XX zwyczajna, budżetowa sesja Rady Miasta Tarnobrzega (fotoreportaż oraz video)

XX sesja Rady Miasta Tarnobrzega odbyła się dzisiaj. Głównym tematem obrad radnych był projekt budżetu na rok 2016.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega:
· opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2) uchwała budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2016:
· przedstawienie projektu budżetu miasta,
· przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
· opinie stałych Komisji Rady Miasta w zakresie merytorycznego przedmiotu ich działania,
· opinia Komisji Finansowo-Budżetowej,
· dyskusja,
· głosownie projektu uchwały,
3) powołania doraźnej Komisji ds. Statutu Miasta Tarnobrzega i statutów osiedli Miasta Tarnobrzega,
4) wyrażenia zgody na włączenie do Podstrefy Tarnobrzeg Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN
nieruchomości położonych w Tarnobrzegu w obrębie Machów,
5) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Mokrzyszów,
6) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu, obręb Mokrzyszów,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej,
8 ) zamiaru likwidacji oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w: Szkole Podstawowej Nr 6 im. Akademii Miechocińskiej przy ul. Mickiewicza 86
w Tarnobrzegu, Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego przy ul. Sienkiewicza 215 w Tarnobrzegu, Szkole Podstawowej Nr 9 im.
Jana Pawła II przy ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu, Szkole Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka przy ul. Marii Dąbrowskiej 10 w Tarnobrzegu,
9) określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
10) wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzega,
12) zmian w budżecie na 2015 rok,
13) rezygnacji z członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu „Związek Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu.
14)w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych
i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

7. Sprawy bieżące.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.

foto&video: Piotr Morawski

 

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
uo
7 lat temu

O kurd*pel Kociubowy siedzi. A po co? Stara jędza.

gośc
7 lat temu

Kolego „UO”. Kociuba to jest mały pikuś przy tej starej jędzy co siedzi przy stole. To wredne babsko wg mnie jest niezrównoważone psychicznie. Cały czas dogaduje jak występuje nazwijmy to opozycja, jakieś głupie gesty do swoich kolesi pisowskich. A jak już na mównicy jest Mastalerz to mało nie wyjdzie z siebie. Co ta stara myśli że wszystko wolno takim patałachom. A co najlepsze zawsze powtarzałem że w pis są tylko wredne, brzydkie, obleśne baby na które nikt nie chce spojrzeć i w ten sposób próbują zaistnieć. Pzdr

Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content