Poprawa dostępu do specjalnych stref ekonomicznych – jedną z głównych propozycji do Strategii rozwoju województwa

Poprawa dostępu do specjalnych stref ekonomicznych poprzez budowę sieci dróg i połączeń do infrastruktury kolejowej zarówno szerokotorowej LHS jak i normalnotorowej wraz z budową połączeń LHS z siecią PKP – to jedna z głównych propozycji omawianych podczas drugiego spotkania w sprawie aktualizacji założeń Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.

Podczas konsultacji, które odbyły się w ubiegły czwartek w Starostwie Powiatowym zwrócono również uwagę na potrzebę elektryfikacji linii kolejowej relacji Rzeszów – Warszawa.

Ponadto zebrani byli zgodni co do tego iż niezbędna jest pomoc dla samorządów przy uzbrajaniu terenów inwestycyjnych w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego i wdrożenie programu modernizacji systemu melioracji. W kwestiach dotyczących bezpieczeństwa omówiono sytuacje związaną z zagrożeniem powodziowym.

W spotkaniu, które prowadził starosta Krzysztof Pitra, dyskutowali w sali narad Starostwa Powiatowego przybyli przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji publicznych oraz środowisk społeczno-gospodarczych.

****************

Samorząd województwa na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa określa strategię rozwoju uwzględniającą cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregionalnych przy spójności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa.

Nowa perspektywa finansowania

Samorząd Województwa Podkarpackiego w dniu 30 maja 2011 r. podjął uchwałę o przystąpieniu do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 (SRW). Podjęcie decyzji dotyczącej opracowania zmian w SRW wynikała m.in. z konieczności aktualizacji i zsynchronizowania obecnie obowiązujących zapisów Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 z krajowymi oraz unijnymi dokumentami strategicznymi, mającymi zasadnicze znaczenie dla kształtu strategii regionalnych w nowej perspektywie finansowej UE.

foto&info: Starostwo Powiatowe

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content