Tarnobrzeg: Do szkoły na dwie zmiany

Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się wczoraj. W związku z reformą edukacji, która zlikwidowała gimnazja pojawiło się sporo problemów. Jednym z nich jest nauka na dwie zmiany. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w tarnobrzeskich szkołach.

Rok szkolny w szkołach podstawowych w Tarnobrzegu rozpoczęło 3023 uczniów, zaś w szkołach ponadpodstawowych – 3412 uczniów. W pięciu placówkach w których organem prowadzącym jest gmina, wprowadzono stały lub czasowy system nauki na dwie zmiany:

  • Szkoła Podstawowa nr 4 – lekcje maksymalnie do godziny 16:45 – klasy IV-VI.
  • Szkoła Podstawowa nr 9 – lekcje maksymalnie do godziny 17:15- klasy VII (doradztwo zawodowe przez 10 tygodni), młodsze klasy raz – dwa razy w tygodniu do 16:20.
  • Zespół Szkół nr 1 – lekcje maksymalnie do godziny 16:30 – roczniki uczniów od 2004 r. i starsze.
  • Zespół Szkół nr 2 – lekcje maksymalnie do godziny 17:00 (czasowo – prawdopodobnie do miesiąca listopada 2019 r.) od 2004 r. i starsze
  • Zespół Szkół im Staszica w Tarnobrzegu do godziny 16:15 – roczniki uczniów od 2004 r. i starsze.

Powyższe zestawienie szkół w których wprowadzona jest nauka na dwie zmiany, otrzymaliśmy z magistratu. Informacje te uzupełniamy o dane, które przesłał nam rodzic ucznia klasy IIIC w szkole podstawowej nr 4. Uczniowie tej klasy trzy razy w tygodniu mają lekcje od godziny 11.10 do 15.50.

KIEDY MÓWIMY O DWUZMIANOWOŚCI?

Pod artykułem pojawił się komentarz następującej treści: ” A dlaczego dzieci z klas 0-3 w szkole podstawowej nr 4 nie są wymienione przecież też są drugie zmiany. A z wytycznymi MEN dzieci te nie mają mieć prawa 2 zmian. Czyżby miasto nie przestrzegało litery prawa”, podpisany przez użytkownika o nicku Tate tate

Za pośrednictwem rzecznika poprosiliśmy o wyjaśnienie tej kwestii. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

„Przekazane dane opierają się na informacjach uzyskanych od dyrektorów poszczególnych szkół. Określenie dwuzmianowości nie posiada swojej definicji legalnej. W przepisach prawa oświatowego ma zastosowanie jedynie sformułowanie przemienny system organizacji tygodnia pracy (§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432) jednakże całą pewnością nie zachodzi on w opisanym wypadku. Oczywiście subiektywne odczucia mogą być różne.

W odniesieniu do „nieprzestrzegania przez miasto litery prawa” warto podkreślić, że źródłem prawa powszechnie obowiązującego w polskim systemie prawnym są Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego (na obszarze działania organów, które je ustanowiły). Nie stanowią prawa „wytyczne MEN”. Bez względu na przyjętą definicję dwuzmianowości nauki w szkole – przepisy prawa oświatowego, nie zakazują wprowadzenia nauczania na dwie zmiany „.

foto: archiwum

Subskrybuj
Powiadom o
39 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Bert
2 lat temu

Dlaczego osoby ze starszych roczników, które zapisując się do szkoły w poprzednich były zapewnione o braku lekcji na dwie zmiany muszą teraz uczyć się właśnie w takim systemie

Tate tate
2 lat temu

A dlaczego dzieci z klas 0-3 w szkole podstawowej nr 4 nie są wymienione przecież też są drugie zmiany. A z wytycznymi MEN dzieci te nie mają mieć prawa 2 zmian. Czyżby miasto nie przestrzegało litery prawa.

mieszkam
2 lat temu
Reply to  Tate tate

Wytyczne MEN często nijak się mają do rzeczywistości. Zza biurka nie widać problemów.

mieszkam
2 lat temu
Reply to  mieszkam

Poza tym rodzice często sami fundują dzieciom nawet trzecią zmianę zapisując je na niezliczona ilość zajęć dodatkowych. Wtedy nie podnoszą larum.

DO TATE TATE
2 lat temu
Reply to  Tate tate

TATE NA ZMIANY NAJMLODSZE KLASY CHODZILY JUZ KILKA LAT TEMU,WIĘC NIEMA SIĘ CO DZIWIĆ

Maciek
2 lat temu

Nie byłby to pierwszy taki przypadek. Przykład, co prawda z innej beczki, ale tego samego pod poniższym linkiem.

https://drive.google.com/file/d/1cIlZVQ69UthDjQB9ddUS8T9Di2sxyxnz/view

Dobrze, że dzieci nie muszą chodzić jeszcze na 3 zmiany ani na nocki.

