Strefy płatnego parkowania w Tarnobrzegu – zobacz szczegóły, zgłoś uwagi

Tarnobrzeg-dron-2017

11 stref płatnego parkowania oraz trzy parkingi poza drogami publicznymi, w tym na Placu Bartosza Głowackiego – takie rozwiązanie przygotował tarnobrzeski magistrat w związku z zamiarem wprowadzenia w centrum miasta stref płatnego parkowania. W propozycji która zostanie poddana pod konsultacje społeczne, nie uwzględniono bezpłatnych pierwszych 30 minut za parkowanie, opłata za ten czas wynosić ma 1 zł.

INFORMACJA Z UM TARNOBRZEG:

Kampania informacyjno-konsultacyjna w sprawie płatnego parkowania w centrum Tarnobrzega

W wielu miastach Polski w centrach miast wprowadzone są strefy płatnego parkowania, a nawet zakazu wjazdu dla ruchu kołowego. Pojazdów samochodowych wciąż przybywa, a możliwości budowania parkingów w ścisłych centrach miast ulegają wyczerpaniu. Rodzące się z tego powodu problemy skłaniają włodarzy do wprowadzania ograniczeń poprzez ustanawiania miejsc, w których parkowanie jest odpłatne. Zabieg taki pozwala na uporządkowanie ruchu oraz organizację możliwości pozostawiania samochodów w najbardziej zatłoczonych miejscach miasta. Jednocześnie miasta pozyskują w ten sposób pieniądze na budowanie bezpłatnych parkingów, zlokalizowanych blisko centrum, tak by można było się do niego dostać piechotą lub dogodna komunikacją publiczną.

Pomysł na wprowadzenie strefy płatnego parkowania zrodził się również w naszym mieście. Aby mógł zostać zrealizowany konieczne jest przyjęcie odpowiednich regulacji prawnych w postaci uchwał Rady Miasta Tarnobrzega. Przepisy te określałyby położenie wspomnianych stref oraz cennik opłat za parkowanie w ich obszarze, ale również sposób pobierania opłat.

Poniżej przedstawiamy rozwiązanie proponowane przez magistrat. Naszym celem jest poinformowanie o nich mieszkańców. Propozycje te z pewnością rozbudzą ożywione dyskusje wśród społeczności Tarnobrzega. Wszystkie opinie o prezentowanych rozwiązaniach można będzie od najbliższego poniedziałku, tj, 3 lutego 2020 roku przesyłać do magistratu za pomocą specjalnie opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega formularza. Dostępny on będzie dla mieszkańców przez kolejne 5 dni, do piątku 7 lutego 2020 roku.

Swoje uwagi będzie można wnieść również osobiście, w specjalnie uruchomionym punkcie konsultacyjnym, zlokalizowanym w budynku Straży Miejskiej, przy ul. Mickiewicza 7a, gdzie we wtorek i środę (4 i 5 lutego 2020 roku), w godzinach 13.00-19.00, dyżurował będzie komendant straży miejskiej.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Obszar strefy

Strefa płatnego parkowania zlokalizowana ma zostać na obszarze charakteryzującym się znacznym deficytem miejsc postojowych na ulicach:

 • 1 Maja (od skrzyżowania z ul. Sokolą do skrzyżowania z ul. Waryńskiego);
 • Dominikańska (od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Sandomierskiej);
 • Tadeusza Kościuszki (od ul. Dominikańskiej do parkingu przy Pl. Dra Antoniego Surowieckiego);
 • Dr Olgi Lilien (na całej długości);
 • Adama Mickiewicza (od Placu Bartosza Głowackiego do skrzyżowania z ul. Sokolą);
 • Sandomierska (od skrzyżowania z ul. Dominikańską do Placu Bartosza Głowackiego);
 • Henryka Sienkiewicza (od ul. Szerokiej do Ronda Solidarności);
 • Sokola (od skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Juliusza Słowackiego);
 • Szeroka (na całej długości);
 • Plac Generała Grota Roweckiego;
 • Józefa Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza).

Obszar strefy płatnego parkowania prezentuje poniższa mapka:strefa

Opłaty

Opłaty za postój w miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania pobierany byłyby od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych, w godzinach od 8.30 do 17.30.

W strefie płatnego parkowania wprowadzone zostałyby stawki opłaty za postój pojazdów
w wysokości:

 • 1,00 zł – pierwsze pół godziny parkowania,
 • 3,00 zł – za pierwszą godzinę parkowania,
 • 3,60 zł – za drugą godzinę parkowania,
 • 4,20 zł – za trzecią godzinę parkowania,
 • 3,00 zł – za czwartą i każdą następną godzinę parkowania,

Możliwe byłyby abonamentowej:

 • 50,00 zł – za wydanie karty abonamentowej typu P (przedsiębiorca) – miesięczna za jeden pojazd,
 • 50,00 zł – za wydanie karty abonamentowej typu M (mieszkaniec) – roczna za jeden pojazd,

Opłaty za postój uiszczane byłyby z góry, bezzwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

Zerowa stawka

Wprowadzona zostałyby również zerowa stawka opłaty za postój pojazdów samochodowych. Taka stawka dotyczyłaby:

1) osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,

2) służb miejskich i porządkowych na czas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi takich jak: pogotowie gazowe, pogotowie elektryczne, pogotowie ciepłownicze, pogotowie wodociągowe,

3) służb utrzymania dróg oraz działających na zlecenie zarządcy drogi,

Kary

Za nieuiszczenie opłaty za postój pobierany byłyby opłaty dodatkowe w wysokości:

1) 75,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w dniu wystawienia wezwania o nieopłaconym postoju;

2) 100,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1), ale nie później niż do 7 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty za postój;

3) 150,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 2).

Opłatę dodatkową należałoby uiścić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania.

PARKINGI POZA DROGAMI PUBLICZNYMI

Parkingi

Opłata wprowadzona zostałaby również za parkowanie na terenie miasta Tarnobrzega, na wyznaczonych nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg znajdujących się poza drogą publiczną:

 • Plac Bartosza Głowackiego – działki 445/1, 445/2 oraz wydzielona część działki 448/5;
 • ul. Tadeusza Kościuszki – wydzielona część działki 419/1;
 • Parking przy ul. Józefa Piłsudskiego – działki 2062/1, 2058/3, 2067/2, wydzielona część działki 2067/4,

Lokalizację płatnych parkingów przedstawia poniższa mapka:parkingi

Opłaty

Opłaty za postój pojazdów samochodowych w miejscach wyznaczonych pobierane byłyby od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych, w godzinach od 8.30 do 17.30

Stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych wynosiłyby:

 • 1,00 zł – pierwsze pół godziny parkowania,
 • 3,00 zł – za pierwszą godzinę parkowania,
 • 3,60 zł – za drugą godzinę parkowania,
 • 4,20 zł – za trzecią godzinę parkowania,
 • 3,00 zł – za czwartą i każdą następną godzinę parkowania,
Wprowadzone zostałyby również opłaty abonamentowe:
 • 50,00 zł – za wydanie karty abonamentowej typu P (przedsiębiorca) – miesięczna za jeden pojazd,
 • 50,00 zł – za wydanie karty abonamentowej typu M (mieszkaniec) – roczna za jeden pojazd,

Opłaty za postój uiszczane byłyby z góry, bezzwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

Zerowa stawka

Wprowadzona zostałaby zerowa stawka opłaty za postój pojazdów samochodowych dla:

1) osób niepełnosprawnych legitymujących się kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 110) jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,

2) służb miejskich i porządkowych na czas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi takich jak: pogotowie gazowe, pogotowie elektryczne, pogotowie ciepłownicze, pogotowie wodociągowe,

3) służb utrzymania dróg oraz działających na zlecenie zarządcy drogi,

Kary

Za nieuiszczenie opłaty za postój pobierane byłyby opłaty dodatkowe w wysokości:

1) 75,00 zł jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w dniu wystawienia wezwania o nieopłaconym postoju;

2) 100,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 1), ale nie później niż do 7 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty za postój;

3) 150,00 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie określonym w pkt 2).

