Zapraszamy na transmisję LIII sesji Rady Miasta Tarnobrzega (zdjęcia oraz video)

Portal NadWisłą24.pl zaprasza na transmisję LIII sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Planowo sesja ma rozpocząć się dzisiaj, o godzinie 13 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Kopernika 49 w Tarnobrzegu.

Z powodu wczorajszego zatrzymania przez CBA prezydenta Tarnobrzega, dziś rano konwent zwołany przez przewodniczącego RM Dariusza Bożka zadecyduje, co z dzisiejszą sesją, o czym poinformujemy chwilę po zakończeniu konwentu.

AKTUALIZACJA – SESJA ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE

– Dyskutowaliśmy dzisiaj (podczas porannego konwentu – przyp.red) w jaki sposób możemy przeprowadzić sesję. Było kilka propozycji. Oczywiście porządek (obrad – przyp.red) jest święty, w związku z tym to decyzją rady można ewentualnie zmienić porządek, czy niektóre punkty powiedzmy ominąć czy ewentualnie uzupełnić powiedzmy o inne punkty – poinformował nasz portal przewodniczący rady, Dariusz Bożek.

PLANOWANY PORZĄDEK SESJI

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

6. Informacja miejskich jednostek organizacyjnych działających w obszarze ochrony zdrowia na temat realizacji zadań statutowych.

7. Informacja Prezydenta Miasta Tarnobrzega i Likwidatora Kopalni Siarki „Machów” S.A. w likwidacji w sprawie podjętych, obecnie podejmowanych i planowanych działań w sprawie rekultywacji i przyszłego zagospodarowania byłego wyrobiska „Piaseczno”.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia realizacji oraz wniesienia wkładu własnego przez Gminę Tarnobrzeg do projektu konkursowego o nazwie „Grunt to Rodzina” w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-021/17 – Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy,

2. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020,

3. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka pieczy zastępczej,

4. zatwierdzenia realizacji oraz wniesienia wkładu własnego przez Gminę Tarnobrzeg do projektu konkursowego o nazwie „Asystent Seniora” w ramach konkursu nt RPPK.08.03.00 –IP.01-18-022/17 – Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,

5. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów, obręb Tarnobrzeg,

6. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Konstytucji 3 Maja,

7. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu, obręb Zakrzów,

8. zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu, obręb Kajmów,

9. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Plażowej, obręb Machów,

10. zmian w budżecie na 2018 rok,

11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu,

12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu,

13. uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu,

14. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzega,

15. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. nalata 2017-2020,

16. rozpatrzenia skargi.

9. Sprawy bieżące.

10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

12. Oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie sesji.

Początek sesji

cz.1

cz.2

Cz. 3

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content