NIESPOKOJNA SZKOŁA

Dwie mobilne pracownie komputerowe, multimedialne sale lekcyjne, zrobotyzowane stanowiska na poziomie inżynierskim, atrakcyjne kierunki kształcenia – to tylko niektóre nowości, które oferuje swym uczniom Zespół Szkół w Gorzycach.

Zespół Szkół w Gorzycach został podwójnym laureatem konkursu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej o nazwie: „OSEWyzwanie”.

– Jesteśmy jedyną szkołą w województwie podkarpackim, która otrzymała dwie mobilne pracownie komputerowe składające się łącznie z 32 laptopów – mówi dyrektor szkoły Krzysztof Komórkiewicz. Dzięki temu zwiększy się u nas ilość sal lekcyjnych, a jakość prowadzonych zajęć będzie bardzo wysoka – dodaje dyrektor.

Na zdjęciu Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach Krzysztof Komórkiewicz z certyfikatami przyznającymi szkole mobilne pracownie komputerowe, w towarzystwie Wojewody Podkarpackiego Ewy Lenart oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch

Gorzycka szkoła w okresie wakacyjnym dzięki programowi Erasmus zakupiła nowoczesny sprzęt multimedialny oraz stanowiska do programowania robotów, dzięki którym można kształcić młodzież nawet na poziomie inżynierskim – za kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dodatkowo dzięki projektowi napisanemu wspólnie ze Wschodnim Sojuszem Motoryzacyjnym w szkole przybędą nowoczesne pracownie do nauki przedmiotów zawodowych. To bardzo ważna informacja dla uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, mechatronik, informatyk, ekonomista i logistyk. Na tych kierunkach w Zespole Szkół w Gorzycach młodzież będzie kształcona się na najwyższym poziomie.

W tej szkole już dziś myślą o przyszłych uczniach, dobierając dla niech najlepsze kierunki kształcenia. Decyzje te są konsultowane z Urzędem Pracy oraz Pracodawcami. Dla uczniów obecnych klas ósmych szkół podstawowych Zespół Szkół w Gorzycach proponuje następujące, przyszłościowe kierunki kształcenia: technik robotyki, technik programista oraz technik rachunkowości.

– Zespół Szkół w Gorzycach to nowoczesna i dobrze wyposażona szkoła, w której kadra pedagogiczna wie jak zadbać o młodzież – mówi Starosta Tarnobrzeski Jerzy Sudoł. Jak jest to dobra szkoła niech świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, które są tu zawsze dużo wyższe od średnich krajowych – dodaje Starosta.

Gorzycką szkołę doceniła również Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty – przyznając statuetkę „Złoty Prym” – najlepsze technikum w województwie podkarpackim w 2018 roku.

materiał partnera

Dodaj komentarz

  Subskrybuj  
Powiadom o