Opłatę dodatkową należałoby uiścić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania.

Subskrybuj
Powiadom o
133 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mar
1 rok temu

1) Nawet za pierwsze 30 minut trzebaby płacić.
2) Pojazdy osób niepełnosprawnych mogłyby stać na wyznaczonych stanowiskach godzinami za darmo.
3) Pojazdy „służb utrzymania dróg oraz działających na zlecenie zarządcy drogi” mogłyby stać godzinami za darmo. Czyli urzędnicy, pracownicy jednostek i radni też, bo jakby co, to będą stali oczywiście na zlecenie zarządcy drogi.
Ciekawe czy Tarnobrzeżanie zaprotestują, czy tylko zacisną mocniej zęby…

gość
1 rok temu
Reply to  Mar

Nic nie rozumiesz a tylko wciskasz ciemnotę ,ja nie będę protestował bo czekam już pół roku na to!!

Wp
1 rok temu

Nauczyciele oczywiście zerowa stawka.

Kpiarz
1 rok temu
Reply to  Wp

Nauczyciele będą chodzić piechotą lub jeździć komunikacją miejską. Dyrektorzy mogą też zrobić swój parking na boiskach szkolnych. Dzieci i tak wolą smartfkny

Troljciel
1 rok temu

Wreszcie.
Pomysł bardzo ale to bardzo dobry. Jedna uwaga. Cena karty M i P ZA NISKA!!!
50 zł na rok to żenujący mało.
Kary też są niewielkie. Powinny się zaczynać od 200 zł w górę, żeby ludzie tego przestrzegał.
Następnym krokiem powinno być zakupienie blokad na koła i zakładanie ich nie stosującym się oraz pojazdów, choćby ze dwóch do odholiwywania drastycznie parkujących pojazdów.
Co z egzekucją tych opłat, dla kierujących pojazdami, których nie zdążono zablokować lub odholiwać?

Tbg
1 rok temu
Reply to  Troljciel

Założę się ze jestem typowym pasożytem ciągnących z socjalu… Pracujesz ? Dojeżdżasz autem ? Raczej nie bo jak byś miał zapłacić 200zl miesięcznie to siedział byś cicho… Jeśli to zagrywka miasta na latanie budżetu to gratuluje… No ale czego się spodziewać jak tu prawie same ameby mieszkają…

rybka
1 rok temu
Reply to  Troljciel

Super. Poszła bym dalej. Odprowadzić i na pal… tak żeby wszyscy widzieli i się zestrachali. buchacha

Janusz
1 rok temu

Chyba kogoś posrało… Tarnobrzegu !! Obudź się z amoku bo zaraz się zachłyśniesz szambem w którym już pływasz!!! Jak dobrze ze nie muszę już mieszkać w tej dziurze…

mieszkaniec
1 rok temu

chyba ich pogieło tych radnych pewnie to pomysł pisiorów a on tez będa płacic nie wiedzą co robia może lepiej pozamykac zlikwidowac parkingi będzie lepie nikt tyle nie będzie płacił za dużo nikt sie na to nie zgodzi

gość
1 rok temu

Wszędzie pierwsze 30-45 minut jest za darmo. Ludzie powinni mieć możliwość załatwić szybkie sprawy. Tu wygląda to na skok na marnego zeta.

Janypol
1 rok temu
Reply to  gość

Wszędzie CZYLI GDZIE WSZĘDZIE?
Nie opowiadaj głupot jak nie wiesz 🙂

gość
1 rok temu

Ale wszędzie ludzie mają bezpłatną alternatywę w pobliżu. Tam mogą parkować urzędnicy i pracownicy pobliskich firm. Może Plac Czerwony?

Mar
1 rok temu

Jeżeli to wejdzie, to będzie przeczyło słowom Pana Prezydenta. Po pierwsze program wyborczy: nic tam nie ma o opłatach za parkowanie, jest za to remontach i budowie parkingów. Po drugie dzielenie mieszkańców: niepełnosprawni, służby i „oddelegowani” pracownicy Gminy będą mogli stać nawet i 8 godzin za darmo, a reszta będzie musiała płacić nawet za 10 minut. No ale pecunia non olet (pieniądze nie śmierdzą).

Gość
1 rok temu

A ja się pytam gdzie jest płatny parking przy urzędzie skarbowym zusem prokuraturze i sądzie czyli przed hotelem ewa skoro ma być lepszy dostęp do urzędów??

Tentego
1 rok temu

Wg mnie należy wprowadzić kartę abonamentową typu P (przedsiębiorca) – miesięczną za jeden pojazd na wszystkich parkingach miejskich. Tylko ustalić rozsądną cenę. Jeśli przedsiębiorca parkuje swój tabor na mieście, niech miasto coś z tego ma. I też księgować te wpłaty na remonty dróg

Lutek
1 rok temu

chciałbym poznać zdanie Natali Siwiec w tej sprawie więc może Redakcja zada takie pytanie

Karol
1 rok temu

Za mały rozmach mają. W takiej aglomeracji jak Tarnobrzeg należy wprowadzić całkowity zakaz ruchu pojazdów na terenie centrum…

df
1 rok temu

W końcu leniwce w Tarnobrzegu ruszą tyłki i będą chodzić, może i miejska komunikacja zwiększy obroty – czas pokaże czy jest to dobre czy złe – zmiany bolą tych co się ich boją – trzeba ruszać do przodu – strefy są nieuniknione, dlatego po co ten lament. Żadne parkingi na placu to jest teren dla ludzi a nie aut – za zaparkowanie na placu czerwonym odholowanie i mandat 5000 zł.

Mar
1 rok temu
Reply to  df

Błąd logiczny Ci się wkradł. Popierasz płatne parkingi, a tym samym koncepcję ekipy Pana Prezydenta. Jednocześnie kategorycznie potępiasz parking na Placu, który jest przecież w programie wyborczym Pana Prezydenta. Bądź konsekwentny i się zdecyduj: w tę albo we w tę.

gość
1 rok temu
Reply to  Mar

Weż skocz po rozum do głowy- program pana prezydenta JUŻ SWOJE ZROBIŁ – MA CAŁĄ KADENCJĘ PIĘCIOLETNIĄ a program jest w koszu.

