Tarnobrzeg: Pozbądź się azbestu

Do 15 listopada br. mieszkańcy Tarnobrzega mogą składać wnioski o dofinansowanie usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych na rok 2016.

Z pomocy miasta przy demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest, oraz osoby posiadające takie wyroby zdeponowane na należących do nich nieruchomościach, zlokalizowanych na terenie miasta Tarnobrzega.

Dofinansowaniem w 100% objęte są koszty transportu, unieszkodliwiania i/lub demontażu. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski będą realizowane w roku 2016 według kolejności złożenia, do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację tych zadań. Wnioski odpowiadające wymogom formalno – prawnym, na które nie udzielono pomocy w roku budżetowym, na który złożono wniosek mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym w pierwszej kolejności.

Wnioski złożone po tym terminie będą umieszczane na liście rezerwowej i mogą być zrealizowane zgodnie z kolejnością wpływu w przypadku dostępności limitów określonych w umowie z Wykonawcą.

Wnioski mogą być składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7 – sektor A; sala 1; stanowisko 5: Inwestycje, Drogownictwo, Edukacja, Zdrowie, Kultura – w godzinach pracy Urzędu, oraz pisemnie na adres: Urząd Miasta Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content