Zmiany w wynagrodzeniach od 2016 roku

Niektóre zmiany, jakie od 2016 roku dotkną pracowników, znane są od kilku miesięcy. W planie budżetu na 2016 rząd określił bowiem wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin. Jednak w ciągu roku dojdzie prawdopodobnie do korekty i podniesienia kwoty wolnej od podatku, przy czym obecny rząd, oprócz wyroku sądu, który go do tego obliguje, nie podaje żadnych szczegółów ani wiążących dat.

Od kilku miesięcy wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wyniesie 1850 zł w przypadku kolejnej pracy oraz 1480 zł w pierwszym roku pracy w przypadku pracowników rozpoczynających pracę zawodową. Zmianie nie ulega wysokość kwoty uzyskania przychodu (111,25 zł miesięcznie). Po odliczeniu wszystkich ubezpieczeń oraz należnego podatku pracownik może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 1097,15 zł, przy czym kalkulator płac pokazuje szczegółowo wysokość składek, naliczanych i odprowadzanych w imieniu pracownika.

Jednak nie można zapominać także o tym, że wzrost płacy minimalnej oznacza jednocześnie wzrost kosztów zatrudnienia pracownika dla pracodawcy. Przy pozostawieniu składek na ubezpieczenia społeczne w dotychczasowej wysokości (składka emerytalna 9,76 p.p., składka rentowa 6,5 p.p., Fundusz Pracy 2,45 p.p., Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,1 p.p. oraz ubezpieczenie wypadkowe, które może wynosić maksymalnie 3,6 p.p.) koszty osobowe wzrastają o ponad 120 zł miesięcznie.

Wzrost płacy minimalnej bezpośrednio dotknie także osoby prowadzące działalność gospodarczą, odprowadzającymi składki na ubezpieczenia społeczne naliczane według preferencyjnych stawek. Także osobom przebywającym na urlopach wychowawczych należy naliczyć składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe według nowych wyższych stawek. Zmiany w wysokości składek dotyczą również osób, które były przed urlopem wychowawczym zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin a ich wynagrodzenie wyliczane było na podstawie najniższego wynagrodzenia.

Kalkulator płac najczęściej uwzględnia także składki, jakie ponosi pracodawca zatrudniając pracownika. Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego oznacza również konieczność opłacenia z funduszy własnych pracodawcy składek na Fundusz Pracy w przypadku pracowników etatowych, ale również zleceniobiorców, jeśli ich wynagrodzenie przekroczy wynagrodzenie minimalne.

Przeczytaj także: Poznaj swoje wynagrodzenie

materiał partnera

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x