W Gorzycach – uczeń najważniejszy

21 grudnia 2015 r., tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 10 uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach otrzymało od Dyrektora Szkoły stypendia za dobre wyniki w nauce w wysokości 400 złotych każdy.

– Może nie są to oszałamiające kwoty, jednak 4 tys. złotych wypłacone ze środków pozabudżetowych, to spore osiągnięcie – mówi Dyrektor Szkoły Krzysztof Komórkiewicz. Na pewno w kolejnych latach, akcja wypłacania stypendiów za dobre wyniki w nauce w Zespole Szkół w Gorzycach, będzie kontynuowana, a więc warto się uczyć – dodaje Dyrektor.


Stypendyści Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach

Stypendium otrzymał każdy uczeń, który na zakończenie poprzedniego roku szkolnego dostał świadectwo „z paskiem”. Również uczniowie klas pierwszych. A więc były też brane pod uwagę wyniki na świadectwie gimnazjalnym. Stypendia zostały wypłacone ze środków pochodzących ze Stowarzyszenia „Równe Szanse” działającego przy Zespole Szkół w Gorzycach.

– Działamy przy szkole i dla naszej szkoły, dlatego każdą akcję wspierającą uzdolnionych uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach będziemy chętnie wspierali – mówi Marek Belotti – członek zarządu stowarzyszenia.

Należy również dodać, że 10 uczniów nagrodzonych przez Dyrektora, to nie jedyni stypendyści gorzyckiej szkoły. Trzech uczniów zostało już wcześniej nagrodzonych przez Starostę Powiatu Tarnobrzeskiego, a uczennica klasy IV Technikum Ekonomicznego Jagoda Bałda otrzymała stypendium przyznane przez Prezesa Rady Ministrów.

Jagoda Bałda otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów, wręcza Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska

Dla najlepszych uczniów Zespół Szkół w Gorzycach już od ponad 5 lat organizuje w miesiącu wrześniu 2 – dniową bezpłatną wycieczkę w miejsce wskazane przez zainteresowanych. Najlepsi uczniowie (12 – uczniów z najlepszymi średnimi, 12 – najbardziej udzielających się w pracach organizacji uczniowskich) w tym roku wybrali Pieniny, gdzie pod opieka nauczycieli spędzili piękne chwile.

Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół w Gorzycach podczas 2-dniowej, bezpłatnej wycieczki w Pieniny

– Zespół Szkół w Gorzycach to bardzo dobra szkoła, o czym świadczy najwyższe, pierwsze miejsce w kraju w rankingu „Rzeczpospolitej” pod względem zdawalności egzaminów zewnętrznych w zawodzie Technik Mechanik – mówi Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Paweł Bartoszek. Dokonania tej szkoły dostrzegł również Minister Gospodarki przydzielając Zespołowi Szkół w Gorzycach specjalną nagrodę za działania na rzecz szkolnictwa zawodowego oraz współpracę z pracodawcami – dodaje Starosta.

Należy również dodać, że Zespół Szkół w Gorzycach wzbogacił się w sprzęt potrzebny do nauki przedmiotów zawodowych na kwotę ponad 7 milionów złotych, a Prezes największego zakładu działającego na terenie gminy Gorzyce Federal Mogul mówi otwarcie „Każdy uczeń tej szkoły, jest potrzebny w zakładzie”.

– Na tych działaniach nie poprzestajemy, jesteśmy w trakcie pisania kolejnych projektów z dofinansowaniem środków Unijnych, rozszerzamy naszą ofertę edukacyjną o kolejne kierunki między innymi: mechatronik, logistyk, spedytor, technik odnawialnych źródeł energii czy liceum ogólnokształcące o profilu pożarniczym, a stypendia dla najlepszych uczniów będą przyznawane również w kolejnych latach – zapewnia Jarosław Augustynowicz, wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach.

artykuł sponsorowany