Mar
1 rok temu
Reply to  gość

No ja bym nie obrażał swojego guru sugerując, że nie jest w stanie zrealizować swojego programu wyborczego, a program ten był tzw. kiełbasą wyborczą. Ale Ty możesz mieć problem z logicznym myśleniem.

logika
1 rok temu
Reply to  Mar

jak był kiełbasą to nażarłeś się i na tym koniec, popitka już swoja,a ty ciągle czekasz na nią

Mar
1 rok temu
Reply to  logika

Jak można sugerować względem Pana Prezydenta, że jego program wyborczy to bajka pełniąca funkcję kiełbasy wyborczej i że nie zamierza on sprawnie i skutecznie realizować tego programu? Bardzo nieładnie 😉

teoria
1 rok temu
Reply to  Mar

dla Ciebie to nowość ,widać to po Twoim laickim podejściu do wielu realnych problemów, było się daleko od ŻYCIA i niestety już nie do odrobienia a tak właśnie działa Polska do 2015 roku,a prowincje jeszcze dzisiaj.

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

Gdybyś trochę pomyślał, to zrozumiałbyś, że program wyborczy służy przede wszystkim do rozliczania polityka (posła, prezydenta itd.) w przypadku jego wyboru. Brak realizacji przez danego polityka jego programu wyborczego, lub realizowanie przez niego innego programu, obniża wiarygodność tej osoby przed następnymi wyborami. Poza tym Pan Prezydent nie raz odwoływał się do swojego programu, np. tutaj
https://rzeszow.tvp.pl/45500899/dariusz-bozek-prezydent-tarnobrzega
Także dopóki Pan Prezydent nie powie w mediach, że nie będzie realizował swojego programu wyborczego, dopóty można oczekiwać od niego realizacji tego programu, bo część wyborców głosująca na Pana Prezydenta głosowała nie tylko za jego osobą czy jego ekipą, ale również za jego programem.

wiedza
1 rok temu
Reply to  Mar

Gdybyś był z tego świata to wiedziałbyś że polityka rozlicza się w kampanii wyborczej!! . Tylko że u nas nikt tego nie robi, media mają w d… rozliczanie a „biedni w informacje” ludzie muszą ich wybrać i kłamcy piastują non-stop posady i kasę.

jest inna mozliwosc
1 rok temu

Skoro nie ma gdzie postawic nowych parkingow to jest inne rozwianie ale na ten projekt to by musieli by sie kierowcy zlorzyc bo miasto na to nie stac a nie wiem skad by wzieli nastepna pozyczke wybudowanie wielu kodynacyjnego pomieszczenia tak jak maja za granica przy super marketach np ale czy to wypali to nie wiem albo niech ludzie zaczna robic zbiurke pieniedzy aby nie bylo platnych parkibgow

Mar
1 rok temu

Parking piętrowy w Tarnobrzegu nierealny. A problem z brakiem rotacji pojazdów na parkingach w centrum da się rozwiązać w sposób prostszy, skuteczniejszy i bardziej moralny niż strefy płatnego parkowania. Ale obecna plejada tego nie widzi albo nie chce widzieć. Zostali wybrani do koryta, no to TKM. Pieniądz nie śmierdzi.

gość
1 rok temu
Reply to  Mar

Nie mądrz się na pusto twoje „fenomenalne” przykłady śmierdzą nierealnością i głupotą.

Mar
1 rok temu
Reply to  gość

Jakieś argumenty merytoryczne będą? Bo nie widzę żadnego, a ja podałem 3 tylko w pierwszym komentarzu 😉

Mar
1 rok temu
Reply to  gość

Jakieś argumenty będą? Bo nie widzę żadnego, a ja podałem 3 tylko w pierwszym komentarzu 😉

do Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

Ty już Mar się popisałes jak dostałes pytanie o budżet to podkuliłeś ogon i uciekleś od odpowiedzi. Do populizmy się nadajesz ale do konkretów to nie

Mar
1 rok temu
Reply to  do Mar

Nie masz argumentów w tej sprawie, to zmieniasz temat na zupełnie inną 😉 Poza tym od odpowiedzi na jakie konkretne pytanie dotyczące budżetu niby uciekłem?

Biznesmen Milion
1 rok temu
Reply to  Mar

Witek Ty już głupa nie rżnij..

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

No będzie podane pytanie na temat budżetu, na które niby nie odpowiedziałem, czy nie? Bo jak nie, to w obliczu niepodania tego pytania kończę ten wątek traktując zarzut jako fałszywy 😉

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

Żaden mądry nie przytoczył owego pytania, czyli zarzut fałszywy. Kłamstwo ma krótkie nogi.

Lolek
1 rok temu

Zachęcam na znak protestu wybrać inny niż w Tarnobrzegu urząd skarbowy i tam płacić podatki pit z którego miasto ma około 50 procent. Tak ukarzemy za wprowadzenie kolejnych obciążeń

Baldwin
1 rok temu
Reply to  Lolek

Być jak pies ogrodnika.

Ewa
1 rok temu

Super Nareszcie rusza dopy i zamiast wozić się samochodami będą chodzić pieszo po tej małej mieścinie 1 czy 2 km można się przejść

Bozo
1 rok temu
Reply to  Ewa

Niestety nie ruszą dupy bo roczna karta to tylko 50 zł. Powinna co najmniej 200 kosztować

Kąsumęt
1 rok temu
Reply to  Ewa

No właśnie Ewa, a jak to jest u was na tym kilometrze pławo, płacita czy nie?

owen
1 rok temu
Reply to  Ewa

Może odrobinę empatii pani Ewo dla tych, którzy niekoniecznie są inwalidami ale na przykład niekoniecznie cieszą się dobrym zdrowiem i nie mają już 20 czy nawet 40 lat. Nic nie jest czarne alo białe, podobnie z ludźmi: mogą nie mieć karty inwalidy, a jednak instnieje szereg innych obciążeń lub zwyczajnie sytuacji zyciowych kiedy człowiek nie może pójśc do centrum pieszo.Dupy to może niech ruszą urzędnicy, radni i wszelcy „kierownicy z zawodu” ale ci właśnie najprawdopodobniej będą parkować za darmo. I to byłby według mnie skandal. Tymczasem pierwsze 30 minut dla każdego mieszkańca powinno być darmowe aby umożliwić szybkie załatwienie sprawy. Poza tym w pośpiechu czy stresie można zwyczajnie zapomnieć, że nie ma sie w potrfelu bilonu o określonym nominale. Nie zdarzyło ci sie to nigdy? I jeszcze jedno: czas na „uzupełnienie” opłaty powinien być do 1 godziny, a nie ścigać człowieka jakąś wysoką karą,który załatwiając sprawe w urzędzie spóźni sie np o 5 minut! Takie jest życie i do ludzi po ludzku powinno się podchodzić. Generalnie jestem za tym żeby wprowadzić ze 2-3 płatne parkingi w centrum ale na jakichś ludzkich zasadach – a nie pół miasta parkomatami obstawić i czyhać na mieszkańców aby tylko im karę wlepić, bodaj za… Czytaj więcej »

Chytra baba
1 rok temu

Ponad 20lat jako kierowca korzystam już z tarnobrzeskich dróg i parkingów i nigdy nie było takiej sytuacji zebym nie zaparkował. Czasami się przejdę minutkę dla zdrowia ale tylko dlatego że mój samochód do małych nie należy. Więc drodzy tarnobrzeszanie nie oszukujmy się tu chodzi tylko o pieniądze. A pomyslcie ile teraz czasu zmarnujecie żeby wyjść z auta znaleść parkometr bo pewnie ich nie nawalą, znaleść drobne lub odczekać bo kolejka, wrócić do auta żeby włozyc bilet za szybe. 5 minut?

