„Czas na prawdę”

„Czas na prawdę”

link do pdf: Czas na Prawde

 
MATERIAŁ SPONSOROWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