Wyrok rozwodowy?

Rozwód jest obecnie bardzo powszechnym i popularnym zjawiskiem zwłaszcza wśród ludzi zamieszkujących miasta. Choć ten obraz również ulega zmianie. Mieszkańcy terenów wiejskich również, choć w mniejszej skali, coraz częściej wnoszą o orzeczenie rozwodu.

Dlatego też świadomość ludzi odnośnie rozwodów znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat. Jednak nie wszyscy wiedzą co dokładnie ma znajdować się w wyroku rozwodowym, co może, a co musi się w nim znajdować. Dlatego też by dokładnie wiedzieć jak wygląda wyrok rozwodowy warto udać się do adwokata, który pomoże zrozumieć czym jest wyrok rozwodowy. W wyroku adwokat rozwód jest w stanie dokładnie prześledzić jak wyglądało postępowanie i o czym sąd postanowił.

To co powinno znajdować się w wyroku rozwodowym dokładnie określa przepis ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, a dokładnej artykuł 58 przedmiotowej ustawy. Sąd, który jest władny do orzeczenia rozwodu, czyli sąd okręgowy, rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron i o ich kontaktach rodziców z dziećmi oraz w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci.

Jeśli strony złożą sądowi porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi po rozwodzie, sąd uwzględni je jeśli tylko jest ona zgoda z dobrem dzieci. Zasadą jest również, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej tylko jednemu rodzicowi jednocześnie ograniczając władzę rodzicielską drugiemu z rodziców do wskazanych przez sąd obowiązków i praw w stosunku do dziecka, oczywiście jeśli dobro dziecka za tym przemawia. W sytuacji, gdy strony złożą zgodny wniosek sąd nie orzeknie o utrzymywaniu kontaktów z dziećmi.

Co do kwestii związanych z wspólnym mieszkaniem, to jeśli strony zajmują wspólne mieszkanie sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania. W wyjątkowych sytuacjach, gdy jedna ze stron uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, rażąco nagannym postępowaniem, sąd może nakazać jego eksmisje, na wniosek drugiego z małżonków. Dodatkowo jeśli strony zgodnie wniosą o podział wspólnego mieszkania bądź o przyznanie mieszkania jednemu z małżonków, sąd orzeknie o tym w wyroku rozwodowym, jeśli podział lub przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Nie wszyscy zdając sobie sprawę także z możliwości ujęcia w wyroku rozwodowym decyzji odnośnie podziału majątku wspólnego. Na wniosek jednego z małżonków sąd może orzec o podziale majątku wspólnego stron, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Tego typu sytuacje są niezmiernie rzadkie z uwagi na złożoność spraw o podział majątku wspólnego.

materiał zewnętrzny
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x