Tarnobrzeg: Nagrody roczne dla urzędników. Wydano niemal 800 tys. zł

Niemal 800 tys. zł kosztowały w 2019 r budżet Tarnobrzega nagrody dla miejskich urzędników, które przyznał podwładnym prezydent Dariusz Bożek....

Niemal 800 tys. zł kosztowały w 2019 r budżet Tarnobrzega nagrody dla miejskich urzędników, które przyznał podwładnym prezydent Dariusz Bożek. Kwota ta jest wyższa o blisko 160 tys. zł w porównaniu do tej, wydanej na nagrody roczne dla pracowników magistratu w roku 2018.

Zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) pracownikowi samorządowemu, zatrudnionemu na podstawie powołania lub umowy o pracę, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę.

W myśl art. 100 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. W konsekwencji pracownikom nie przyznaje się nagród uznaniowych za należyte wykonywanie obowiązków. Jest to bowiem ich powinność. Nagrodę można zatrudnionemu przyznać za zaangażowanie w pracę, szczególne osiągnięcia itp. Przyznanie nagrody bez zaistnienia przesłanki „szczególnych osiągnięć w pracy zawodowej” jest działaniem bezprawnym.

Na błędy popełniane przez samorządy wskazała m.in. Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym z października 2012 r. (LKR – 4101-13-03/2012 P/12/190) NIK zwrócił uwagę, że w art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określono, że nagrodę można przyznać za szczególne osiągnięcia zawodowe. Uznaniowość musi się ona zawsze wiązać ze szczególnymi osiągnięciami zawodowymi. Nagroda pieniężna jest bowiem dodatkowym i szczególnym wyróżnieniem pracownika, a nie stałym dodatkiem do pobieranego wynagrodzenia przyznawanym wszystkim pracownikom bez wyjątku – czytamy w raporcie NIK.

Jakimi konkretnymi przesłankami kierował się prezydent Bożek przyznając nagrody swoim pracownikom? – tego nie dowiedzieliśmy się, bowiem na pytanie o uzasadnienie konkretnych nagród dla konkretnych osób, nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Rzecznik poinformował jedynie, iż cyt.: „Były to nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej w 2019 roku.”

Brak pełnej listy nagrodzonych urzędników. Dlaczego?

Zadaliśmy rzecznikowi W. Lisowi pytanie: – „Proszę o przesłanie listy nagrodzonych pracowników w 2019 roku. Lista ma zawierać imię i nazwisko pracownika, stanowisko, kwotę nagrody oraz uzasadnienie jej przyznania. Lista z wyłączeniem stanowisk usługowych i technicznych.” W odpowiedzi otrzymaliśmy listę 36 osób wraz z kwotami przyznanych nagród oraz informację:

– Zasadą jest, że informacje o wysokości wynagrodzeń (w tym: nagród) osób zatrudnionych w urzędach gmin, nie stanowią informacji publicznej. Prawo do informacji podlega bowiem ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. Wyjątek w tym zakresie dotyczy informacji o wysokości wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne (vide: art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Jak wskazuje piśmiennictwo oraz utrwalone orzecznictwo sądowo administracyjne „osobami pełniącymi funkcje publiczne” w Urzędzie Miasta Tarnobrzega będą: Prezydent Miasta oraz pozostałe osoby należące do ścisłego kierownictwa Urzędu Miasta, tj. Zastępca Prezydenta, Skarbnik oraz Sekretarz, ponadto osoby kierujące poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta (tj. naczelnicy wydziałów, ich zastępcy oraz kierownicy biur), a także osoby upoważnione przez prezydenta miasta do wydawania decyzji administracyjnych. W przypadku pozostałych pracowników, w tym zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, dane o przyznanych nagrodach jako dane osobowe o charakterze prywatnym konkretnych osób, nie podlegają udostępnieniu. W związku z powyższym przesyłam wykaz pracowników Urzędu Miasta Tarnobrzega pełniących funkcje publiczne, którym przyznano nagrody pieniężne (podane kwoty są kwotami brutto) za osiągnięcia w pracy zawodowej w 2019 roku.”

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Wrocławia mówi co innego

Zadaliśmy rzecznikowi urzędu miasta takie samo pytanie jak Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog, które wystąpiło do prezydenta Wrocławia o udostępnienie listy nagród przyznanych urzędnikom z wyłączeniem stanowisk usługowych i technicznych. Lista miała zawierać imię i nazwisko, stanowisko, kwotę nagrody oraz uzasadnienie jej przyznania.

