Ruszył sezon nad Jeziorem Tarnobrzeskim, nowe regulaminy dla wypoczywających i właścicieli czworonogów

Ruszył kolejny sezon nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Administrujący terenem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu opublikował regulamin porządkowy oraz obowiązujący dla wypoczywających wraz z czworonożnymi pupilami.

Najistotniejszą zmianą jest ta dotycząca organizacji ruchu nad naszym akwenem. Od tego sezonu na teren Jeziora Tarnobrzeskiego wjeżdżamy skręcając z Wisłostrady (przy palmach). Następnie za punktem poboru opłat kierujemy się bezpośrednio w lewo na plażę A lub w prawo na plażę B. Dotychczasowy drugi wjazd nad Jezioro od strony Mielca, będzie pełnił tylko i wyłącznie funkcję wyjazdową.

REGULAMIN PORZĄDKOWY JEZIORA TARNOBRZESKIEGO

§ 1.

1. Administratorem terenu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im.A.Freyera w Tarnobrzegu z siedzibą przy. Al. Niepodległości 2.
2. W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenach rekreacyjnych, wprowadza się regulamin porządkowy.

§ 2.

1. W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych terenu oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na terenach rekreacyjnych zobowiązuje się do: zachowania ciszy i spokoju, przestrzegania porządku i czystości, poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni, przestrzegania znaków drogowych oraz innych znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie rekreacyjnym, parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych lub wskazanych przez służby porządkowe, kąpieli w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych,

2. Zabrania się: niszczenia roślinności, zaśmiecania i zanieczyszczania terenu, dotykania urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie rekreacyjnym, palenia ognisk, grillowania, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, pływania skuterami i łodziami motorowymi, z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych, pływania na materacach, kąpieli poza miejscem do tego wyznaczonym i wchodzenia do wody wbrew zakazom, zanieczyszczania wody, używania środków piorących i higieny osobistej, wprowadzania zwierząt do wody, poza miejscem do tego wyznaczonym,organizowania jakichkolwiek imprez bez zgody administratora, biwakowania (rozkładania namiotów), wykonywanie skoków do wody ze sprzętu pływającego

§3.

1. Na terenie administrowanym przez MOSiR wyodrębnia się trzy bazy: żeglarska, płetwonurkowa i łowisko.

2. W wyżej wymienionych bazach obowiązują szczegółowe regulaminy porządkowe.

3. Przebywanie na terenach rekreacyjnych dozwolone jest całodobowo.

4. Ustala się opłatę za wjazd samochodem oraz jednośladem o napędzie spalinowym, według cennika.

5. Inne postanowienia: Korzystanie z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, plaży i pasa zieleni jest bezpłatne, Przed opuszczeniem terenu należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, a śmieci wynieść do pojemników, Po zakończeniu grillowania gorące węgle należy zalać wodą i po wystudzeniu zabrać z sobą/ umieścić w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku. Wysypywanie wypalonego węgla z grillów bezpośrednio na ziemię, czy do plastikowych pojemników na śmieci jest zabronione, Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione na terenie akwenu, Osoby pływające po wodach jeziora z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich przepisów żeglugowych obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych. Kamizelki asekuracyjne są OBOWIĄZKOWE.

§4

1. Osoby przebywające na terenach rekreacyjnych zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu porządkowego oraz stosowania się do poleceń pracowników Administratora, służb porządkowych oraz Ratowników na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

2. Osoby zakłócające spokój zostaną zobowiązane do opuszczenia terenu rekreacyjnego, a w przypadku niepodporządkowania się poleceniom obsługi, przekazane do dyspozycji Policji lub Straży Miejskiej.

3. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im.A.Freyera w Tarnobrzegu tel. 15 822-52-53.

4. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu porządkowego będą wyciągane sankcje określone w art. 54 Kodeksu Wykroczeń.

REGULAMIN PLAŻY DLA WYPOCZYWAJĄCYCH ZE ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI 

1. Wprowadzenie zwierząt na plażę w okresie od 1 maja do 30 września dopuszczalne jest jedynie do strefy wyraźnie w tym celu oznaczonej, w towarzystwie pełnoletniego właściciela (opiekuna). Strefa ta jest ogrodzona i oznakowana czytelnymi tablicami informacyjnymi.

2. Właściciel (opiekun) zobowiązany jest sprawować stałą opiekę nad zwierzęciem, aby nie niszczyło wyposażenia plaży, nie uszkadzało roślinności graniczącej z plażą, nie płoszyło dzikich zwierząt odwiedzających plażę i nie przeszkadzało innym użytkownikom plaży.

3. Właściciel (opiekun) ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia i wyrządzone przez niego szkody.

4. Właściciel (opiekun) zobowiązany jest do sprzątania zanieczyszczeń pozostawionych po zwierzęciu do wyznaczonych pojemników.

5. Psy ras uznawanych za agresywne, mieszańce tych ras, lub psy o agresywnym usposobieniu mogą być wprowadzane i przebywać na plaży tylko pod opieką osoby pełnoletniej, na smyczy i w kagańcu.

6. Zwierzęta przebywające na wydzielonej plaży powinny być odrobaczone i posiadać aktualne szczepienia potwierdzone wpisem weterynarza do książeczki zdrowia.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x