Upadłość konsumencka – przydatne rozwiązanie przy ogromnych długach

Czasami zdarza się, że osoba nie posiadająca działalności gospodarczej zaciągnie długi, których nie jest w stanie spłacić latami. Taki problem rujnuje jej życie i powoduje ogromny dyskomfort. Racjonalnym rozwiązaniem takiego stanu rzeczy jest ogłoszenie upadłości gospodarczej, która jest korzystniejszym sposobem niż postępowanie komornicze.

W jaki sposób ogłosić upadłość konsumencką

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku w sądzie rejonowym z wydziałem gospodarczym ds. upadłościowych. Koszt złożenia dokumentu to kwota w wysokości 30zł. Wniosek jest weryfikowany przez sąd zgodnie z artykułami PU. Jeśli zadłużenie nie powstało z umyślnych działań i przez zaniedbanie sąd zatwierdzi wniosek o ogłoszenie upadłości. Wraz z decyzją, majątek dłużnika staje się masą upadłościową i przechodzi w ręce syndyka. Majątek zostaje spieniężony i w ten sposób wierzyciele odzyskują część należności. Jeśli konsument nie posiada majątku, ten etap zostaje pominięty. Przed umorzeniem zobowiązań, przygotowuje się plan spłat części długu. Po wykonaniu planu, część należności zostaje umorzona.

Jaki majątek podlega syndykowi?

Masą upadłościową są przede wszystkim nieruchomości i ruchomości takie jak: akcje czy udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Masą upadłościową staje się majątek, który dłużnik posiadał w momencie ogłoszenia upadłości oraz dobra nabywane w trakcie toczącego się postępowania. Syndyk może zainteresować się również majątkiem wspólnym małżonków. Jedynym sposobem na zachowanie części majątku jest intercyza. Musi ona być jednak podpisana minimum dwa lata przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Jeśli syndyk zajmuje dom lub mieszkanie dłużnika, konsument może ubiegać się o środki na wynajem innego lokali. Prawo chroni go od stanu bezdomności. Małżonek dłużnika może również starać się o należności z tytułu wkładu własnego we wspólny majątek. Może się również tak zdarzyć, że pewne rzeczy przestaną być masą upadłościową, jeśli okaże się, że nie mają one dużej wartości finansowej, a dla konsumenta znaczną wartość użytkową np. pojazd.

Korzyści i skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Oczywistym jest, że upadłość konsumencka niesie ze sobą utratę majątku, o czym można szerzej przeczytać na: https://wyzerujdlugi.pl/blog/skutki-upadlosci-konsumenckiej/, ale jest to korzystniejsze rozwiązanie niż postępowanie komornicze. Trzeba pamiętać, że ogłoszenie upadłości ma wiele zalet. Przede wszystkim konsument zostaje oddłużony, a część długów zostaje umorzona. W przypadku egzekucji komorniczej, trwa ona do momentu odzyskania wszystkich zobowiązań. Takie rozwiązanie ma charakter windykacyjny. W przypadku konsumenta, który nie ma żadnego majątku egzekucja komornicza nie przyniesie rezultatów i będzie się przedłużała w nieskończoność. Ogłoszenie upadłości sprawi, że dłużnik uwolni się od zobowiązań, których nie może spłacić, a poniesione koszty będą niewielkie. Trzeba również wspomnieć, że upadłość konsumencka pozwala odzyskać równowagę psychiczną i zacząć nowy etap w życiu.

artykuł reklamowy
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content