Olo
2 lat temu
Reply to  Maciek

Jak to nie muszą jak chodzą jeszcze i na 3 zmianę dzięki swoim wspaniałym rodzicom (np głupie zajęcia gry na gitarze, taniec, dodatkowy angielski, nauka gry na bębnach, balet, basen i tak bez końca takie głupoty można wymieniać)

Maciek
2 lat temu
Reply to  Olo

Ale to już wybór rodziców, a nie przymus szkolny.

Janusz
2 lat temu

Fajna ta kartka.
A teraz czekamy na nowe INWESTYCJE w mieście.

maleww
2 lat temu

W SP nr 4 to standard, jak zapisujesz dziecko to obiecują 1 zmiany. A jak to wygląda to widzimy. Pierwsze klasy też mają drugie zmiany

ODyniec
2 lat temu
Reply to  maleww

Był dobry budynek szkoły nr 2, pomieściłby wszytskich, a tak to mamy 2 zmiany. MUSKI MYSLOM

Obserwator
2 lat temu
Reply to  ODyniec

Taka była demokratyczna wola rodziców uczniów SP4 – odrzucili w ankiecie i na spotkaniach większością głosów lansowany jeszcze za G. Kiełba pomysł przeniesienia SP 4 do budynku po Gimnazjum nr 2.

Mm
2 lat temu
Reply to  Obserwator

Albo nauczycielek tam pracujących, kto kontrolował losowanie – pewnie fikcja jak wszystkie konkursy- dlatego nie płaczcie

John
2 lat temu
Reply to  ODyniec

b. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 – nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. 5c. W przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w tej szkole nadzór pedagogiczny dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu ©Kancelaria Sejmu s. 8/114 03.09.2019 z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – dyrektor szkoły w porozumieniu z kuratorem oświaty. 5d. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć. 5e. (uchylony) 5f. Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego, dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wykonywania zadań doradcy metodycznego. 6. Oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora… Czytaj więcej »

Miasto mrok
2 lat temu
Reply to  maleww

Dlaczego ktoś płacze taka była wola rodziców vel nauczycieli

Rodzic
2 lat temu

Pan dyrektor SP 4 Ci powie, że lekcje do 16 to nie druga zmiana 🙂

mieszkaniec
2 lat temu

Trzeba się było zastanowić jak głosowaliście na PIS. Teraz jęki na nic, bo szkoły nie są z gumy.

Marek
2 lat temu

za moich czasów miało sie 7 lekcji dziennie i jakoś żyjemy. Bez przesady krzywda im się nie stanie

Zbyszek
2 lat temu

„Rok szkolny w szkołach podstawowych w Tarnobrzegu rozpoczęło 3023 uczniów, ”
Ależ senacja? Kiedyś to do samej Szkoły Podstawowej nr 10 tej jeszcze 8 klasowej uczęszczało ponad 2400 uczniów. I dało sie rade, no dało………………jak trzeba to Polak potrafi!

sdfghm
2 lat temu

zamiast byłą szkołę nr 2 zaadaptować na podstawówkę i było by po problemie to komuś dwie zmiany, ale mózgi myslały

Obserwator
2 lat temu
Reply to  sdfghm

Taki był plan. Jednak rodzice uczniów SP4 w 2017 w ankiecie i w 2018 na spotkani z wykonującą zadania Prezydenta Miasta Tarnobrzega wypowiedzieli się p-ko przeniesieniu SP4 do budynku dawnego Gm 2 przy Kopernika 18. Vox populi, vox dei… czasami nawet lud nie ma racji…

Skromny.
2 lat temu

W sp4 miała być jedna KLASA I dla dzieci z rejonu. Tak było obiecane na zebraniu z dyrektorem żeby za jakis czas uniknąć dwuzmianowosci. I co? Są 3 klasy pierwsze. Czy ktoś dysponuje danymi ile dzieci zostało przyjętych spoza rejonu?

BEDUIN
2 lat temu
Reply to  Skromny.