Stowarzyszenie Watchdog aby otrzymać odpowiedź musiało złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ich zdaniem informacja o wysokości zarobków czy nagród osoby zatrudnionej przez podmiot publiczny stanowi informację publiczną. W jej ramach można więc domagać się ujawnienia szczegółowych danych dotyczących wydatkowania środków publicznych na nagrody dla konkretnej grupy pracowników zatrudnionych na określonym stanowisku.

WSA podzielił stanowisko stowarzyszenia i uwzględnił skargę. Informacje dotyczące kwot wynagrodzeń pracowników urzędów państwowych lub samorządowych, jako finansowanych ze środków publicznych za wykonywanie funkcji publicznych, stanowią informację publiczną – orzekł. Niezależnie od tego, czy są to stałe elementy wynagrodzenia, czy fakultatywne lub uznaniowe, jak nagrody. Bez znaczenia jest też to, czy dotyczą osoby pełniącej funkcję publiczną. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Sygnatura akt: IV SAB/Wr 77/19

KTO ILE DOSTAŁ

W naszym zestawieniu prezentujemy kwoty nagród (BRUTTO), jakie otrzymali pracownicy Urzędu Miasta Tarnobrzega pełniący funkcje publiczne tj. obok prezydenta jego zastępca, skarbnik oraz sekretarz, ponadto osoby kierujące poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta (tj. naczelnicy wydziałów, ich zastępcy oraz kierownicy biur), a także osoby upoważnione przez prezydenta miasta do wydawania decyzji administracyjnych.

Po 10 tys. zł otrzymali zastępca prezydenta i sekretarz miasta, z kolei skarbnik prezydent przyznał nagrodę rzędu 8 tys. zł.

W zestawieniu nagród dla naczelników, najwięcej bo 6 tys. 200 zł otrzymała naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego i Drogownictwa, po 6 tys. zł naczelnicy Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa i Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, zaś 5.500 tys. zł naczelnik wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej.

13 naczelników otrzymało nagrody rzędu 5 tys. zł, 4 tys. zł dostał naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury zaś 3 tys.zł naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

Z sześciu nagrodzonych zastępców naczelników najwięcej, bo po 5 tys. zł otrzymali pracownicy Wydziału Budżetu i Finansów oraz Wydziału Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa, najmniej zaś zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 2.5 tys.zł.

Kwoty ośmiu nagród dla pracowników wydających decyzje administracyjne(sześciu inspektorów i dwóch referentów) w imieniu prezydenta Tarnobrzega wyniosły od 4050, 00 zł do 3450, 00 zł.

Podsumowując na nagrody dla 36 pracowników urzędu miasta przeznaczone zostało 180 tys zł. W urzędzie zatrudnionych jest około 250 pracowników, o tym którzy pracownicy dostali jeszcze nagrody i w jakich kwotach nie zostaliśmy poinformowani.

793.540,00 ZŁ

W minionym roku prezydent Bożek nie przyznał nagród półrocznych, a jedynie roczne. Podobna sytuacja na przestrzeni ostatnich 10 lat miała miejsce jedynie w 2017 r, kiedy prezydentem był Grzegorz Kiełb.

Kwota, jaką prezydent Bożek przeznaczył na nagrody wynosi 793.540,00 i jest o 159,25‬,00 zł wyższa od tej z roku 2018.

Wysokość rocznych nagród przyznawanych w urzędzie miasta Tarnobrzega w latach 2009-2019.

2009 –  1.214.380,00
2010 – 1.281.980,00
2011 – 1.138.668,50
2012 – 1.101.430,00
2013 – 647.960,00
2014 – 979.088,00
2015 – 963.184,50
2016 – 756.095,00
2017 – 627.950,00
2018 – 634.290,00
2019 – 793.540,00

O nagrodach przyznanych przez prezydenta Grzegorza Kiełba pisaliśmy w artykule pt: Tarnobrzeg: W 2015 roku magistrat wydał prawie milion na nagrody dla urzędników. Za to, że w ogóle pracują? (video)

58
Dodaj komentarz

37 Wątków komentarzy
21 Odpowiedzi w wątku
0 Obserwujący
 
Komentarz z największą ilością reakcji
Najciekawszy wątek komentarza
38 Autorów komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Bozo

6 tys. 200 zł otrzymała naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego i Drogownictwa…. To jest jakaś kpina.. za co te pieniądze dostała

UM

Z pewnością „załatwienie” obwodnicy mieszkańcom miasta wysyłając gwarancje w ostatnim (nie wiadomo czy możliwym) dniu. Tym musiała zapracować na nagrodę. Prezydent zlikwidował 90% inwestycji w 2019 aby spłacić ZUS w oświacie więc czy się tam pani wykazała?

gość

była na liście wyborczej tej samej z której startował Pluta bodajże do powiatu

oj!

