Tarnobrzeg: Strażacy obchodzili swoje święto (fotoreportaż)

W sobotę w Tarnobrzegu odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Rozpoczęła je majówka strażacka, po której nastąpiło wręczenie odznaczeń i awansów w stopniach służbowych.

Od początku roku do końca marca strażacy z terenu powiatu gasili 299 pożarów, z których 50 wybuchło w gminie Baranów Sandomierski, 45 w Gorzycach, 41 w Grębowie, 69 w Nowej Dębie i 94 w Tarnobrzegu. W ciągu trzech miesięcy strażacy przeprowadzili łącznie 121 interwencji na ternie miejscowych zagrożeń, 14 zgłoszeń okazało się fałszywymi alarmami.

ZAGROŻENIA NA TERENIE POWIATU

Terenem działania Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu jest miasto Tarnobrzeg, będące samorządową jednostką organizacyjną na prawach powiatu oraz powiat tarnobrzeski, który tworzą gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce i Grębów.

Chroniony obszar obejmuje 607 km², na którym zamieszkuje blisko 103 tys. mieszkańców, w tym prawie 49 tys. w mieście Tarnobrzeg. Średnia gęstość zaludnienia na całym obszarze wynosi około 170 osób/km².

Około 304 km² terenu zajmują użytki rolne, które stanowią około 50% powierzchni ogólnej, natomiast powierzchnia kompleksów leśnych wynosi 216 km², co stanowi 35% powierzchni miasta i powiatu tarnobrzeskiego. W większości lasy te stanowią własność Skarbu Państwa i są zarządzane przez Nadleśnictwa Nowa Dęba oraz Rozwadów. Szczególne zagrożenie pożarowe dla obszarów leśnych stwarza poligon wojskowy należący do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Zagrożenia związane z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych

Na obszarze miasta i powiatu tarnobrzeskiego występuje ponad 20 zakładów przemysłowych ważnych dla gospodarki narodowej oraz ponad 200 zakładów produkcyjnych ważnych z punktu widzenia zagrożeń pożarowych. Do największych zakładów należy zaliczyć:

 • ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. – produkcja nawozów mineralnych, siarki konfekcjonowanej i innych wyrobów chemicznych
 • Federal – Mogul Gorzyce Sp. z o. o. – produkcja tłoków do silników spalinowych oraz innych komponentów do motoryzacji
 • Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. w Nowej Dębie – produkcja specjalna oraz podzespołów do maszyn i urządzeń
 • Pilkington Automotive Poland Sp.z o. o. Fabryka w Chmielowie – produkcja szyb samochodowych
 • Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie – produkcja artykułów farmaceutycznych
 • MARMA Polskie Folie Sp. z o. o. Zakład Produkcyjny w Nowej Dębie – produkcja folii dachowych
 • Spółdzielnia Inwalidów „ZJEDNOCZENIE” w Nowej Dębie – produkcja przewodów z rur stalowych różnego przeznaczenia
 • INNOWACJA Sp. z o. o. w Nowej Dębie – produkcja odlewów
 • TARKON Sp. z o. o. w Tarnobrzegu – produkcja konstrukcji stalowych
 • Fabryka Firanek „WISAN” S.A. w Skopaniu – produkcja firanek, zasłon, obrusów itp.
 • Zakłady Chemiczne „ANSER” Sp. z o. o. w Tarnobrzegu – produkcja farb, klejów, zapraw i silikonów
 • WER-RAMA Zakład Produkcji Listew Ozdobnych Sp. J. w Stalach
 • PUPH „ELTEX” Sp. z o. o. w Nowej Dębie – produkcja okien i drzwi z PCV i aluminium
 • FENIX METALS Sp. z o.o w Tarnobrzegu – przetwórstwo materiałów cynonośnych
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BETA” Sp. J. w Tarnobrzegu – produkcja mebli

Zakładami stosującymi w swojej technologii materiały niebezpieczne, stwarzające zagrożenia chemiczno – ekologiczne są:

 • ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
 • Federal – Mogul Gorzyce Sp. z o. o.
 • Zakłady Metalowe „DEZAMET” S. A. w Nowej Dębie

