Tarnobrzeg: Polsko-hiszpańskie konsorcjum będzie odpowiadać za porządek w mieście

Konsorcjum firm KBU Sp. z o.o. z Krakowa oraz Licuas S.A. z Madrytu przez najbliższe dwa lata odpowiadać będzie za utrzymanie czystości i porządku ulic, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Tarnobrzega.

W przetargu na realizację tego zadania wystartowało czterech oferentów. Oferta złożona przez konsorcjum KBU Sp. z o.o. oraz Licuas S.A. opiewała na kwotę 2 639 141,13 zł brutto i była najkorzystniejsza. Umowa z nowym wykonawcą została podpisana na 2 lata i zacznie obowiązywać od listopada br.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta Tarnobrzega obejmujących:

– oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic, chodników i placów oraz parkingów,
– oczyszczanie terenów po imprezach plenerowych (zabezpieczenie odpowiedniej do rozmiaru imprezy ilości koszy (stojaków) na śmieci i bieżące ich opróżnianie, zapewnienie czystości i porządku, bieżące sprzątanie w trakcie imprezy, uporządkowanie terenu imprezy i terenów sąsiednich najpóźniej w ciągu 5 godzin po zakończeniu imprezy)
– zbieranie na bieżąco zanieczyszczeń,
– opróżnianie koszy ulicznych i przystankowych (należy przez to rozumieć, opróżnianie koszy ulicznych wraz z wymianą worków i utrzymaniem czystości w miejscu ustawienia koszy, zamiatanie śmieci wysypanych poza kosz. Należyte utrzymanie stanu technicznego koszy, drobne naprawy, konserwacja i malowanie. Liczba koszy 373 sztuk na dzień zawarcia umowy),
– zakup koszy wraz z montażem (zakup i montaż do 70 szt/rocznie koszy ulicznych),
– wykaszanie terenów,
– likwidacja dzikich wysypisk,
– zbieranie odpadów padłych zwierząt,
– dekoracja miasta, wywieszanie flag narodowych, wystrój świąteczny,
– utrzymanie wiat przystankowych,
– oczyszczanie terenu w miejscach kolizji i wypadków drogowych.
– zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, chodników i parkingów.

Zakres zadań zleconych w drodze przetargu obejmuje także zimowe utrzymanie dróg, które obejmuje m. in. skuteczne usuwanie śliskości bezpośrednio po jej wystąpieniu, odkuwanie lodu ze schodów, przejść dla pieszych, przejazdów kolejowych i usuwaniu tego lodu, w razie konieczności wywożenie nadmiernie zalegającego śniegu oraz oczyszczanie i odkuwanie wpustów ulicznych z piasku, lodu i śniegu i udrażnianie dopływu do wpustów.

Poprzedni przetarg na utrzymanie czystości i porządku ulic, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Tarnobrzega w 2011 roku wygrała .A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o. za cenę brutto 3 313 862 zł.

źródło: UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x