test sprawności specjalnej:

• żonglerka piłką

• prowadzenie piłki slalomem

• uderzenie piłki do celu

• uderzenie piłki na odległość

Termin przeprowadzenia testów:

a) termin podstawowy – 15 kwietnia 2012 roku

b) termin uzupełniający – 17 czerwca 2012 roku
testy przeprowadzone zostaną na obiektach MOSiR.

5. złożenie świadectwa oraz wyników sprawdzianu za zakończenie szkoły podstawowej
Za selekcję do klas piłkarskich GOSSM odpowiada Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie w uzgodnieniu z Dyrektorem.
Do klasy piłkarskiej może zostać przyjętych maksymalnie 24 uczniów.

CELE TWORZENIA GOSSM

Celem tworzenia klas piłkarskich GOSSM jest ogólne usportowienie młodzieży, doskonalenie umiejętności z zakresu techniki i taktyki piłki nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej prowadzonej przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Ponadto wyłonienie dzieci i młodzieży najbardziej utalentowanej sportowo. W ciągu trzech lat zakłada się wyszkolenie zawodnika uniwersalnego pod względem taktycznym i technicznym , który po dalszym szkoleniu w kategorii juniora przygotowany będzie do gry na poziomie ekstraklasy lub co najmniej I ligi. Jednocześnie dużą wagę przykłada się do dobrych wyników w nauce zmierzając do kompleksowego rozwoju poprzez godzenie nauki ze sportem. Równie ważne są cele wychowawcze, jakie chcemy osiągnąć w pracy z młodzieżą w ośrodku:

– kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej, sprawności fizycznej i zdrowia

– kształtowanie pozytywnych postaw wobec uczciwej rywalizacji sportowej, zasad czystej gry, dążenia do osiągnięcia sukcesu i zwycięstwa w oparciu o poszanowanie przeciwnika,

– kształtowanie poszanowania dla zasad, reguł i regulaminów,

– kształtowanie pozytywnych postaw wobec potrzeby dążenia do doskonalenia i poszerzania własnych umiejętności, wiedzy i sprawności fizycznej oraz samokontroli i samooceny osiągnięć,

– wytwarzanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, wdrażanie nawyków zdrowego żywienia,

– uczestniczenie w systemie współzawodnictwa sportowego w ramach gry w klubach i reprezentacjach wojewódzkich,

– wdrażanie do systematycznej i sumiennej pracy,

– harmonijny rozwój organizmu ucznia,

– rozwijanie inwencji twórczej ucznia.

Uczniowie klas piłkarskich GOSSM mają zagwarantowane nieodpłatnie:

– dla uczniów zamiejscowych zakwaterowanie w internacie,

– obiady a dla uczniów mieszkających w internacie – śniadania i kolacje,

– opiekę medyczną i psychologiczną,

– cykliczne badania lekarskie,

– wykwalifikowaną kadrę trenerska i bazę szkoleniową,

– sprzęt treningowy i meczowy,

– zgrupowania szkoleniowe w czasie ferii, wakacji , pobyt na „zielonych szkołach”,

– utrzymanie przynależności klubowej,

– wolne soboty i niedziele umożliwiające rozegranie spotkań ligowych w swoich klubach.

SZKOLENIE PIŁKARSKIE I NAUKA

Szkolenie sportowe w klasach piłkarskich prowadzone jest na etapie szkolenia specjalistycznego w ramach programu i planu szkolenia sportowego Polskiego Związku Piłki Nożnej w obowiązkowym tygodniowym wymiarze co najmniej 14 godzin, równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwego dla gimnazjum.
Zajęcia sportowe będą odbywać się na obiektach Gimnazjum nr 2, które dysponuje – dwiema salami gimnastycznymi, siłownią, boiskiem piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią, pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim trawiastym, boiskiem treningowym trawiastym. W szkole znajdują się wyremontowane szatnie z natryskami.
Uczniowie klasy piłkarskiej GOSSM będą mogli – w ramach szkolenia – nieodpłatnie korzystać także z obiektów MOSiR w Tarnobrzegu (hala sportowa, basen, siłownia), hali sportowej przy ZSP nr 1 w Tarnobrzegu, kompleksu boisk na Zwierzyńcu, Euroboiska przy SP 10, z boisk piłkarskich Orlik 2012 i innych obiektów sportowych na terenie miasta.
Treningi prowadzone będą przez trenerów zaproponowanych przez PZPN i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły. Za całokształt szkolenia sportowego odpowiada trener koordynator zatrudniony przez PZPN oraz kierownik GOSSM.
Zajęcia dydaktyczne określone programem kształcenia ogólnego gimnazjum prowadzone będą przez nauczycieli Gimnazjum nr 2. Jeden dzień w tygodniu będzie poświecony tylko zajęciom dydaktycznym.
Uczeń ma możliwość powrotu do macierzystego klubu na rozgrywki w soboty i niedziele.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

1. Dla uczniów mieszkających poza Tarnobrzegiem zakwaterowanie w budynku internatu ZSP nr 3 przy ulicy św. Barbary.

2. Uczniowie mają zapewnione pełne wyżywienie – śniadania i kolacje w internacie, obiady na stołówce w Gimnazjum nr 2.

3. Całodobowa opieka wychowawcza internacie.

4. Możliwość korzystania z magazynu na sprzęt sportowy i z pralni.

Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu powstał na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002 r. nr 126, poz. 1078), porozumienia w sprawie współpracy przy wdrożeniu i realizacji „Koncepcji funkcjonowania wojewódzkich ośrodków szkolenia młodzieży w piłce nożnej”, zawartego w dniu 27 kwietnia 2004 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu a Polskim Związkiem Piłki Nożnej, a także porozumienia z dnia 1 marca 2012 roku zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Tarnobrzeg a Prezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej o utworzeniu GOSSM. Jest to jedyny ośrodek piłkarski w północnej części Podkarpacia, a drugi w województwie (w Polsce jest ich 32)

foto&źródło: UM Tarnobrzeg


Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content