Sandomierz: Gimnazjum nr 1 rozpoczyna nabór szczypiornistów

Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza w Sandomierzu ogłasza nabór dla chłopców do klasy sportowej o profilu piłki ręcznej, która powstanie w roku szkolnym 2013/2014. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły.

Do realizacji tego projektu szkoła oferuje:

1. Najlepszą bazę sportową w mieście. Zajęcia na hali, boisku wielofunkcyjnym, siłowni, salce gimnastycznej i pływalni.

2. Realizację programu nauczania wychowania fizycznego zatwierdzonego przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

3. Profesjonalne zajęcia prowadzone przez specjalistę :

– trenera – piłki ręcznej, równocześnie – instruktora piłki nożnej, koszykówki, lekkiej atletyki i pływania.

4. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i turniejach.

5.Wszechstronny rozwój psychoruchowy, zdrowy i aktywny styl życia.

6. Dodatkowe sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki ręcznej.

KLASA SPORTOWA O PROFILU PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW.

1. Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 im. Jana Długosza informuje, iż roku szkolnym 2013/2014 utworzona zostanie klasa sportowa o profilu piłka ręczna chłopców, realizująca oprócz czterech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki ręcznej.

2. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły.

3. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania dla gimnazjum.

Zasady rekrutacji:

O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który:

a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych wystawionym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej (badania później)

b) posiada pisemną zgodę rodziców (oświadczenie poniżej),

c) zaliczył test sprawności fizycznej ustalony przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną,

d) posiada co najmniej poprawną ocenę z zachowania.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 664-967-417.

Wzór zgłoszenia do klasy wraz z oświadczeniem można pobrać TUTAJ

info: Raul

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content