Tarnobrzeg: Program czwartkowej sesji Rady Miasta

LX sesja Rady Miasta Tarnobrzega rozpocznie się w czwartek 26 czerwca o godz.13 w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu przy ul. Słowackiego 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2013 r.
a) opinia Komisji Rewizyjnej,
b) opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Tarnobrzega za 2013 rok,
c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta,
d) opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,
e) informacja o stanie mienia komunalnego,
f) dyskusja
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2013 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2013 rok,
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sikorskiego,
2) zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Ocice,
3) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Wielowieś.
4) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sportowej obręb Mokrzyszów z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
5) nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu,
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg,
7) zmian w budżecie na 2014 rok,
8 ) sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego 3,
9) zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

8. Sprawy bieżące.

9. Odpowiedzi na interpelacje

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

11. Oświadczenia, wnioski i zapytania radnych.

12. Zamknięcie sesji.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x