Tarnobrzeg: Nowe zasady gospodarowania odpadami


Prezydent Tarnobrzega ogłosił przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości. Termin składania ofert mija 3 kwietnia br. Umowa z wykonawcą obowiązywać będzie od 1 lipca br. do 31 grudnia 2015 roku.

Na terenie Tarnobrzega zlokalizowanych jest około 4110 gospodarstw domowych w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, w której zamieszkuje około 13 000 mieszkańców oraz 319 budynków wielolokalowych, w których zamieszkuje około 35 000 mieszkańców.
W ramach zamówienia odbierane będą:
1) Zmieszane odpady komunalne (szacunkowa ilość – 26750 Mg).

2) Odpady zebrane selektywnie (szacunkowa ilość – 5500 Mg) z podziałem na trzy frakcje:
a) papier i tekturę,
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale
c) szkło i opakowania szklane,

3) Odpady zgromadzone w PSZOKU:
a) odpady komunalne ulegające biodegradacji (szacunkowa ilość – 300 Mg)
b) odpady zielone – (szacunkowa ilość – 300 Mg)
c) chemikalia – (szacunkowa ilość – 60 Mg)
d) zużyte baterie i akumulatory – (szacunkowa ilość – 30 Mg)
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – (szacunkowa ilość – 300 Mg)
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe – (szacunkowa ilość – 400 Mg)
g) odpady budowlane i rozbiórkowe – (szacunkowa ilość – 600 Mg)
h) zużyte opony – (szacunkowa ilość – 60 Mg)
i) przeterminowane leki – (szacunkowa ilość 0,15 Mg)
Firma, która wygra przetarg będzie musiała ustalić harmonogram odbioru śmieci, z zastrzeżeniem, że odbiór musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 – 22.00.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami:

1) Zmieszane odpady komunalne:
a) z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – dwa razy w miesiącu,
b) z zabudowy wielorodzinnej – trzy razy w tygodniu,
2) Selektywnie zebrane odpady komunalne
a) z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – dwa razy w miesiącu,
b) z zabudowy wielorodzinnej:
– w okresie od kwietnia do września – trzy razy na tydzień,
– w okresie od października do marca – dwa razy na tydzień;
3) Odpady z PSZOK-u – w zależności od potrzeb.

Odpady będą odbierane w pojemnikach o pojemności od 120 l do 7000 l oraz w workach 120 l z folii LDPE przeznaczonych na gromadzenie odpadów zebranych w sposób selektywny.
Dwa razy w miesiącu właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej otrzymywać będą worki foliowe do segregacji odpadów.
Ogłoszony przetarg obejmuje także zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów remontowo – budowlanych. Odpady te będą odbierane w zabudowie jednorodzinnej – cztery razy do roku (harmonogram zbiórki zostanie ustalony przed podpisaniem umowy), a w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu.

Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Maximus Segregatus
7 lat temu

Jest inteligentny sposób aby wszyscy segregowali, nawet w budynkach spółdzielczych i ABY OPŁATA ZA ŚMIECI BYŁA NIEWYGÓROWANA – ale jakoś rady gmin, zarządy spółdzielni mieszkaniowych i grupy trzymające władzę udają że nic o tym sposobie nie wiedzą, wychodząc z założenia, że oni dobrze zarabiający i tak się „wyżywią” – szczegóły (na czym polega ta inteligentna selektywna zbiórka odpadów) na google.pl po wklejeniu hasła „jak płacić mniej za śmieci” oraz hasła „system eko ab” – można czytać a nawet oglądać…

spoko
7 lat temu

ten eko ab to jest jakiś alternatywny pomysł, a czy lepszy niż dotychczasowy, to byśmy się przekonali, gdyby rząd i parlament uruchomili w grupie gmin tak na rok program pilotażowy. Ale nie uruchomili, bo nie. Znacie takie przysłowie o łowieniu w mętnej wodzie? A tak na marginesie, spółdzielnie mieszkaniowe ani inni właściciele domów nic nie mają do powiedzenia w sprawie wywozu śmieci, nowa ustawa wszystkie kompetencje dała prezydentom miast, burmistrzom itp My mieszkańcy tylko zapłacimy, to tak w ramach demokracji 😀

Tomek
7 lat temu

W tym kraju zawsze ostateczne koszta pójdą na pojedynczego mieszkańca, co by nie robili czy nagrody sobie przyznawali. Za wszystko k. płaca podatnicy… rzygać się chce.

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x