Bal
1 rok temu

Po co ten lament, opłaty za parkowanie to podstawa!!! W mniejszych mieścinach są i nikt nie lamentował

Mar
1 rok temu

Skoro tak im brakuje pieniędzy, mimo 25 milionów z transakcji z PFR oraz 12,5 mln z pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego, to niech w projekcie obwodnicy uwzględnią system poboru opłat, żeby obwodnica też była płatna. Bo skoro jest moralne nakładanie opłat na osoby parkujące w centrum, to tym bardziej moralne jest nakładanie podatku na osoby jadące obwodnicą, ponieważ koszty ponoszone przez gminę na budowę obwodnicy będą znacznie większe, niż koszty ponoszone przez gminę na oznakowanie płatnego parkowania i parkomaty.

Bal
1 rok temu
Reply to  Mar

Majaczysz o parkingu na placu czerwonym, nie wyobrażam sobie tego – ten plac to spacerniak, a nie parking dla samochodów, które będą niszczyły kostkę pozostawiając m.in. plamy z wycieków. Nie wyobrażam sobie też tego, że idąc z dzieckiem ktoś przejedzie mi po butach bo będzie chciał parkować na placu przeznaczonym do rekreacji. To jest centralny plac miasta a nie rynek na wsi, gdzie poza dniami targowymi jest parking. Może władze Tarnobrzega rozważą możliwość, aby plac targowy poza dniami targowymi wykorzystać jako płatny parking strzeżony całodobowo monitorowany.

Bal
1 rok temu

Nie wyobrażam sobie parkingu na placu czerwonym – plamy z wycieków oraz by ktoś przejechał mi po butach jak będzie chciał zaparkować. Nie dla parkingu.

Mar
1 rok temu
Reply to  Bal

Słyszałeś o czymś takim jak strefa zamieszkania? W takiej strefie pieszy może korzystać z całej drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem, dopuszczalna prędkość wynosi 20 km/h, a parkować można tylko w miejscach wyznaczonych. Gdybyś nie widział nigdy takiej strefy, to np. na Przywiślu jest taka i jakoś rannych z tego powodu nie ma. Po Placu nie raz jeżdżą auta zaopatrzenia czy służb, a i zwykłe auta parkują np. przy budynku dawnego Kaprysu.
https://www.google.com/maps/@50.5748982,21.6717053,3a,75y,124.37h,79.01t/data=!3m7!1e1!3m5!1ss9eEow1rFPrFREXqOwmdFg!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3Ds9eEow1rFPrFREXqOwmdFg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D111.38493%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
Nie popadajmy w paranoję.

ryk
1 rok temu
Reply to  Mar

Skup się chłopie i odpowiadaj konkretnie na temat (nie dla parkowania na placu) a Ty wywalasz całą swoją wiedzę na temat „strefa zamieszkania”

Bal
1 rok temu
Reply to  Mar

Przeciw ma więcej argumentów niż za parkingiem na placu. Wydzielisz kawałek za chwilę biedronka i społem będa chciały oraz pozostali, dlatego nie dla niszczenia placu czerwonego, bo ktoś ma taki kaprys lub jest leniwy.

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

Już nie raz się wypowiadałem na temat parkingu na Placu, ale widać umknęło ci mimo twojej wyjątkowej uwagi, więc podsumuję, żebyś nie jęczał. Parking na FRAGMENCIE Placu, zgodnie z programem wyborczym Pana Prezydenta. Ten jeden parking powinien być PŁATNY, w zamian za „oszpecenie” Placu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku strefa zamieszkania na Placu. Ale obecna plejada tego nie ogarnia, na co dowodem jest dotychczasowy brak takiego parkingu.

ożesz
1 rok temu
Reply to  Mar

„Dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku -strefa zamieszkania na Placu.” To jest cała Twoja MĄDROŚĆ — TO WYBUDUJ JESZCZE ZE TRZY BLOKI NA PLACU dla sensownej argumentacji.

Mar
1 rok temu
Reply to  ożesz

Łżesz że to cała moja mądrość, bo tylko w tej jednej wypowiedzi napisałem też m.in. o tym, że ten parking powinien być płatny w zamian za „oszpecenie” Placu. Poza tym skoro twoje pomysły lepsze, to podziel się swoją mądrością: przedstaw własne koncepcje. Czepiać się innych potrafisz, wypowiedzieć się merytorycznie w temacie nie.

Mar
1 rok temu
Reply to  ożesz

Łżesz że to cała moja mądrość, bo tylko w tej jednej wypowiedzi napisałem też m.in. o tym, że ten parking powinien być płatny w zamian za „oszpecenie” Placu. Poza tym skoro twoje pomysły lepsze, to podziel się swoją mądrością: przedstaw własne koncepcje. Czepiać się innych potrafisz, wypowiedzieć się konkretnie na temat nie.

Bidon
1 rok temu
Reply to  Mar

Oszpecenie placu czerwonego – nie powinno mieć ceny, dlatego nie dla parkingu, którego nikt nie chce. Zazdroszczą nam rynku a nie parkingu. Dlatego nie dla parkingu to jest plac rekreacyjny dla rodzin a nie parking, bo ktoś ma taki kaprys. Parking na placu targowym w dni nie targowe.

Mar
1 rok temu
Reply to  Bidon

Mówisz „nie” dla parkingu na Placu i jednocześnie optujesz za opłatami za parkowanie. No to gdzie te nowe parkingi z programu wyborczego Pana Prezydenta? Bo istniejące parkingi w centrum niedługo przestaną wystarczać nawet dla mieszkańców, wystarczy przejść się wieczorem po centrum i zobaczyć jak wypełnione są parkingi mimo zamkniętych sklepów i urzędów.

ożesz
1 rok temu
Reply to  Mar

To też będzie łgarstwo? że tymi wymyślonymi pomysłami mniej dorzecznymi i niedorzecznymi ośmieszasz się i psu na budę one się nie przydadzą bo nikt z władzy nie bierze ich pod uwagę . Oni mają grupę (koalicję władczą)bezmyślnych acz posłusznych radnych i robią co sztab wymyśli .Trzeba tylko patrzeć im na łapy i kontrolować ,bo na to są możliwości (radni pozostali)i pokazywać ludziom ich niegodne, nieuprawnione i błędne wyczyny a nie podawać im pomysły.

