Nowa Dęba: Radni uchwalili budżet

W środę 29 stycznia Rada Miejska w Nowej Dębie przyjęła uchwałę budżetową, zaproponowaną przez burmistrza Wiesława Ordona. Projekt budżetu na 2014 rok zakłada równowagę dochodów i wydatków na tym samym poziomie – 54,56 mln zł. Za przyjęciem budżetu głosowała większość składu Rady Miejskiej. Przeciwni byli radni z Klubu Radnych „Ratusz”. Uchwała budżetowa została podjęta stosunkiem głosów 11 do 3.

– Tegoroczny budżet jest zrównoważony, czyli na inwestycje przeznaczono środki, które pozostały po zabezpieczeniu pieniędzy na działalność kilkunastu gminnych jednostek organizacyjnych – mówi burmistrz Wiesław Ordon.
– Jest również budżetem „otwarcia”, gdyż zawiera środki na szereg działań i projektów umożliwiających absorpcję środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 –dodaje burmistrz.

BUDŻET OTWARCIA

Do działań planistycznych można zaliczyć np. opracowanie zmian Studium Uwarunkowań Przestrzennych lub Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na obszary inwestycyjne w Nowej Dębie (Osiedle Północ, Poręby Dębskie) oraz w Chmielowie. Na wszystkie te obszary wpłynęły wnioski zarówno od przedsiębiorców jak i osób prywatnych, które zainteresowane są inwestowaniem na tych terenach.

Niezbędnym jest również posiadanie projektów, które umożliwią pozyskiwanie środków unijnych w najbliższych latach. Dlatego w budżecie znalazły się środki na projektowanie takich przedsięwzięć jak:

– przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg i oświetlenia w nowodębskiej podstrefie – 150 tys. zł;
– przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy bieżni na stadionie SOSiR wraz z nawodnieniem płyty głównej – 35 tys. zł;
– przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej i przedszkola w Chmielowie – 70 tys. zł.

Trwają również prace nad Strategią Rozwoju miasta i gminy Nowa Dęba na lata 2014-2020, Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Strategią Działania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Te dokumenty pozwolą wyznaczyć kierunki działania na następną kadencję samorządu.

NA INWESTYCJE I REMONTY – ok. 6 mln zł

W pierwszej kolejności środki przeznaczone zostaną na realizacje zadań kontynuowanych. W Nowej Dębie na zagospodarowanie terenu Nad Zalewem – etap II wraz z placem zabaw (statek) – przeznaczono 750 tys. zł (71 % dotacji z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013). Na rozpoczętą w roku ubiegłym, budowę sali gimnastycznej przy SP2 w Nowej Dębie, przeznaczono 500 tys. zł. Gmina zamierza ubiegać się o środki na tę ważną dla młodych nowodębian inwestycję zarówno w Urzędzie Marszałkowskim, jak i w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Chorzy i starsi mieszkańcy gminy oczekujący na windę do przychodni przy ul. Jana Pawła II 4 mogą się jej spodziewać w tym roku. Powiat Tarnobrzeski we współpracy z gminą, która przekazuje 120 tys. zł, zrealizuje to zadanie przy pomocy środków z PFRON (130 tys. zł dotacji). Nowodębski szpital zostanie wsparty kwotą 120 tys. zł na zakup nowoczesnych łóżek i sprzętu medycznego. 80 tys. zł (w tym 50 tys. z dotacji) kosztować będą nowe place zabaw dla najmłodszych z najstarszej części miasta: pojawią się przy ul. Mickiewicza i Krasickiego. Za 50 tys. zł przeprowadzona zostanie modernizacja systemu solarnego na krytym basenie, co ma obniżyć koszty jego funkcjonowania.

Rekompensatą dla Osiedla Dęba za zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz PGKiM działki pod bazą paliwa na ul. Ogrodowej są środki na most na rzece Dęba pomiędzy ul. Podgórze, a ul. Wojska Polskiego (120 tys. zł) oraz środki na remont przedszkola i szkoły w osiedlu (100 tys. zł). Na Osiedlu Poręby Dębskie kontynuowana będzie budowa chodnika przy ul. Sucharskiego, na który w budżecie zabezpieczono 50 tys. zł.

Na obszarach wiejskich największy wydatek to 630 tys. na zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Rozalinie, na którą otrzymaliśmy blisko 50% dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejne 50 tys. zł pójdzie na uzupełnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w Cyganach i Jadachach. Chmielów doczeka się zagospodarowania terenu wokół Wiejskiego Centrum Kultury, które zostało zmodernizowane w ostatnich latach (w biegłym roku część strażacka ze środków Komendy Głównej PSP). W podstrefie chmielowskiej zrealizowany zostanie parking w okolicach Pilkingtona, co rozwiąże w części problemy komunikacyjne. Przygotowana zostanie dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej i przedszkola w największej wsi naszej gminy za 70 tys. zł. W ten sposób gmina przygotuje się do pozyskania środków na to zadanie w kolejnych latach. W Jadachach kontynuowane będzie odwodnienie drogi Podleśnictwo za 80 tys. zł oraz wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne przy szkole za 450 tys. zł, na które uzyskano 52% dotację z PROW. Alfredówka przeznaczyła swój fundusz sołecki na budowę oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym, zaś Cygany na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Mamy zabezpieczone 250 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Alfredówce, ale uruchomienie tego zadania jest uzależnione przeznaczeniem przez rząd dodatkowych środków na PROW. Podobnie kontynuowana będzie budowa chodnika w Rozalinie, jeśli pozyskamy środki unijne.

REMONTY DRÓG

Bardzo oczekiwany w osiedlach i sołectwach jest remont dróg. Na ten cel przeznaczono w budżecie 780 tys. zł. Nawierzchnie bitumiczne otrzymają wytypowane przez społeczności lokalne drogi w większości miejscowości, a ich łączna długość planowana jest na 2,5 km. To oczywiście nie satysfakcjonuje ani wnioskodawcy budżetu, ani tych, którzy go przyjmowali. Ale takie są realia finansowe.

BEZPIECZEŃSTWO FINANSÓW

Konstrukcja budżetu zapewnia bezpieczeństwo finansów Gminy, a prawidłowość jego realizacji dodatkowo zapewni podjęta uchwała Rady Miejskiej o zaciągnięciu kredytu na kwotę 3,6 mln zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym w trybie określonym w przepisach. Zaciągnięcie planowanego kredytu nastąpi z chwilą uzyskania pozytywnej opinii RIO w Rzeszowie o możliwości jego spłaty oraz po wyborze banku w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

Uruchomienie kredytu nastąpi tylko wtedy, gdy zaistnieje taka konieczność. Planowane raty spłat w/w kredytu ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba na lata 2014 – 2025. Należy podkreślić, że plan spłat zaciągniętych kredytów pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

źródło: UMiG Nowa Dęba

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x