Chyba za te plandeki za 90 koła?KARY GODNE!!!!!!!!!!!!

seDNO

Przecież musiała wpłacić ratę na ten dług co komornik naliczył a żyć trzeba i kolejne raty też będą a nagroda tylko roczna.

Jerzy

Za załatanie ulicznej dziury na Piastowie.

ivan_drago

elyta tańczy i śpiewa,bo ma za co 🙂

życzliwy z UM

Nagrody dostali wszyscy urzędnicy po tyle ile mają brutto w umowie o pracę z wyjątkiem tych co podpadli lub byli nieobecni. Tak „sprawiedliwie” jest zawsze. Nie ważne czy zapierdzielasz za trzech czy nie masz wiele do roboty – „nagrodę” i tak dostajesz. Sprawiedliwie i po „równo”

PROFESOR EKONOMII

Apropo wszystkim po „równo” taka historyjka: „Profesor ekonomii z lokalnego uniwersytetu oświadczył, że nigdy nie oblał pojedynczego studenta, za to zdarzyło mu się oblać cała klasę. Owa klasa upierała się, że socjalizm może zadziałać: nikt nie będzie bogaty, ale też nikt nie będzie biedny, wspaniała równość. Wtedy profesor powiedział: dobrze, przeprowadzimy eksperyment. Wszystkie stopnie zostaną uśrednione tak, że każdy otrzyma taka sama ocenę. Nikt nie zawali, ale też nie będzie piątek. Po pierwszym egzaminie profesor uśrednił oceny i każdy dostał czwórkę. Studenci, którzy przykładnie zakuwali, wkurzyli się. Ci, którzy nie robili nic, bardzo się ucieszyli. Przy okazji drugiego egzaminu leniwi… Czytaj więcej »

Ines

W sytuacji jakiej jest miasto to nieprzyzwoite dawać wszysykim urzędnikom tak wysokie nagrody. Tym bardziej ze nie mają szczególnych osiągnięć w swojej pracy na rzecz miasta. Jeśli dostajesz nagrody za nic to nie ma potrzeby się wysilać. Nagroda i tak wpadnie czyz nie tak…?

obywatel

Jakie nieprzyzwoite – w sytuacji jakiej jest miasto Tarnobrzeg z uwagi na zadłużenie oraz wzrost podatku lokalnego – TO JEST ZWYKŁE BEZCZELNE OKRADANIE MIESZKAŃCÓW – i tyle.

nowy podatek dla mieszkańców i przedsiębiorców

Spokojnie, magistrat już szykuje nowy „podatek” dla mieszkańców Tarnobrzega. 30 zł miesięcznie dla mieszkańca a 50 zł dla przedsiębiorcy za wydanie karty parkingowej. Jak ktoś ma 2-3 auta to zapłaci blisko 2000zł rocznie. Dziękujemy ci Darku za ten dar. Nie zapomnimy.

Lola

Ja pierdziele.. Pieniędzy miasto nie ma , biorą kolejne kredyty … ale na nagrody i to niemałe dla urzędników jest ! W pale się to nie mieści !

oj!

REFERENDUM NA TITANIKU CZAS ZACZĄĆ!

Mar

Deklarowane obniżanie kosztów pracy urzędu pełną gębą 😉 Ale żeby nie było, że szczędzę szeregowym urzędnikom, zapytam za co te nagrody? Za rozpoczęcie budowy „obwodnicy”? A może za nowe drogi rowerowe, utworzone zgodnie z punktem programu wyborczego Pana Prezydenta „rozwój infrastruktury dróg rowerowych”? Za co?

Andrzej

Wszystko rozumiem, urzędnikom należą się nagrody za efektywną pracę, tylko dlaczego nie dostał jej Prezydent Bożek. Wiceprezydent otrzymał 10 tys zł a prezydent ani grosza ? Przecież to nie uczciwe, za swą pracę powinien dostać choć 20 tys zł nagrody.

Tentego

Może w Krośnie mu dali? 😛

fakty

Te nagrody przyznano chyba z zasady, bo tak trzeba, bo skoro były wcześniej to i nam się należy a że efekty pracy marne to co to kogo obchodzi.

tbg

Pensje, nagrody a 13 pensje również dostali? Musieli chyba dostać 13 ale przepisy o przyznawaniu nagród mówią co innego. Panie Bożku dlaczego boisz się udostępnić pełnej listy? Wie Pan, że w tym momencie jest łamane prawo? Obecnie jest głośno w kraju o pełnych listach, my lokalnie mamy swoje ukrywane tajemnice 🙂

Rzeszów wydaje na nagrody mniej niż Tbg!!!

