XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega (fotoreportaż oraz video HD)

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji obrad XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega, która odbyła się wczoraj, w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6. Informacja pokontrolna Komisji Rewizyjnej w sprawie funkcjonowania i działalności władz osiedlowych

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Tarnobrzegu,
3) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w Tarnobrzegu, obręb Dzików,
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu,
5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu,
6) zmian w budżecie na 2016 rok,
7) przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023,
8 ) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji Projektu pn. „Gospodarka wodno- ściekowa etap II”,
9) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2017 -2020”,
10)ustanowienia przez Gminę Tarnobrzeg na swoich udziałach w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. zastawu rejestrowego na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
11)zmian w budżecie na 2016 rok,
12)powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Tarnobrzegu.
8. Sprawy bieżące.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie sesji.

foto&video: Piotr Morawski

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content