Zapraszamy na transmisję z XX zwyczajnej, budżetowej sesji Rady Miasta Tarnobrzega (video)

Portal NadWisłą24.pl zaprasza na transmisję video z XX zwyczajnej, budżetowej sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Sesja odbędzie się we wtorek 22. grudnia br. w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2. Transmisja rozpocznie się o godzinie 11.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega:
· opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2) uchwała budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2016:
· przedstawienie projektu budżetu miasta,
· przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
· opinie stałych Komisji Rady Miasta w zakresie merytorycznego przedmiotu ich działania,
· opinia Komisji Finansowo-Budżetowej,
· dyskusja,
· głosownie projektu uchwały,
3) powołania doraźnej Komisji ds. Statutu Miasta Tarnobrzega i statutów osiedli Miasta Tarnobrzega,
4) wyrażenia zgody na włączenie do Podstrefy Tarnobrzeg Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN
nieruchomości położonych w Tarnobrzegu w obrębie Machów,
5) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Mokrzyszów,
6) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu, obręb Mokrzyszów,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej,
8 ) zamiaru likwidacji oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w: Szkole Podstawowej Nr 6 im. Akademii Miechocińskiej przy ul. Mickiewicza 86
w Tarnobrzegu, Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego przy ul. Sienkiewicza 215 w Tarnobrzegu, Szkole Podstawowej Nr 9 im.
Jana Pawła II przy ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu, Szkole Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka przy ul. Marii Dąbrowskiej 10 w Tarnobrzegu,
9) określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
10) wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzega,
12) zmian w budżecie na 2015 rok,
13) rezygnacji z członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu „Związek Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu.
14)w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych
i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

7. Sprawy bieżące.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.

RETRANSMISJA DOSTĘPNA BĘDZIE 2-3 GODZINY PO ZAKOŃCZENIU OBRAD.

*******************************************************************************************************************************************************************

Przeciążony serwer lub wolniejszy internet mogą wpłynąć negatywnie na jakość odbioru. Z góry przepraszamy za ewentualne problemy techniczne.

*******************************************************************************************************************************************************************

Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Beata ! Beata ! Wymiata !
6 lat temu

Jak patrzę na to kto chodzi na te śmieszne marsze KOD to jeszcze bardziej umacnia mnie to w przekonaniu, że obecna władza Polsce jest wręcz niezbędna.

idtrhf
6 lat temu

Gdzie można znaleźć projekt budżetu miasta?

uo
6 lat temu

A czy dowiemy się za co i ile pieniędzy w budżecie jest przeznaczonych na największego nieroba i obiboka w mieście Kociubową?

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
3
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content