16.07 ( poniedziałek) Spotkanie dotyczące organizacji spółdzielni socjalnych w Tarnobrzegu

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie oraz Spółdzielnia „Dębianka” zaprasza na spotkanie z cyklu ” Spółdzielcze Spotkania z Ekonomią Społeczną”. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 16 lipca w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Podczas spotkania zaplanowano dyskusje na temat różnych aspektów tworzenia i działania spółdzielni socjalnych począwszy od wizerunku na ekonomizacji działań kończąc. Spotkanie będzie również okazją do podsumowania obszarów działań i ilości utworzonych dotychczas spółdzielni socjalnych, a także do zastanowienia się nad szansami i możliwościami ich rozwoju w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

PROGRAM

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników spotkania, poczęstunek, kawa

10:00 – 10:20 Przywitanie zaproszonych prelegentów i gości

10:20 – 12:20 Panel Dyskusyjny

Komu i kiedy współpraca się opłaca?

Paneliści:

Beata Matyjaszczyk, Przewodnicząca Gdańska Rady Organizacji Pozarządowych, Elżbieta Świętek, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju; Konrad Fijołek, p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Teresa Huńka, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu

12:20 – 12.40 Przerwa obiadowa

12.40 – 14.40 Spotkanie sieciujące

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – co możemy zyskać i co musimy zrobić?

Cezary Miżejewski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

**************************************
Według danych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych na dzień 2 lipca 2012 roku w Polsce zarejestrowanych jest 494 spółdzielni socjalnych, na Podkarpaciu – 40.

Spółdzielnie socjalną mogą tworzyć osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność, które mają trudności w znalezieniu pracy. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Działalność spółdzielni socjalnej może zostać wsparta ze środków budżetu państwa lub środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności poprzez: dotacje, pożyczki, usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym i ekonomicznym, prawnymi i marketingowym oraz inne wymienione w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych.

W ramach wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość uzyskania środków finansowych na założenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub też zatrudnienie pracowników w nowoutworzonej spółdzielnie socjalnej.
Projekty dotyczące powyższej tematyki realizowane są w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieni sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

W ramach projektów możliwe jest przez osoby fizyczne a także osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych i kościelne osoby prawne pozyskania wsparcia w postaci:
Doradztwa (indywidualnego i grupowego) oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia/prowadzenia spółdzielni socjalnych,
Środków finansowych do wysokości 20 tys. złotych na każda osobę fizyczną (max. 200 tys. zł dla spółdzielni socjalnej),
Wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcie umowy o udzielanie wsparcia pomostowego (finansowego i doradczego). W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielanie wsparcia pomostowego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, jako jeden z pierwszych w kraju, w dniu 19 października 2010 r. ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.2 z nową formą wsparcia, tj. wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.

W wyniku przeprowadzonych konkursów dotyczących tworzenia spółdzielni socjalnych wybranych do dofinansowania 11 projektów na kwotę niespełna 30 milionów złotych.

info: organizator

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content