Wiecie, że są też urzędy, które żadnych nagród nie przyznają. – Od 1 stycznia 2014 r. w Urzędzie m.st. Warszawy obowiązuje nowy regulamin wynagradzania, który nie przewiduje przyznawania nagród pracownikom. Dotyczy to również zastępców prezydenta oraz skarbnika. Władze Rzeszowa podkreślają, że do kwestii nagród podchodzą w sposób elastyczny. – Nagrody przyznawane są w zależności od kondycji finansowej urzędu i co roku są różnicowane – powiedział Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy prezydenta miasta. W efekcie tamtejszy magistrat na wypłaty nagród dla swoich pracowników w 2017 r. przeznaczył nieco ponad 547 tys. zł – o prawie 450 tys. zł mniej niż rok wcześniej.… Czytaj więcej »

Marek

To juz wiadomo na co te oszczędności poszły!!!!!!!!jak wam nie wstyd? jak by dostali po 200 zł to by nie przeżyli?

Mieszkaniec

Dobrze, że Redaktor podał wysokosc nagrod w trakcie ubieglych 10 lat. Jak dobrze widać, w latach 2010-2014 ich wysokość stanowiła niemalże 150% obecnej premii…

skandal

Ciekawe czy prezydent który niedawno był nauczycielem też tak nagradzał tfu oceniał swoich uczniów wszystkim dając jednakowe oceny? Tym co zakuwali i leserom po równo? Niech się wypowiedzą nauczyciele do czego takie ocenianie może doprowadzić? Każdy zdrowo myślący człowiek wie, że pracownicy wykazujący się i wykonujący pracę ponad swoje obowiązki będzie miał to w d. bo po co?

TBG

Marazm w mieście aż trzeszczy.Nic się nie dzieje.Drogi dziurawe że plomby wypadają,obwodnica leży,galerii handlowej która rozwiązała by choć częściowo problem parkingów nie ma,kulturalnie nic po za małymi wyjątkami,bezprawna wycinka drzew itp.itd. Więc za co te niemałe nagrody? „bo czy się stoi czy się leży to się należy”?! Za 800 tys.naprawdę można już coś konkretnego zrobić. Pracownicy budżetówek w mieście( poza UM )nawet nie marzą o tych wspomnianych przez „Marka”200 zł.

cyk

Wiecznie mało i mało. A ty tylko, płać i rób na to żeby innym żyło się dostatnio.

oburzony

Kto bogatemu zabroni? Ze swoich daje? Bawimy się dalej w rządzenie w mieście tylko pomysłów i pieniędzy ponoć na wszystko brak

Opac

Pensji nie dostają???? Z jakiej okazji te nagrody? Dziadostwo w mieście A oni takie pieniądze za noc sobie rozdają

Gość

Przepraszam, a za kadencji w latach 2010-2014 ile wynosila wartosc nagrod?

Obiektywnie

Przed nim dawali to i on daje, po nim następny też da bo przecież się należy jak nikomu.

Subiektyw

Analizując dane z załączonej tabeli na końcu artykułu wynika, że w latach 2010-2014 wartość nagród stanowiła 150% obecnej wartości. Co więcej, w artykule jest wrzucony odnośnik do nagród przyznanych za poprzednika DB, a nie ma żadnego artykułu co do wartości nagród ze wspomnianego wcześniej okresu…

Ciekawski

Ciekawe jaką nagrodę otrzymał rzecznik prasowy prezydenta, czy ktoś wie?
No i oczywiście nasz wspaniały i ulubiony „polonista”, którego zatrudniono specjalnie w naszym magistracie?

Marcin

Rzecznik dostał 5-6 tys zlotych jak cała góra urzedu.

maniek

ZAWSZE BYŁO WIADOMO ,ŻE TA I TAMTE WCZEŚNIEJSZE WŁADZE KŁAMAŁY I DALEJ KŁAMIĄ O ROZWOJU , ” ROZWOJU PATOLOGI PRZYDZIAŁU PREMII ZA NIC ROBIENIE ” . CHWALĄ SIĘ TYLKO ZAWSZE TYM ,ŻE SPŁACILI MOŻE TO I TAMTO , BO DOSTALI JAKOŚ SUBWENCJĘ, ZDYCHAJĄCE MIASTO JUŻ WIDAĆ GOŁYM OKIEM , A NA TARNOBRZESKIM TITANICU MUZYKA GRA , ŚMIEJĄ SIĘ Z LUDZI BIORĄC TAKĄ FORSĘ ALE PYTAM ZA CO : ZA OBSRANE I ZAROŚNIĘTE CHODNIKI , ZA WYPRZEDAŻ I STAWIANIE NIBY SKLEPÓW I NARUSZANIE URBANISTYKI MIASTA , ZA KUPĘ GOŁĘBI I OBROBIONEGO GNOMAMI KOSZA KOŁO CZERWONEGO BANKU , DZIURAWE ULICE , BO… Czytaj więcej »

