Tarnobrzeg: W czwartek poznamy nowego przewodniczącego Rady Miasta

Kto zastąpi Kamila Kalinkę na stanowisku przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega? – na to pytanie odpowiedź poznamy już w najbliższy czwartek, podczas XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Kamil Kalinka szef tarnobrzeskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta w trakcie marcowej sesji. W tajnym głosowaniu za odwołaniem K. Kalinki opowiedziało się 12 radnych, 9 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wybór nowego przewodniczącego dokona się również tajnym głosowaniu. „Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 Statutu Miasta Tarnobrzega stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/298/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tarnobrzega, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”.

Już dziś zapraszamy na bezpośrednią transmisję video XLI sesji rady miasta Tarnobrzega. Sesja odbędzie się w czwartek 27. kwietnia, początek godz.13.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) nawiązania współpracy pomiędzy Rejonem Złoczowskim (Republika Ukrainy) a Miastem Tarnobrzeg (Rzeczypospolita Polska),

2) wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega.

7. Analiza funkcjonowania i rozwoju infrastruktury Jeziora Tarnobrzeskiego. Działania samorządu tarnobrzeskiego na rzecz promocji turystycznej i sportowej miasta Tarnobrzega.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przyznania medalu Sigillum Civis Virtuti,

2) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzeg”,

3) nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzega,

4) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ulicy Leśnej, obręb Mokrzyszów,

5) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Ocickiej, obręb Ocice,

6) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ulicy Batalionów Chłopskich, obręb Zakrzów,

7) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej
w Tarnobrzegu ul. Podkamień, obręb Sobów,

8 ) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg,

9) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg” w 2017 r.,

10) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących budżetu Miasta Tarnobrzega na 2018 rok,

11) zmian w budżecie na 2017 rok,

12) zmian w budżecie na 2017 rok,

13) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

9. Sprawy bieżące.

10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

12. Oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie sesji.

Subskrybuj
Powiadom o
4 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
technicy
3 lat temu

Panie Waldku – Pan się nie boi cały Górnik za panem stoi… Waldek, Waldek, Waldek na Przewodniczącego !!!

AntyPiS
3 lat temu

Badzo proszę szanownych Radnych tylko nie Pan Radny Łukasz Nowak właśnie się dowiedziałam że na klubie ustalono że wystawia Pana Nowaka. Już wystarczy tego Apostoła i wiernego parafianina który wszystko pod publikę robi da sobie nawet nogi przez proboszcza umyć i to nie jedną jak wszyscy tylko dwie. Wystarczy wejść na fanpage Parafii Sw. Barbary i zobaczyć zdjęcia z Wielkiego Czwartku

AntyPiS
3 lat temu

Cd do wiadomości wyzej Sama radość zobaczyć młodego Radnego wśród starszych panów. Dużo obiecuje i obiecywał i co? Zabrakło Prezydenta Brzozowskiego to zabrakło też pomysłów. Miał wszystko na tacy podane będzie robione to czy to. I co jest jest Radny Nowak zrobił byłam i widziałam wszystko na klubie co niektórzy związani z PiS z ostatniego spotkania przed świętami to nawet wychodzili wcześniej mówiąc że dość takiego zakłamania mają.

Olo
3 lat temu

ja to bym chciał żeby p. Iwona Kołek została wybrana przewodniczącą

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x