Zamiar połączenia Tarnobrzeskiego Domu Kultury z Muzeum Historyczym wraca pod obrady RM podczas nadzwyczajnej sesji

Uchwała intencyjna o połączeniu Tarnobrzeskiego Domu Kultury z Muzeum Historycznym będzie rozpatrywana podczas najbliższej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Sesja ta odbędzie się w czwartek 13 grudnia w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

Uchwała powołania Tarnobrzeskiego Centrum Kultury została odrzucona przez radnych w trakcie ostatniej, XXXII sesji RM. Za przyjęciem głosowało ośmiu radnych, ośmiu było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.

Oprócz powołania TCK w porządku obrad znalazły się następujące punkty:

– ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

– określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

– uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Tarnobrzega,

– wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

– określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy,

– określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2012 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

– opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Debatę oraz głosowanie nad powołaniem TCK podczas ostatniej sesji RM możesz zobaczyć tutaj

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content