Mar
1 rok temu
Reply to  ożesz

Każdy postępuje zgodnie ze swoimi przekonaniami i sumieniem. Ja mam dość dziadostwa w Tarnobrzegu, więc piszę co myślę. Kto inny będzie to dziadostwo chwalił – jego problem. Poza tym skoro twoim zdaniem:
„Oni mają grupę (koalicję władczą)bezmyślnych acz posłusznych radnych i robią co sztab wymyśli .Trzeba tylko patrzeć im na łapy i kontrolować ,bo na to są możliwości (radni pozostali)i pokazywać ludziom ich niegodne, nieuprawnione i błędne wyczyny a nie podawać im pomysły.”,
to odczep się od piszących tu ludzi i zacznij punktować w komentarzach rządzących. Amen.

ożesz
1 rok temu
Reply to  Mar

1)”Każdy postępuje zgodnie ze swoimi przekonaniami i sumieniem”2) „to odczep się od piszących tu ludzi ” —- Niech Twoja „konsekwencja” i głupia mania mądrości kwitnie syzyfie lokalny.

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

Żeby nie było nieporozumień moją powyższą wypowiedź kieruję do ryka.

Bal
1 rok temu

Co z plamami oleju??? Zrobisz parking za chwilę biedronka i społem będa chciały??? Targowisko w dni nie targowe można wykorzystać jako parking strzeżony całodobowo monitorowany.

Bidon
1 rok temu

Ze stref parkingowych miasto będzie miało nie mały zysk – dlatego jestem za. Zróbmy to w końcu!!!!

Mar
1 rok temu
Reply to  Bidon

Jeden przyznał, że chodzi o kasę – gratuluję szczerości. W takim razie zróbmy jeszcze płatny wjazd do centrum, płatną obwodnicę i 15 zł za wjazd nad Jezioro. Ciekawe tylko co dostalibyśmy od wadzy w zamian za te wszystkie opłaty 😉

kat
1 rok temu
Reply to  Mar

i opłatę za głupie pomysły

wahadło
1 rok temu
Reply to  Bidon

Masz pewność że miasto a nie prywatna firma z powiatu (może nawet odległego)?

Bidon
1 rok temu
Reply to  wahadło

Może to będzie TTBS, RDM lub inną jednostka podległa za opłatą dla miasta, nie płaczcie – czas płacić jak się chce parkować w centrum. Ruszać się bo bebole i dupy rosną.

Mar
1 rok temu
Reply to  Bidon

Dlaczego zatrzymywać się w pół kroku? Zrobić jeszcze opłatę za wjazd samochodem do centrum, minimum 5 zł za każdy wjazd. Zainstalować kamery odczytujące rejestracje na wjazdach i gotowe. Autami będą jeździć po mieście – jeszcze czego 😉

eliot
1 rok temu

Prościej i taniej będzie wymalowac 50miejsc parkingowych od ul Sienkiewicza do klasztoru Dominikanów na terenie pl.B.Glowackiego.Ten plac to porażka.Spokojnie można do godziny np 18:00 udostępnić część do parkowania.Parkonetry to bzdura.Mieszkancy i przedsiębiorcy dostaną karty i dalej nikt nie zapanuje.Wszyscy z bloku szeroka 9 muszą gdzieś zaparkować.wlasciciele lub pracownicy sklepów też.

Bidon
1 rok temu

Argumenty za parkingiem na placu – podaj kilka??

Mar
1 rok temu
Reply to  Bidon

Argumenty za parkingiem na Placu:
1) centralny punkt miasta,
2) nie trzeba nic budować ani remontować – wystarczą znaki i ze 2 parkomaty,
3) przy strefie zamieszkania i mądrym rozlokowaniu miejsc postojowych warunki dla pieszych pogorszyłyby się w nieznacznym stopniu, tym bardziej że strażnicy miejscy kontrolujący parkowanie byliby na miejscu,
4) dobry „poligon” do przetestowania płatnego parkowania – funkcjonowania systemu i reakcji mieszkańców,
5) zagospodarowanie części tego przewymiarowanego placu.
Ciekawe czy i jakie będą argumenty przeciw 😉

Bidon
1 rok temu

Zniszczenie podłoża (plamy, zastoiny), niemożność wykorzystania całości do imprez typu WOŚP Jarmark D. itd, zagrożone bezpieczeństwo dzieci na tym terenie, cofanie się do lat 90 gdzie wszystko było brudne i nie miało ładu, zaburzenie ładu tego placu i zmiana przeznaczenia Rynku. Degradacja serca miasta. To tylko te, które przyszły na szybko.

Mar
1 rok temu
Reply to  Bidon

No i fajnie: ja podałem argumenty za, Ty przeciw. Zainteresowani ocenią i wypowiedzą się w konsultacjach, reszta dostanie to, co władza zdecyduje, skoro nie chcą mieć wpływu na sprawy publiczne.

Borys
1 rok temu

Nie można degradować, oszpecać i zagrać bezpieczeństwu ludzi i mienia, bo ktoś chce parking (pewnie jakiś sklepikarz). Parkingi są dookoła, duży jest koło starej hali targowej. Dlatego skończmy ten durny temat bo ktoś piernal i gówno wyleciało.

Mar
1 rok temu
Reply to  Borys

Dlaczego zatrzymywać się w pół kroku? Zakazać wjazdu samochodem do ścisłego centrum wszystkim oprócz mieszkańców, komunikacji publicznej, służb i zaopatrzenia. O ile ciszej by było, o ile mniej spalin, o ile bezpieczniej. Ulice takie jak Szeroka czy Szkolna – zakaz jak wyżej! Autami będą jeździć niepotrzebnie przez serce miasta – jeszcze czego 😉

Borys
1 rok temu
Reply to  Mar

Jesteś sklepikarzem cz właścicielem nieruchomości w rynku?? Odpowiedz tylko szczerze.

Mar
1 rok temu
Reply to  Borys

Ani jednym ani drugim. Zresztą jakie to ma znaczenie? Nie masz argumentu to wtrącasz się w moje sprawy prywatne? Słabe to. Powtórzę:
dlaczego zatrzymywać się w pół kroku? Zakazać wjazdu samochodem do ścisłego centrum wszystkim oprócz mieszkańców, komunikacji publicznej, służb i zaopatrzenia. O ile ciszej by było, o ile mniej spalin, o ile bezpieczniej. Ulice takie jak Szeroka czy Szkolna – zakaz jak wyżej! Autami będą jeździć niepotrzebnie przez serce miasta – jeszcze czego 😉

Borys
1 rok temu
Reply to  Mar

Obroty spadły czy lokal pusty???? Bo tylko ty forsujesz tą głupotę. Parking zròb sobie na swoim.

Mar
1 rok temu
Reply to  Borys

Czytać ze zrozumieniem nie umiesz? Napisałem przecież, mimo twojego wścibstwa, „Ani jednym ani drugim”, a ty dalej z tą narracją, że „Obroty spadły czy lokal pusty”. Nie dotarło? Poza tym przypominam, że w programie wyborczym Pana Prezydenta jest napisane „wydzielenie fragmentu Placu Bartosza Głowackiego na parkingi miejskie”. Także do niego idź albo pisz, żeby tego nie realizował, on jest prezydentem Tarnobrzega.

