Tarnobrzeg: Radny Witold Zych apeluje o przywrócenie oryginalnej polichromii na elewacji kościoła OO.Dominikanów

– Apeluję do OO. Dominikanów o przywrócenie oryginalnej polichromii z 1777 roku, a nie jej niszczenie bo wykonując mozaikę kamienną na elewacji frontowej naszego barokowego kościoła, która przecież byłaby elementem obcym stylistycznie, wizualne rażącym, znacznie obniżającym wartość zabytkową naszego kościoła doprowadzimy do jej bezpowrotnego zniszczenia – pisze w liście otwartym tarnobrzeski radny Witold Zych.

Apel radnego dr. Witolda Zycha  prezentujemy poniżej.

List otwarty do OO. Dominikanów i parafian Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu.

O Święta Dzikowska! Co na brzegach Wisły, osłaniasz płaszczem wierny swój lud ”- pierwszy werset starej modlitwy do Matki Boskiej Dzikowskiej

OO. Dominikanie ogromnym wysiłkiem wspierani finansowo przez nas parafian odnawiają teraz elewacje kościoła. Prowadzone prace konserwatorskie mają na celu przywrócenie dawnej świetności Sanktuarium Matki Boskiej Dzikowskiej. Obecnie istniejący murowany kościół pochodzi z 1706 roku i stanął na miejscu drewnianego ufundowanego w 1677, który spłonął w pożarze w 1703 roku. Jednym z bardzo ważnych elementów elewacji frontowej kościoła jest pochodząca z 1777 roku polichromia przedstawiająca Matkę Boską Różańcową. Zachowała się ona do lat 1979-80 kiedy to została przykryta tynkiem wapiennym, na którym wymalowano nową polichromię o tej samej tematyce, ale o zmienionej kompozycji i już nie tak dekoracyjną jak oryginalna.

Teraz OO. Dominikanie razem ze Społecznym Komitetem Wspierania Odnowy Kościoła planują odtworzyć obecnie zachowane malowidło w technice mozaiki kamiennej. Zdaniem ich ta technologia w znacznym stopniu uczytelni wizerunek Matki Bożej i Św. Jacka i będzie gwarantować większą jego trwałość, co będzie też skutkować brakiem konieczności w najbliższym czasie jej odnawiania. Jednocześnie uważają, że ta mozaika w żaden sposób nie będzie się kłócić z zabytkowym i historycznym charakterem naszej świątyni.

Jako doktorowi historii sztuki, dla którego nie jest obojętna troska o zachowanie wartości materialnych i duchowych naszej świątyni trudno jest mi się zgodzić z takim stanowiskiem. Dlatego też, apeluję do OO Dominikanów o przywrócenie oryginalnej polichromii z 1777 roku, a nie jej niszczenie, bo wykonując mozaikę kamienną na elewacji frontowej naszego barokowego kościoła, która przecież byłaby elementem obcym stylistycznie, wizualne rażącym, znacznie obniżającym wartość zabytkową naszego kościoła doprowadzimy do jej bezpowrotnego zniszczenia. Obecnie stosowane w konserwacji polichromii ściennych farby krzemianowe w pełni gwarantują trwałość wizerunku Matki Boskiej Różańcowej. O tym jak ważne w historii naszego kościoła jest to malowidło niech świadczy fakt, że już w 1698 roku prowincjonalna kapituła dominikańska w Łucku pozwoliła świątyni w Dzikowie używać tytułu Matki Boskiej Różańcowej. Podejmijmy, zatem trud przywrócenia oryginalnego pochodzącego z 1777 roku wizerunku Matki Boskiej Różańcowej na elewacji frontowej kościoła OO. Dominikanów. Nie zaprzepaśćmy niezwykłej szansy, jaka nam jest dana by przywrócić ten historyczny otoczony kultem wizerunek. Matka Boska Różańcowa od wieków spoglądała z elewacji frontowej Kościoła Dominikanów na wiernych przybywających, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Boskiej Dzikowskiej. Zmierzający do niej pielgrzymi już z daleka dostrzegali ten święty wizerunek i z różańcami w ręku, modląc się zmierzali do cudami słynącego obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej. Podejmijmy ten wysiłek. Jest to nasz obowiązek wobec przeszłych pokoleń, mieszkańców naszego miasta, pielgrzymów jak i wobec tych, co przyjdą po nas.