DZIECI URZEDNIKÓW,NP. SKARBÓWKI,BANKU,NAUCZYCIELI I PO ZNAJOMOSCI,OT CAŁE 3 KLASY,COS JESZCZE DODAĆ.A NA ZMIANY TO JUZ 5 LAT TEMU CHODZIŁY PIERWSZAKI

smile
2 lat temu

Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły… 🙂 🙂 🙂

iwan
2 lat temu
Reply to  smile

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1977). W Polsce prognozuje się, że subwencja oświatowa uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli[6]. Finansowy standard podziału subwencji w gminach to uzyskany przez podzielenie ogólnej kwoty subwencji (po odliczeniu od niej rezerwy, która w 2015 r. wyniosła 0,4 proc. kwoty subwencji) przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. MEN wyliczyło, że w 2015 r. standard A miał wynieść 5304,35 zł. Był zatem o 1,2 proc. (61 zł) wyższy od tego z 2014 r. (5241,89 zł).

Ptys
2 lat temu

W szkołach bałagan i remonty i przeprowadzki które będą trwały pewnie do listopada W szkołach średnich przepełnie będzie jeszcze 3 -4 lata póki uczniowie z gimnazjum nie skończą nauki

John
2 lat temu

oj, oj, zdjęcie pokazuje plan nauczyciela pracującego w sali nr 18 w Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu. A RODO panie piotrze to ku..wa pikuś?

john łajn
2 lat temu
Reply to  John

Nie filozuj mondralo . Piotrk zrób z nim coś bo filozuje i nie wiadomo czy o szkołę chodzi czy chodzi o szkołę . Że też natakich paragrafu nie ma.

belfer
2 lat temu

Każdy nauczyciel by chciał mieć fajrant o 13.

prawnik
2 lat temu

Myślę ,ze trzeba poddać weryfikacji opnie prawna prawnika urzędu miasta o legalnej definicji zmiany w świetle prawa oświatowego.
Co to za opowieści rzecznika powołując się na opinie prawną w zakresie definicji zmianowości. Tak trudno się odnieść do czasu pracy polaków powszechnie stosowanym . Otóż pracujący po godz. 15 to jest zawsze druga zmiana w rozumieniu potocznym i prawnym. CHYBA CZAS PRACY RANO TO JEST pierwsza zmiana a jeżeli w tej samej szkole nauczyciel pracuje po 15 tej to chyba druga zmiana a jeżeli po 22 drugiej to jest trzecia zmiana . Tego w urzędzie nie zauważyli. Pytanie Dlaczego opinie prawne urzędu budzą niejasności i nie wskazują podstawy prawnej z której wynika stanowisko danego prawnika. Może kuratorium to wyjaśni czy praca nauczyciela po 15-tej to praca na I czy na II zmianie. NATOMIAST JEŻELI CHODZI O UCZNIÓW TO OCZYWIŚCIE NIE MOZNA MÓWIĆ Z ZMIANIE TYLKO O ZMUSZENIU UCZNIA DO LEKCJI DO WIECZORA . tylko CZY TO JEST ZGODNE Z JEGO DOBREM ?

uczeń
2 lat temu
Reply to  prawnik

Najważniejsze są subiektywne odczucia.

Ptys
2 lat temu

Najciekawiej jest w szatniach Po 2 klasy w jednym boksie Kto pierwszy ten lepszy Reszta ubrań leży na podłodze Co się będzie w nich działo zima ????? Sodoma i gomora

John
2 lat temu
Reply to  Ptys

ptysiu słodziutki, nie opowiadaj pierdół bo ci nie wychodzi. a tak a propos piszemy sodomia i gomoria 🙂 🙂 🙂
nawiasem mówiąc gdzie jest admin, żeby usuwać posty takie jak ptysia, przecież to sama słodycz z domieszką pieprzu bezglutenowego

ptys
2 lat temu
Reply to  John

johny drogi tak wlasnie jest w lo koperniku gdzie jest w tym roku 14 klas pierwszych Na korytarzach scisk trudno sie minac na przerwach a w szatniach tak jak wyzej

Ania
2 lat temu

Co na to Pekar Twórca reformy w Tarnobrzegu. Cicho jakoś Na razie klei plakaty wyborcze

iwan
2 lat temu

NAUKA W SZKOLE JEST BARDZO WAŻNA GDYŻ DZIECI MUSZĄ UMIEĆ CZYTAĆ , PISAĆ I RACHOWAĆ .

helena
2 lat temu

A ja słyszałam, że jak bożek uczył to nawet zeszytów i kredek nie kazał uczniom przynosić . A teraz wintermanem od harrodsa sobie podpisuje dokumenty ważne dla naszego kochanego miasta.

Mieszkaniec
2 lat temu
Reply to  helena

Pytanie do John? Od kiedy masz dobre zdanie o Bozku.

John
2 lat temu
Reply to  Mieszkaniec

mawiają, że tylko świnia nie zmienia zdania

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
39
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content