Zapraszamy na relację video-live z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega

Zapraszamy na relację video-live z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Sesja odbędzie się w poniedziałek 29 grudnia, początek godz.13.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
2. sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Władysława Łokietka,
3. zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu,
4. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Województwa Podkarpackiego,
5. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Związek Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu”,
6. zmian w budżecie na 2014 rok,
7. wydatków budżetu miasta i miasta na prawach powiatu, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
8. zmieniająca Uchwałę Nr LXVI/789/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 października 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, inny form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Tarnobrzeg przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonych dotacji.

4. Sprawy bieżące.

5. Zamknięcie sesji.

IV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA TARNOBRZEGA

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content