Nie zapominajmy, że nasz kościół jest jednym z ważnych sanktuariów maryjnych na mapie Polski, które słynie z licznych uzdrowień. Już w 1675 roku władze kościelne dekretem uznały obraz za łaskami słynący. Przez wieki trwający kult wizerunku Matki Boskiej Dzikowskiej i liczne uzdrowienia zarówno fizyczne jak i duchowe, jakie tu miały miejsce staranne spisywane spowodowały, że Ojciec Święty Pius X uznał obraz za cudowny i zezwolił na jego koronację, która miała miejsce 8 września 1904 roku. W tym roku minie 340 lat od uznania cudowności obrazu i 111 lat od jego koronacji. Te rocznice zobowiązują nas do godnego ich uczczenia. Możemy to zrobić przywracając oryginalne malowidło Matki Boskiej Różańcowej na elewacji naszego kościoła. Może staną się one też impulsem do odrodzenia w nowym wymiarze zniszczonego w czasach komunizmu kultu naszej Pani Tarnobrzeskiej. Apeluję do OO. Dominikanów by teraz, kiedy po zakończeniu prac konserwatorskich, kościół będzie tak piękny jak nigdy wcześniej zrobili wszystko, co możliwe by ponownie do Matki Boskiej Dzikowskiej zaczęły przybywać tłumy pielgrzymów jak to miało miejsce w wiekach XVII i XVIII, kiedy to jej kult był najbardziej rozpowszechniony. Według przekazów źródłowych w okresie przedrozbiorowym w Dzikowie „ na wielkich odpustach na Zielone Świątki, na Wniebowzięcie, na Narodzenie Matki Boskiej, księża rozdawali po piętnaście tysięcy Komunikantów”.

W 1686 r ukazała się książka ks. Wawrzyńca Święckiego „Wonność Róży Jerychońskiej”, w której opisano historię obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej oraz liczne cuda, jakie miały miejsce za jej wstawiennictwem. Kolejne wydania tej książki zostały uzupełnione nowymi świadectwami uzdrowień. W przedmowie do wydania z 1901 roku prof. Stanisław Tarnowski pięknie pisał: „Żyje też po dziś dzień w bliższych i dalszych stronach pobożna cześć tego Obrazu, pobożna ufność w miłosierną opiekę Najświętszej Marii Panny wiara, że Ona pozwala i chce na tym miejscu być czczoną i proszoną. Oby ta cześć ta ufność, ta wiara żyła w nas najdłuższe wieki i nigdy nie zagasła. Oby z tego wzgórza ze swojego kościoła i klasztoru Matka Najświętsza strzegła i błogosławiła lud i kraj okoliczny, oba brzegi i cały brzeg Wisły”

Dr Witold Zych
Radny Miasta Tarnobrzega
Tarnobrzeg 5.05.2015 r.

Subskrybuj
Powiadom o
6 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Głos na A. Dudę !
5 lat temu

Andrzej Duda Prezydentem ! Andrzej Duda Prezydentem ! 🙂

Ojciec Mateusz
5 lat temu

nie grzesz synu!

Ojciec Mateusz
5 lat temu

Synu mój, gdyby dobry Bóg chciał zachować oryginalną fasadę klasztoru to nie kazał by swoim sługom dokonywać zmian. Zaufaj jego mądrości i dobroci. Więcej wiary.

spon
5 lat temu

W głowie się nie mieści pomysł braciszków… Może by tak dla odmiany zajęli się zegarem na wieży, który już od około 25 lat nie wybija co godzinę „Ave..” albo chociaż z powrotem na krucyfiks na „tęczy” włożyli koronę cierniową, która gdzieś wyparowała. O to konserwator zabytków na pewno by się nie przyczepił ps. malowidła tego typu są charakterystyczne tylko dla polskiej sztuki barokowej!!! i pozostało ich niewiele. Źle się więc dzieje, że próbuje się niszczyć nie tylko to do czego przyzwyczaili się tarnobrzeżanie, ale przede wszystkim perełkę polskiego baroku i to tylko dlatego, że jakiś „komitet” nie chce w przyszłości poddawać renowacji.

Lutek Narożniak
5 lat temu

a czego wymagać od facetów w sukienkach, którzy zamiast pasać krowy rżną ważniaków.

pielgrzym
4 lat temu

Starsi tarnobrzeżanie pamiętają, że wewnątrz Sanktuarium na ścianach były freski, które zostały zamalowane farbą na jednolity kolor. Dlaczego nie można by również i ich piękna wydobyć na światło dzienne?
To często pokazuje, jak my Polacy nie szanujemy sztuki i dorobku poprzednich pokoleń 🙁

6
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x