Zmiany w PIT, które weszły w życie w 2019 roku

Z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie weszło szereg zmian w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Oto najważniejsze z nich:

1. Wspólne opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

Nowelizacja uchyliła przepis, który uzależniał prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego. Dzięki tej zmianie wspólne rozliczenie dochodów osób do tego uprawnionych będzie możliwe bez względu na termin złożenia zeznania, a także poprzez jego korektę.

2. Opodatkowanie ryczałtem najmu prywatnego

Od początku 2019 roku zmianie legły także przepisy dotyczące zasad informowania o wyborze opodatkowania przychodów z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Według nowych regulacji podatnik zobowiązany jest do poinformowania właściwego urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym wystąpił pierwszy przychód z tego tytułu.

3. Opodatkowanie sprzedaży prywatnych nieruchomości i praw majątkowych

Sprzedaż prywatnej nieruchomości w tym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej i prawa do wieczystego użytkowania gruntów wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego z tego tytułu przychodu, jeśli zbycie nastąpiło przed upływem 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanej nieruchomości.

4. Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, aby uniknąć 19% podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku, należało odczekać 5 lat od daty śmierci spadkodawcy. Po zmianie okres ten liczony będzie od chwili nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę. Jest to niewątpliwie korzystna zmiana dla osób dziedziczących.

5. Sprzedaż nieruchomości należącej do wspólnego majątku małżonków

Zmianie ulegną także zasady rozliczania podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, która została nabyta lub wybudowana w trakcie trwania małżeńskiej wspólnoty majątkowej, a jej sprzedaż nastąpiła po jej ustaniu. Okres uprawniający do sprzedaży nieruchomości bez konieczności opłacenia podatku dochodowego w takim przypadku liczony będzie od dnia jej nabycia lub wybudowania jako wspólnego majątku małżonków.

6. Ulga mieszkaniowa

Według obowiązującego do końca 2018 roku stanu przepisów podatnik, który sprzedał nieruchomość prywatną przed upływem 5 lat od chwili jej nabycia lub wybudowania, zobowiązany był do opłacenia 19% podatku od uzyskanego z tego tytułu przychodu, chyba że przeznaczył go na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat. Zmiany regulacji prawnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, wydłużyły ten okres do 3 lat, umożliwiając w ten sposób skorzystanie z ulgi większej grupie osób.

Jeśli szukasz właśnie biura rachunkowego, dla którego zasady rozliczania podatku dochodowego zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych nie mają tajemnic, zapoznaj się z naszą ofertą. Biuro rachunkowe na Pradze Południe, które prowadzimy, pozwoli Ci ograniczyć wykonywanie zadań z zakresu księgowości w Twojej firmie do minimum. Zaoszczędź czas i zdaj się na specjalistów.

artykuł sponsorowany
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ZgadnijKto
5 lat temu

W życiu nie będę płacił nikomu za to, że sprzedam swoje mieszkanie! Sam zarobiłem, sam sprzedaje. Nigdy!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content