Jak wygląda egzamin do Policji w 2019 roku?

Praca w Policji dla jednych jest prawdziwym powołaniem, a dla innych możliwością sprawdzenia swoich możliwości. Są też tacy, którzy aplikują do Policji z ciekawości lub pod wpływem emocjonujących scen przedstawianych w mediach. Każdy kandydat musi jednak przejść specjalny egzamin do Policji. Sprawdź, jak wygląda on w tym roku.

Egzamin do Policji 2019 – wymagania podstawowe

Rekrutacja do Policji wygląda całkowicie inaczej niż ma to miejsce w przypadku rekrutowania do każdej innej pracy. Od przyszłego policjanta wymaga się odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji i szeregu tzw. kompetencji miękkich, czyli umiejętności, które przydadzą się w pełnieniu przyszłych obowiązków. Do egzaminu może podejść wyłącznie osoba, która:

  • ma polskie obywatelstwo;
  • odznacza się nieposzlakowaną opinią;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem;
  • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  • posiada co najmniej średnie wykształcenie;
  • odznacza się zdrowiem fizycznym i psychicznym pozwalającym na pracę w uzbrojonych formacjach;
  • daje rękojmię zachowania tajemnicy odpowiednio do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby spełniające te wymogi mogą składać w komendach wojewódzkich lub miejskich dokumenty takie jak podanie o przyjęcie do Policji, wypełniony kwestionariusz osobowy oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. W momencie składania wyżej wymienionych dokumentów trzeba mieć ze sobą również dowód osobisty i książeczkę wojskową do wglądu.
Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów w stosunku do kandydata rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne składające się z kilku etapów. Część z nich jest punktowana – kandydat uzyskuje za te etapu punkty w zależności od swoich umiejętności i wiedzy, a o przyjęciu do Policji decyduje liczba uzyskanych punktów.

Egzamin do policji 2019 – jak przebiega?

Każdy kandydat ubiegający się o zatrudnienie w Policji musi przejść egzamin składający się z testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, testu psychologicznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Test wiedzy ogólnej

Test z wiedzy ogólnej do Policji to pierwszy etap egzaminu. Test składa się z 40 pytań z czterema wariantami odpowiedzi każde, ale zawsze tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt, więc maksymalnie do zdobycia ma 40 punktów, ale nie ma dolnego progu, który eliminowałby kandydata z dalszej kwalifikacji. Każdy kandydat przechodzi dalej – nawet ten, który uzyska 0 punktów.

2. Test sprawności fizycznej

Test sprawności przechodzi się w sportowym obuwiu i odzieży oraz po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Na kandydata w tym teście czeka tor przeszkód, a wszystkie przeszkody trzeba pokonać w czasie nieprzekraczającym 1 minuty i 40 sekund.

3. Test psychologiczny

Testy psychologiczne, czyli osławiony już MultiSelect to największy „postrach” wszystkich kandydatów do Policji. Ten test ma na celu ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościowych przyszłego policjanta. Badanie składa się z testu komputerowego i rozmowy z psychologiem. W teście można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

4. Rozmowa kwalifikacyjna (kiedyś wywiad zorganizowany)

Na tym etapie przeprowadzana jest rozmowa oceniana przez 2, 3 lub 4 osoby. Rozmowa ma na celu ustalenie motywacji do podjęcia służby i można za nią uzyskać od 36 do 60 punktów.
Po rozmowie kwalifikacyjnej kandydat przechodzi jeszcze specjalistyczną komisję lekarską (niepunktowaną). Przydział do Policji otrzymuje się po osiągnięciu wymaganego progu punktowego (po zsumowaniu punktów uzyskanych na egzaminie i dodatkowych punktów preferencyjnych).

materiał partnera
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content