Zapraszamy na transmisję na żywo z obrad X zwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega

Portal NadWisłą24.pl zaprasza na bezpłatną relację video “na żywo” z obrad X zwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Sesja odbędzie się w czwartek 30. kwietnia, w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury, początek godz.13.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6. Działalność miejskich jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przyznania Medalu Sigillum Civis Virtuti,

2) delegowania radnych Rady Miasta Tarnobrzega do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tarnobrzegu,

3) uchylenia Uchwały Nr IX/66/2015 z dnia 26 marca 2015 w sprawie podziału miasta Tarnobrzega na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz obwodowych komisji wyborczych,

4) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału miasta Tarnobrzega na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

5) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Tarnobrzeg przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania prawidłowości wykorzystywania udzielonych dotacji,

6) zmieniającą Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

7) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowe stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg,

8.) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów,

9) zmieniająca uchwałę w sprawi przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015,

10) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Bon Rodzinny 3+” na terenie miasta Tarnobrzega,

11) zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.,

12) zmian w budżecie na 2015 rok,

13) powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega

8. Sprawy bieżące.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie sesji.

*******************************************************************************************************************************************************************
Transmisja będzie w jakości HD, dlatego mniejsza wydajność komputera lub wolniejszy internet mogą wpłynąć negatywnie na jakość odbioru. Z góry przepraszamy za ewentualne problemy techniczne.
*******************************************************************************************************************************************************************


Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Głosowałem na G. Kiełba
7 lat temu

Grzesiek Kiełb ! Grzesiek Kiełb ! Grzesiek Kiełb !

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content