Skuteczna windykacja, czyli jak dochodzić należności od wspólników spółki jawnej?

Dochodzenie należności od spółek jest bardziej skomplikowane, niż odzyskiwanie wierzytelności od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczej. Należy, jednak podkreślić, że w przypadku spółki jawnej za długi odpowiadają, również wspólnicy ją tworzący. Jak skutecznie egzekwować należność od spółek jawnych powiemy w dalszej części artykułu.

Polubowne odzyskiwanie wierzytelności od spółki jawnej

Windykację należności względem spółki jawnej warto rozpocząć od etapu polubownego. Narzędzi windykacji polubownej znajdziemy wiele, a wierzyciel może negocjować spłatę długu samodzielnie lub z pomocą doświadczonej kancelarii windykacyjnej. Dlatego, jako pierwszy sposób odzyskania niespłaconej należności należy wymienić wysłanie wezwania do zapłaty i telefon. Wierzyciel może samodzielnie podejmować kontakt np. dzwoniąc, wysyłając oficjalne pisma, czy udając się na osobiste spotkanie z dłużnikiem. Nawiązując współpracę z kancelarią windykacyjną możemy liczyć na intensywne negocjacje prowadzone przez doświadczonych windykatorów. Obsługa prawna świadczona przez kancelarie jest niezwykle skuteczna i bardzo często doprowadza do spłaty należności w zaledwie 30 dni od nawiązania współpracy.

Trzy sposoby na sądowe egzekwowanie należności

Sądowe dochodzenie należności od spółki jawnej jest możliwe na dwa sposoby:

  • pozew przeciwko spółce – wierzyciel może wystosować pozew przeciwko spółce jawnej. Nie jest to jednak rozwiązanie korzystne dla wierzyciela, gdyż w przypadku bezskuteczności egzekucji konieczne jest wniesienie kolejnego pozwu przeciwko wspólnikom. Jeśli jednak wierzyciel wyraża wolę dochodzenia należności, jedynie od spółki to ma taką możliwość.
  • pozew przeciwko spółce i wspólnikom, a pozew z rozciągnięciem klauzuli wykonalności – pozwanie w jednym postępowanie wspólników i spółki jest rozwiązaniem bardzo korzystnym ze względu na cenę. Nie ponosimy dwukrotnie kosztu wpisu sądowego. Wierzyciel może uzyskać klauzulę wykonalności względem wspólników dopiero, gdy egzekucja okaże się bezskuteczna. Wierzyciel może też wykazać w postępowaniu klauzulowym, że egzekucja względem spółki z przyczyn oczywistych będzie bezskuteczna. Sąd oceniając przesłanki wskazane przez wierzyciela może nadać klauzulę wykonalności. Kiedy jednak dochodzenie należności od spółki będzie możliwe egzekucja nie będzie obejmować majątku wspólników. Należy na koniec wyjaśnić różnice między pozwem względem spółki i wspólników, a pozew przeciwko spółce z rozciągnięciem klauzuli. W pierwszym przypadku na wyroku będzie widnieć nazwisko wspólników co umożliwia egzekwowanie długu, również od małżonków. W przypadku pozwu z rozciągnięciem klauzuli istnieje duże ryzyko, że wykonalność wyroku nie zostanie rozciągnięta na małżonków. Dlatego korzystniejszym rozwiązaniem jest wytoczenie powództwa względem spółki i wspólników, gdyż wtedy ich nazwiska są wymienione w tytule egzekucyjnym.

Decydując się na skierowanie sprawy do sądu przeciwko spółce jawnej warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnika. Fachowa obsługa prawna to gwarancja rzetelnego reprezentowania naszych interesów i dotrzymania wszelkich czynności prawnych.

foto: https://pixabay.com/pl/pieni%C4%85dze-kasa-waluta-1235656/

materiał partnera