Powiat Tarnobrzeski: Sprawozdanie z XXXII sesji

Utworzenie Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu to jedna z uchwał podjętych przez radnych podczas grudniowej, XXXII sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji.

Radni zdecydowali o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2014 roku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci w Skopaniu i nadaniu im statutów. Podjęto także uchwałę w sprawie zmian w Statucie Domu Dziecka w Skopaniu. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Tarnobrzeskiego, powołaną do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Tarnobrzeski.

Dostosowanie funkcjonowania Domu Dziecka w Skopaniu i liczby miejsc w placówce było konieczne w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku. Zgodnie z art. 230 liczba dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie może być wyższa niż 30, nie dłużej jednak niż do 1 stycznia 2021 roku.

Z uwagi na fakt, że Dom Dziecka w Skopaniu liczy obecnie 44 wychowanków – 30 w grupie socjalizacyjnej, 14 w grupie usamodzielnienia, należało wydzielić nową placówkę dla 14 dzieci – Dom dla Dzieci w Skopaniu.

– Aby nie ponosić kosztów związanych z tworzeniem stanowisk do obsługi księgowej i administracyjnej w nowej jednostce Domu dla Dzieci zaproponowaliśmy wydzielenie z dotychczasowej struktury Domu Dziecka w Skopaniu stanowisk tworzących Centrum Opieki nad Dzieckiem. W Domu Dziecka i w Domu dla Dzieci pracę z wychowankami nadal prowadzić będą wychowawcy – tłumaczy Krzysztof Pitra, Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego.

Radni wprowadzili także zmiany do uchwały z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowany jest w Powiecie Tarnobrzeskim od 1 maja 2012r. do 30 czerwca 2015 r.

Wartość projektu wynosi 3.234.457,99 zł, w tym Powiat Tarnobrzeski zobowiązał się pokryć wkład własny w wysokości 429.288,00 zł wnoszony w postaci : – niepieniężnej w wysokości – 384.288,00 zł oraz wkładu finansowego w wysokości – 45.000,00 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie, Zespół Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie, Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie.
Radni wprowadzili także zmiany do uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Nr XV/116/2012 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2013 – 2020.

Zatwierdzono także plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz ustalono rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2014 roku.

źródło: Powiat Tarnobrzeski

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x