Radni Nowej Dęby uchwalili budżet na 2013 r

12 głosami „za”, przy 3 „przeciw” radni Nowej Dęby przyjęli budżet na 2013 r. Projekt zakłada dochody w wysokości 60,67 mln zł, zaś po stronie wydatkowej zamyka się kwotą 61,32 mln zł. – Oczywiście budżet nie jest „sielankowy”, ale jest „uszyty” na miarę możliwości finansowych gminy i zapewniający bezpieczeństwo naszych mieszkańców – komentuje projekt budżetu burmistrz Wiesław Ordon. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbyła się w minioną środę 30 stycznia.

Na inwestycje gmina przeznaczyła w 2013 roku 14 mln zł, czyli ok. 23% całkowitych wydatków. Największy wydatek inwestycyjny to kontynuacja rewitalizacji Nowej Dęby (6 mln zł, z czego 73 % pochodzi z dotacji). W tym roku planowane jest zakończenie modernizacji otoczenia domu kultury, modernizacja placu majora Gryczmana i Parku Miejskiego. Ponadto w mieście ma zostać zamontowany monitoring kluczowych miejsc, a także zostaną odnowione trawniki wzdłuż głównych ulic miasta z nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych.

Rozpocznie się także renowacja terenu nad nowodębskim Zalewem, która potrwa do połowy 2014 roku. W tym roku wokół zbiornika mają powstać bieżnie rekreacyjne, stacja ćwiczeń dla amatorów joggingu czy boisko do siatkówki plażowej, miejsca widokowe, wyposażone w ławeczki i otoczone zielenią; panoramę Zalewu będzie można podziwiać z nowego pomostu, a miłośnicy żeglarstwa zyskają mini-marinę do cumowania łódek. To zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych kwotą 1,2 mln zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych 1,5 mln zł przeznaczone jest na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2. Planowana jest też przebudowa ul. Leśną (1,1mln w tym 50% dotacji) i wykonanie kanalizacji deszczowej na os. Broniewskiego.

INWESTYCJE NA TERENACH WIEJSKICH

Do największych zadań realizowanych na terenach wiejskich jest budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie za ok. 1,5 mln zł, na którą do budżetu wpłynie 80-procentowa dotacja unijna. Na remont dróg na terenach wiejskich gmina przeznacza 500 tys. zł. Wśród wydatków na drogi kolejna pozycja to 360 tys. zł, które gmina przekaże Powiatowi Tarnobrzeskiemu na modernizację drogi Ocice-Jadachy. Przy udziale środków unijnych realizowane będą dwie szatnie sportowe w Cyganach i Tarnowskiej Woli za łączną kwotę 670 tys. zł. W obu przypadkach mamy do czynienia ze środkami unijnymi i sołeckimi w kwocie 520 tys. zł. Szpital Powiatowy wyposażymy w nowe, specjalistyczne łóżka za 50 tys. zł.

NA OŚWIATĘ 20 MLN

Największą pozycję wśród pozostałych wydatków stanowi tradycyjnie już oświata, w 2013 roku gmina przeznaczy na ten cel 20,4 mln zł. Drugą znaczącą pozycją w wysokości 9,6 mln zł. są wydatki na różne formy pomocy dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kolejne 5,2 mln zł przeznaczone zostanie na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy – na administrację publiczną, zadania zlecone, szeroko pojęte bezpieczeństwo. 2 mln zł – przeznaczone jest na cele komunalne, utrzymanie placów, remonty chodników, mieszkalnictwo.

Dla organizacji pozarządowych przewidziano kwotę blisko 560 tys. zł.

DOCHODY

Największe źródło dochodów stanowią wpływy z podatków, opłat lokalnych i udział w PIT (łącznie 39%) w kwocie 24 mln zł. W tej kwocie wpływy z podatku od nieruchomości od firm to 12 mln zł. Kolejna znacząca kwota wpływów to 3,9 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.

Planowana kwota środków pozyskanych z zewnątrz na gminne inwestycje (głównie z Unii Europejskiej) wynosi 8,6 mln. zł.

14,2 mln zł po stronie dochodów stanowią subwencje z budżetu państwa, o 1,5 mln zł mniejsze niż w 2012 roku.

POZIOM ZADŁUŻENIA

– Gmina cały czas utrzymuje zadłużenie na bardzo bezpiecznym poziomie. Na dzień dzisiejszy wynosi ono 35% rocznych dochodów, zaś przez cały rok może wzrosnąć o ok. 1%, przy ustawowym dopuszczalnym poziomie zadłużenia wynoszącym 55%. Dodać należy, że środki te wykorzystujemy bardzo racjonalnie, nie na przejadanie, a na inwestowanie! – komentuje sytuację burmistrz Ordon. – Pieniądze pożyczaliśmy m.in. na budowę kanalizacji sanitarnych, na remont domu kultury, budowę basenu, na budowę dróg w strefie ekonomicznej pod potrzeby nowych inwestorów, modernizację budynków szkolnych, najczęściej na wkład własny wymagany przy pozyskiwaniu środków unijnych – dodaje Ordon.

źródło: UM Nowa Dęba

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content