Tarnobrzeg: Prezydent z absolutorium

Jeden „wstrzymujący”, dwóch „przeciw” i … piętnaście „za”. Trzech radnych (Lenard, Gospodarczyk i Wójtowicz Nie było obecnych na sesji – przyp.red). Takim wynikiem głosowania Radni udzielili Prezydentowi Tarnobrzega absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu 2012 roku przedstawiła podczas wczorajszej sesji Rady Miasta, Skarbnik Maria Nabrzeska. Wykonanie założeń budżetowych po stronie dochodów wyniosło 95,4 % (dla porównania w zeszłym roku było to 92.7 %), a po stronie wydatków – 94,1 % (rok wcześniej 91,8 %). Zobowiązania na koniec roku zamknęły się kwotą 111,6 mln zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki stanowią 111 mln zł, a tzw. zobowiązania wymagalne 3,6 mln zł. Wskaźnik zadłużenia (kredyty + zobowiązania wymagalne) wyniósł na koniec roku 57,5 procent. Planowany deficyt budżetowy miał wynieść 17,1 mln zł, w rzeczywistości wyniósł 13,3 mln zł.

Dochody budżetu planowane na kwotę 185,6 mln zł, w rzeczywistości wyniosły 208,8 mln zł, dzięki środkom pozabudżetowym, pozyskanch w formach dotacji z Budżetu Państwa, programów pomocowych Unii Europejskiej, m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, promes i programów rządowych. W sumie zwiększenia budżetu zamknęły się kwotą 25,6 mln zł, a zmniejszenia kwotą 2,3 mln zł, co wynikało z przyznania nam mniejszych od planowanych dotacji.

Wykonanie dochodów budżetu według źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

– Podatki i opłaty lokalne – 107,1 %
– Dochody z majątku gminy – 90,1 %
W tym:
– Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 131,8 %
– Dochody z najmu i dzierżawy – 113,8%
– Wpływy z tytułu przekształconego prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 353,4%
– Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 51,9 %
– Dochody z udziału gminy i powiatu w podatku dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 98 %

źródło: UM Tarnobrzeg
foto: archiwum

Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
foka
7 lat temu

Dziś absolutorium jutro muzeum figur woskowych że taki ktoś był i zniszczył miasto przez dwa lata,czekam na wybory żaden radny ktory jest w kieszeni nie odzwierciedli wyboru wyborcow-a po wyborach zacznie się podliczanie wszystkiego!

erazm
7 lat temu

Ja pitolę teraz widać jak rada jest w kieszeni ,poza kamerami mówią co innego a przed bogiem głosują tak jak chce -zresztą wędrówki wielu radnych co parę dni na konsultacje do pana to potwierdzają!-coś za coś -KUMOTERSTWO

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x