Zagrożenia chemiczno-ekologiczne wynikają również z przewozu materiałów niebezpiecznych trasami kolejowymi oraz drogowymi. Na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego funkcjonuje 41 stacji paliw i samodzielnych stacji gazu płynnego. Przez teren miasta i powiatu tarnobrzeskiego na długości 115 km przebiega wysokoprężna sieć gazowa z rozdzielniami i stacjami redukcyjnymi gazu.
Zagrożenia związane z rodzajem zabudowy

Charakterystyczną grupę obiektów, w których występuje szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi stanowią budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz budynki mieszkalne wielorodzinne. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim:

 • 16 budynków wysokich (Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, Pawilon F-2 Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu oraz 13 bloków mieszkalnych w Tarnobrzegu)
 • 7 bloków mieszkalnych średniowysokich w Tarnobrzegu o wysokości powyżej 25 m
 • 8 domów pomocy społecznej i innych placówek dla osób niepełnosprawnych
 • 6 obiektów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
 • 6 obiektów hotelowych oraz 6 obiektów moteli i zajazdów
 • 2 obiekty klasztorne w Tarnobrzegu
 • Noclegownia dla Bezdomnych (Dom im. Bł. Teresy z Kalkuty) w Tarnobrzegu
 • Hala widowiskowo – sportowa MOSiR w Tarnobrzegu
 • Hala widowiskowo – sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
 • 6 obiektów widowiskowych (Tarnobrzeski Dom Kultury, MGOK Baranów Sandomierski, SOK Nowa Dęba, ŚDK Skopanie, ŚDK Gorzyce, GCK Grębów)
 • 2 obiekty krytych pływalni w Tarnobrzegu i Nowej Dębie
 • 24 przedszkola oraz 3 żłobki
 • 4 obiekty szkół wyższych w Tarnobrzegu
 • 52 obiekty szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • 12 większych obiektów handlowych
 • 16 obiektów zabytkowych, spośród których do najważniejszych należy zaliczyć: Zamek w Baranowie Sandomierskim, Zamek Dzikowski w Tarnobrzegu oraz Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

Istotny wpływ na bezpieczeństwo większych grup ludzi przebywających w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz usprawnienie działań ratowniczych jednostek straży pożarnych mają systemy sygnalizacji pożarowej. Na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego występują 42 obiekty wyposażone w urządzenia SSP, w tym 13 obiektów podlegających przedmiotowemu obowiązkowi oraz 29 obiektów pozostałych. Do sieci monitoringu pożarowego obsługiwanego przez służbę dyżurną Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Tarnobrzegu podłączonych jest 17 obiektów, w tym 4 obiekty podłączone dobrowolnie. Na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu występują 3 obiekty wyposażone w dźwiękowy systemy ostrzegawcze, podlegające temu obowiązkowi. Są to: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, Pawilon F-2 Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu.

Na obszarach wiejskich ze względu na zwartą zabudowę oraz palną konstrukcję dużej części budynków występuje zagrożenie rozprzestrzeniania się pożaru na kilka zabudowań.

Teren miasta i powiatu tarnobrzeskiego jest terenem o bardzo dużym zagrożeniu powodziowym, o którym decydują rzeki Wisła (gmina Baranów Sandomierski, miasto Tarnobrzeg, gmina Gorzyce) oraz San (gmina Gorzyce), a także mniejsze, takie jak Łęg, Trześniówka i Mokrzyszówka. Doświadczenia ostatniej powodzi, która miała miejsce w 2010 r., świadczą o możliwości zalewania terenów położonych w okolicach tych rzek. W wyniku tej powodzi zalanych zostało łącznie 76.32 km2, co stanowi 12,6% całkowitej powierzchni miasta i powiatu tarnobrzeskiego, w tym ponad 42% (36,22 km2) powierzchni miasta Tarnobrzega oraz ponad 60% (40,1 km2) powierzchni gminy Gorzyce.

info: KM PSP Tarnobrzeg

foto: Mateusz Chmielowiec

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content