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

Aha, i gdybyś zwracał się do Pana Prezydenta, żeby nie realizował parkingu na Placu, to powinieneś zaapelować przy okazji o zakaz wjazdu samochodem do ścisłego centrum dla wszystkim oprócz mieszkających tam osób, transportu zbiorowego, służb i zaopatrzenia. O ile ciszej by było, o ile mniej spalin i wycieków, o ile bezpieczniej. Kto to widział, żeby jeździć niepotrzebnie autem przez serce miasta!

Bob
1 rok temu

A obwodnica leży .

Mar
1 rok temu
Reply to  Bob

„Obwodnica” nie leży, tylko jej nie ma, nawet zaprojektowanej. Ale spoko, za kasę z opłat parkingowych to wadza nam zbuduje prawdziwą obwodnicę, nie jakąś drogę opaskową 😉

Kierowca
1 rok temu

Obwodnicy nie ma Pytanie ile już poniesiono kosztów na widmo w postaci obwadnicy
Drugie pytanie czy marszałek nie zerwie umowy i kogo wtedy obciąży.

Mar
1 rok temu
Reply to  Kierowca

To nic, bo przecież jak w hymnie na cześć obecnej plejady „Mamy extra rząd i super prezydenta. Ci wszyscy ludzie to wspaniali fachowcy.” I jak powiadam: za kasę z opłat parkingowych władza zbuduje nam prawdziwą obwodnicę, nie jakąś drogę opaskową. Jestem przekonany, że zwolennicy płatnego parkowania specjalnie będą przyjeżdżać do centrum żeby w nim parkować za opłatą, oddając w czynie społecznym swoje pieniądze na rzecz dobra wspólnego 😉

strażnik
1 rok temu

Szybko robić te parkingi, bo trzeba gdzieś dorobić na boku./

Judym
1 rok temu

W Tarnobrzegu miłościwie nam panujący przymierzają się do wprowadzenia stref płatnego parkowania.

Tymczasem w Olkuszu:
„Od 1 stycznia 2020 roku parking, znajdujący się obok Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej, objęty został strefą płatnego parkowania. Jest to próba rozwiązania przez władze miejskie problemu niewystarczającej liczby miejsc parkingowych w centrum miasta. Od nowego roku kierowcy mają wybór – zaparkować bezpłatnie do 90 minut na rynku, lub dłużej – za odpłatnością – w obrębie strefy. Płatny parking w dalszym ciągu obowiązuje przy Starym Cmentarzu.”.
https://przeglad.olkuski.pl/nowa-strefa-platnego-parkowania-w-olkuszu/
Dwie strefy do wyboru, w tym jedna na Rynku. U nas coś nie do pomyślenia, gdzie indziej – dało radę.

anioł
1 rok temu
Reply to  Judym

A w niebie to jest tak najpiękniej-jak w raju ,stref i parkingów mamy do woli i każdy parkuje gdzie chce.

Mar
1 rok temu
Reply to  Judym

Tarnobrzeg nie doszedł jeszcze do takiego poziomu. Do tego 50 km/h w samym centrum miasta, z jedną 40-stką na Szerokiej, no i Piłsudskiego jako fragment głównej arterii – parodia.

mieszkaniec z Serbinowa
1 rok temu

Jestem za parkingiem na placu B. Głowackiego od poniedziałku do piątku. Obecnie kierowcy robią niepotrzebnie sztuczny tłok na ulicach miasta krążąc tylko po to aby znaleźć miejsce do zaparkowania. Z kim bym nie rozmawiał każdy to potwierdzi. Rozczarowany jestem faktem, iż te pierwsze 30 minut ma być płatne. Nie tak miało być. Kolejny raz prezydent co innego mówi a co innego robi 🙁

Marek
1 rok temu

Proponuję zrobić strefę płatnego parkowania na placu u Dominikanów. Podzielić się z nimi 50/50 i wszyscy będą zadowoleni.

Mar
1 rok temu
Reply to  Marek

Nie przejdzie – teren nie gminy.

Kasia
1 rok temu

Robcie te płatne parkingi. Jak za pol roku, rok okaze sie, ze sa zle to pomyslimy nad ich zmiana, a teraz do dziela. Ja jestem ZA i nie jestem zla.

Mar
1 rok temu
Reply to  Kasia

Jesteś pracownikiem urzędu w stopniu co najmniej inspektora, że jakby co zmienisz za pół roku? Bo jak zacznie spływać kasa, to już raczej nie przywrócą stanu pierwotnego.

Mar
1 rok temu
Reply to  Kasia

Załatwisz u El Presidente, że zniosą w ciągu 1-2 miesięcy jeżeli będzie zły odbiór społeczny?

strajk
1 rok temu
Reply to  Mar

„Załatwisz u El Presidente,”co to za podejście ,co to za maniery????!! Wszyscy niezadowoleni będziemy protestować przed U.M do skutku.

Mar
1 rok temu

U nas mentalność rządzących a i znacznej części mieszkańców sporo w tyle za takim Olkuszem. Niektórzy tu piszą, jakby w tych strefach płatnego parkowania nie chodziło tylko o kasę z opłat. Jeżeli tak, jeżeli chodzi o ekologię, zdrowie mieszkańców, ograniczenie ruchu samochodów w centrum itp., to gdzie tam jest strefa ograniczonej prędkości do powiedzmy 30 km/h, dlaczego wszystkie przejścia dla pieszych w ścisłym centrum nie są na progach zwalniających jak przy klasztorze, itd? Jak się powiedziało „dzień” to wypada też powiedzieć „dobry” – to przenośnia dla kumatych.

Borys
1 rok temu
Reply to  Mar

Rynek w Olkuszu ma inną specyfikę, dlatego porównywanie naszego placu do tego z Olkusza jest nie na miejscu.

Mar
1 rok temu
Reply to  Mar

Borys, ja nie porównuję kształtu, powierzchni, zagospodarowania itd. Chodzi o fakt, że w Olkuszu na Rynku po pierwsze są miejsca postojowe, a po drugie jest strefa ograniczonego postoju zamiast strefy płatnego parkowania. Skoro tam się da, to da się też w Tarnobrzegu, bo tu mamy to samo prawo (krajowe) i dość utwardzonej powierzchni na Placu.

Mar
1 rok temu

W Tarnobrzegu mentalność rządzących a i znacznej części mieszkańców sporo w tyle za takim Olkuszem. Niektórzy tu piszą, jakby w tych strefach płatnego parkowania nie chodziło tylko o kasę z opłat. Jeżeli tak, jeżeli chodzi o ekologię, zdrowie mieszkańców, ograniczenie ruchu samochodów w centrum itp., to gdzie tam jest strefa ograniczonej prędkości do powiedzmy 30 km/h, dlaczego wszystkie przejścia dla pieszych w ścisłym centrum nie są na progach zwalniających jak przy klasztorze, itd?

Mar
1 rok temu

Niektórzy piszą tu tak, jakby w tych strefach płatnego parkowania nie chodziło tylko o kasę z opłat. Jeżeli tak, jeżeli chodzi o ekologię, zdrowie mieszkańców, ograniczenie ruchu samochodów w centrum itp., to gdzie tam jest strefa ograniczonej prędkości do powiedzmy 30 km/h, dlaczego wszystkie przejścia dla pieszych w ścisłym centrum nie są na progach zwalniających jak przy klasztorze, itd?

estera
1 rok temu
Reply to  Mar

Chodzi też a może przede wszystkim; że nie można zaparkować i załatwić prostych spraw w centrum bo prawdopodobnie parkują tam „pracownicy wszelkiej maści”.

Mar
1 rok temu

Jeżeli w tych strefach płatnego parkowania nie chodzi tylko o kasę, ale też o ekologię, zdrowie mieszkańców, ograniczenie ruchu samochodów w centrum itp., to gdzie tam jest strefa ograniczonej prędkości do powiedzmy 30 km/h, dlaczego wszystkie przejścia dla pieszych w ścisłym centrum nie są na progach zwalniających jak przy klasztorze, itd?

Judym
1 rok temu
Reply to  Mar

W urzędzie jest gotowy projekt na nową organizację ruchu na osiedlu Stare Miasto z końca 2016 roku, przewidujący m.in. strefę zamieszkania na sporej części ulic.
https://drive.google.com/file/d/1O40zLWzPKQ-eFcaH4l9T_ht4Jbc_pOF2/view
Jednak władze widocznie nie chcą wprowadzić tej organizacji ruchu, bo nie wprowadzono jej ani w roku 2017, ani w 2018 ani w 2019. Jak się okazuje nie ma tu różnicy, czy władzę prezydenta sprawował Pan Kiełb, Pan Kalinka, czy Pan Bożek. Wygląda na to, że decyzje podejmują pracownicy niższego szczebla.

cieć
1 rok temu
Reply to  Judym

Jak się okazuje decyzje na nową organizację ruchu w mieście nie podejmują Pan Kiełb, Pan Kalinka, czy Pan Bożek ani nawet Judym bo taką decyzje podejmują radni uchwałą Rady Miasta – większością głosów

Do cięć
1 rok temu
Reply to  cieć

Cięć Ty chyba nie oglądałeś żadnej sesji tek kadencji Radni milczą jak grób Zero wiedzy zero kompetencji zero działania na rzecz mieszkańców zero onijcjatywy.
Potulnie podnoś, a łapki Takiej bezmyślnej rady jeszcze miasto nie miało.
Dlatego będzie tak jak chce Bożek a raczej Pluta

cieć
1 rok temu
Reply to  Do cięć

powiedział co wiedział, chciaż ogląda wszystkie sesje to nic nie zatrybił. Prawo jest prawema formalność jest formalnością

Judym
1 rok temu
Reply to  cieć

Bzdura. Ustawa Prawo o ruchu drogowym art. 10 ust. 6:
„Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych
w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.”.
Czyli jak prezydent to nie rada.

Mar
1 rok temu
Reply to  Judym

No ciekawy ten projekt. A jeszcze ciekawsze dlaczego go tyle lat nie realizują. Przecież za darmo ani bez celu nie był zrobiony. Poza tym z tego co patrzyłem na te rysunki, to w rejonie Placu przybyłoby sporo miejsc parkingowych gdyby to wprowadzili. Chcą opodatkować parkowanie w centrum, a nowych miejsc parkingowych według gotowego projektu nie chcą wyznaczyć.

Judym
1 rok temu
Reply to  Mar

Nie tylko więcej miejsc postojowych, ale i strefa zamieszkania w centrum czy ciągi rowerowe na ulicy Sandomierskiej na odcinku od ulicy Sikorskiego do ulicy Wyszyńskiego.

Mar
1 rok temu
Reply to  Judym

Czyli co do centrum zapowiada się eksploatacja kierowców opłatami za parkowanie bez dania czegokolwiek w zamian, nawet zwiększenia liczby miejsc parkingowych. A gotowy projekt leży w szafie. Kasa, kasa i jeszcze raz kasa.

Obserwator
1 rok temu

Pełna zgoda co do oceny Rady Miasta
Zero kompetencji i inicjatywy działań dla miasta.
Cieniutko i tyle.

smile
1 rok temu

Trzeba zburzyć urząd miasta i tam zrobić parking… 🙂 🙂 🙂

Borys
1 rok temu
Reply to  smile

Trzeba ruszyć tyłki – ruch jeszcze nikomu nie zaszkodził. Nie lamentujcie – bo wygląda to jak lament tarnobrzeski, a i tak niczego nie zmieni – strefy będą bo muszą być i tyle.

Krzysiek
1 rok temu
Reply to  Borys

Gdzie jest napisane, że musi? Wcale nie musi

Borys
1 rok temu

Boją się ci co nie lubią chodzić, dlatego ruch to zdrowie.

Mar
1 rok temu
Reply to  Borys

Pseudo-argument „strefy będą bo muszą być i tyle” godny dyktatora. Dwa pytania do Borysa.

1) Co mieszkańcy otrzymaliby w zamian za wprowadzenie opłat za parkowanie? Nie chodzi mi tutaj o skutki płatnego parkowania, tylko o nową infrastrukturę, uspokojenie ruchu w centrum itp. Bo że miejsc parkingowych w centrum na razie nie przybędzie to już wiemy.

2) Dlaczego nie wprowadzić jeszcze opłaty w ogóle za wjazd samochodem do centrum? Zainstalować kamery odczytujące rejestracje na wjazdach i gotowe. Byłoby jeszcze więcej kasy, skoro o to w tym wszystkim chodzi.

Mar
1 rok temu
Reply to  Borys

Dwa pytania do Borysa.

1) Co mieszkańcy otrzymaliby w zamian za wprowadzenie opłat za parkowanie? Nie chodzi mi tutaj o skutki płatnego parkowania, tylko o nową infrastrukturę, uspokojenie ruchu w centrum itp. Bo że miejsc parkingowych w centrum na razie nie przybędzie to już wiemy.

2) Dlaczego nie wprowadzić jeszcze opłaty w ogóle za wjazd samochodem do centrum? Zainstalować kamery odczytujące rejestracje na wjazdach i gotowe. Byłoby jeszcze więcej kasy, skoro o to w tym wszystkim chodzi.

orzeczenieSN
1 rok temu
Reply to  Mar

3) Dlaczego nie wprowadzić jeszcze opłaty za absurdalne pomysły z wjazdem kamerowanym ,kompromitujące ludzi średnio-inteligentnych Bo 121)Wprowadzenie stref płatnych ma na celu umożliwienie mieszkańcom zaparkować samochodem w godzinach szczytu w centrum miasta .Wprowadzenie tego uwarunkowane jest uzyskaniem powyższego celu,w przeciwnym razie będziemy szukać nowych rozwiązań aż do likwidacji tychże stref.

Mar
1 rok temu
Reply to  orzeczenieSN

Mania / Nota, po pierwsze nie odpowiedziałeś na moje 2 pytania. Po drugie pleciesz, bo rotację pojazdów na parkingach zamiast strefą płatnego parkowania można równie dobrze uzyskać strefą ograniczonego postoju do np. 1 h w określone dni i godziny. Na dodatek jest to rozwiązanie niewymagające parkomatów (oszczędność wielu tysięcy złotych), bo wystarczą karty zegarowe czy nawet kartka z napisaną godziną za przednią szybą. Rozwiązanie strefy ograniczonego postoju, jako tańsze do wprowadzenia, eksploatacji i nienakładające opłat na mieszkańców (z wyjątkiem kar za przekroczenie czasu postoju), czyli krótko mówiąc mniej inwazyjne, powinno być wdrożone i sprawdzone w pierwszej kolejności. Obecnej plejadzie chodzi przede wszystkim o kasę i nie udawaj głupiego.

orzeczenieSN
1 rok temu
Reply to  Mar

Po 1)Jaka Mania , jaka Frania? Po 2)Twoja opinia nie jest odniesieniem się do mojej bo jest inna i sto razy przedstawiona. Po 3)Twój post nie odpowiada standartowym wymaganiom odpowiedzi na post w dyskusji na forum( W/w wymagania to odpowiedz odnosząca się precyzyjnie do przedstawionego tekstu a nie lużne skojarzenia i dyrdymały.[Regulamin PIHI & 18b})

Mar
1 rok temu
Reply to  orzeczenieSN

Takiego bełkotu już dawno nie czytałem. Skoro nie potrafisz się wypowiedzieć w sposób zrozumiały w poruszanym wątku, to dalsza polemika nie ma sensu.

terapeyta
1 rok temu
Reply to  Mar

-Twój stan emocjonalny jest w pozycji zagrożonej -zluzuj to zrozumiesz nie tylko „bełkot”

TBG
1 rok temu

Prędzej mi kaktus na ręce wyrośnie niż Ci wszyscy którzy są „za” będą płacić za parkowanie.Zacznie się kombinowanie na maksa po okolicznych uliczkach.Resztki handlu które pozostały przy rynku padną jak długie i nie będzie potrzeba galerii której się tak obawiają.Parking płatny oczywiście by się przydał ale nowy ,może powiększyć ten przy szaletach wprowadzić szlaban i chętni zawsze miejsce znajdą żeby zapłacić i w spokoju zaparkować.Ja płacić nie zamierzam,nie po to mieszkam na wsi żeby ode mnie wyciągano dodatkową kasę.

Mar
1 rok temu
Reply to  TBG

W punkt. Zwolennicy płatnego parkowania są sprzymierzeńcami obecnej plejady i zachwalają jej posunięcia. Jakoś żaden z nich nie chce zauważyć, że rotację pojazdów na parkingach zamiast strefą płatnego parkowania można równie dobrze uzyskać strefą ograniczonego postoju do np. 1 h w określone dni i godziny. Na dodatek jest to rozwiązanie niewymagające parkomatów (oszczędność wielu tysięcy złotych), bo wystarczą karty zegarowe czy nawet kartka z napisaną godziną za przednią szybą. Nie będę wchodził już w kwestie moralne, czy infrastrukturalne. Kto nie widzi, że tutaj chodzi przede wszystkim o kasę, jest po prostu naiwny.

jaja
1 rok temu
Reply to  TBG

CI CO WYPOWIADAJĄ SIĘ ZA INNYCH SĄ NA TYLE WREDNI ŻE WYPOWIADAJĄ SIĘ ZA SIEBIE, ALE PODPISUJĄ SIĘ INNYMI -takich nie ma wiele.

Mar
1 rok temu
Reply to  TBG

Kto jest za płatnym parkowaniem, ten pochwala ten pomysł, a tym samym popiera jego twórców, czyli jest ich sprzymierzeńcem w tej sprawie. No bo ktoś, kto popiera kogoś w danej sytuacji, nie jest jego przeciwnikiem w tej sprawie, tylko jego sprzymierzeńcem – logiczne to jest.

A prawda jest taka, że rotację pojazdów na parkingach zamiast strefą płatnego parkowania można równie dobrze uzyskać strefą ograniczonego postoju do np. 1 h w określone dni i godziny. Na dodatek jest to rozwiązanie niewymagające parkomatów (oszczędność wielu tysięcy złotych), bo wystarczą karty zegarowe czy nawet kartka z napisaną godziną za przednią szybą. Rozwiązanie strefy ograniczonego postoju, jako tańsze do wprowadzenia, eksploatacji i nienakładające opłat na mieszkańców (z wyjątkiem kar za przekroczenie czasu postoju), czyli krótko mówiąc mniej inwazyjne, powinno być wdrożone i sprawdzone w pierwszej kolejności.

Tarnobrzeżanin
1 rok temu

I gdzie ten formularz na stronie Urzędu Miasta? Miał być dzisiaj udostępniony, a jakoś nie mogę go znaleźć. Jeśli ktoś jednak go widzi, to będę wdzięczny za informację gdzie konkretnie trzeba szukać.

Tarnobrzeżanin
1 rok temu
Reply to  Staszek

Dziękuję bardzo, musieli dodać po 15:30, bo jak szukałem to w tej zakładce nie było dostępnego formularza. Szkoda, że taki ograniczony i nie można np. dodać pliku graficznego z własnymi propozycjami.

Mar
1 rok temu

Świetny ten formularz 😉 Nawet maila nie trzeba podać, czyli na odpowiedź ani uwzględnienie raczej nie ma co liczyć. Już lepiej napisać komentarz na NW24 – kto ze zwykłych mieszkańców jest zainteresowany tematem będzie mógł przeczytać.

Janusz
1 rok temu

Ja mam pomysł żeby odciążyć centrum od ruchu samochodowego. Miasto powinno zakupić ATR czyli tramwaj elektryczny który nie potrzebuje szyn.Kupić jeden na trasę Tarnobrzeg-Sandomierz a drugi niech robi pętlę i może będzie więcej luzu w godzinach szczytu na mieście.

Mieszkaniec
1 rok temu
Reply to  Janusz

Dobry pomysł panie Januszu.Sam bym pojechał z Zakrzowa takim tramwajem zamiast stać w korku i co chwila na światłach.Samochód jest dobry ale na długie trasy a nie do jazdy po tym mieście.

owen
1 rok temu

Jasno powinno byc powiedziane czy radni i urzędnicy magistratu będą zwolnieni z opłat i kto to zweryfikuje? Bo przeważnie to jest tak, że ciężej zapłacić bogatszemu tych parę złotych niż biedniejszemu.

Mar
1 rok temu
Reply to  owen

Urzędnicy i radni prawdopodobnie nie będą płacić, bo nawet jak nie podejdą pod punkt „3) służb utrzymania dróg oraz działających na zlecenie zarządcy drogi”, to jeszcze strażnik miejski będzie musiał wyegzekwować sankcję. A przecież już teraz na niejedno auto ewidentnie źle zaparkowane żadna służba nie reaguje.

Ogólnie rzecz biorąc nie tak miało być, bo w programie wyborczym Pana Prezydenta jest o remontach i budowie parkingów, a nie o strefach płatnego parkowania. Poza tym ktoś napisał, że była zgłoszona propozycja ograniczenia czasu postoju zamiast wprowadzania opłat, ale tego nie uwzględnili.

Także po dotacjach dla Siarki i kilku innych rzeczach mamy kolejny przykład boskiego zarządzania miastem, pewnie nie ostatni.

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
133
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content