orzeł

mam nadzieję, że nasz wice, te 10 tysi nagrody za swą wymienną pracę, zainwestuje w garderobę godną piastowanego urzędu, żeby więcej nie robił wstydu przy przecinaniu wstęgi czy innych uroczystościach, które zaszczysca swoją obecnością

asdf

Za co te nagrody ? jakieś szczególne osiągnięcia ? ktoś poda chociaż jeden argument za ?!

oj!

ZA PLANDEKI PORWANE NA WISLOSTRADZIE

Zygmunt Prawdomówny

KIEDY REFERENDUM?????

Mar

Gdy Tarnobrzeżanie przestaną zaciskać zęby i zaczną krzyczeć. Zobaczymy ile będzie skarg rozpatrywanych na lutowej i na marcowej sesji rady miasta. Jeżeli w sumie mniej niż 20, to nie ma co nawet gadać o referendum.

Jarząbek Tr.III kl.

Czasem aż oczy bolą patrzeć, ile się dla miasta nabiega, prezydent Bożek Dariusz, naszego miasta Tarnobrzega. Ciągle pracuje! Wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy, wbijają mu szpilki. To nie ludzie-to wilki!

Takie pytania o nagrody, podchodzą pod hejt i wcale bym się nie zdziwił gdyby p. Prezydent znowu się obraził;(

Tarnobrzeżanin

Trzeba było głosować na Pana dr. Witolda Zycha, który ma większe kompetencje, wiedzę, jest pracowity i zawsze zależało mu (i zależy nadal) na tym mieście. Jakby Pan Zych był prezydentem to by nie było takich afer jak za NM, GK czy DB. No ale ludzie antysystemowi nie są na rękę starym układom (bo odpowiedzmy sobie szczerze – czy Tarnobrzegiem rządzą kolejni prezydenci, czy pewna grupa urzędników w UM?), dlatego należy ich dyskredytować i ośmieszać, wyborcy przecież to łykną. Pozdrawiam normalnych mieszkańców naszego miasta, którym zależy na progresie, a nie regresie. A hejterów – którzy pewnie zaraz się odezwą – proszę,… Czytaj więcej »

Mar

W punkt. Prosty przykład: przez tyle lat nie dało się skoordynować sygnalizacji świetlnych wzdłuż Sikorskiego i Warszawskiej. No bo to chyba nie jest normalne, że jak się rusza na wprost jako pierwszy po zmianie światła na zielone i jedzie się ok. 50 km/h, to na następnym skrzyżowaniu z sygnalizacją trafia się na czerwone światło, nieraz świecące się już chwilę.

Gosc

Proponuje pojsc za ciosem I wystąpić do ZUS,US,PIP,UP czy innych instytucji publicznych z zapytaniem o nagrody bo to sa informacje publiczne.Zapewniam ze zdziwienie nie bedzie miało granic

Zdziwiony

Według jakich zasad Sekretarz dostaje nogrode 10tys tyle samo co zastępca
Takie zasady to tylko w tym zapyzialym mieście Urzędnik który jest równocześnie w godzinach pracy przewodniczącym rady nadzorczej z wynagrodzeniem też dużym
Kto i dlaczego tak honoruje takie osoby.
Dosc tego nepotyzmu i niesprawiedliwości

Zadziwiony

Taki krótki tekst, a tyle nieścisłości (bo nie podejrzewam Cię o celowe kłamstwa 😉 ).
Sekretarz nie uczestniczy w posiedzeniach RN w godzinach pracy w UM. Wynagrodzenie przewodniczącego RN to kilkaset zł miesięcznie – takie duże?
No i jeszcze ten nepotyzm…
„Nepotyzm (łac. nepos „wnuk, potomek”) – faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności.” (https://pl.wikipedia.org/wiki/Nepotyzm)

To członkiem czyjej rodziny (we władzach miasta) jest Twoim zdaniem Sekretarz?

orzeł

TE NAGRODY IM SIĘ PO PROSTU NALEŻAŁY!

Wrona

Zgadzam się Te nagrody im się po prostu należały Najwięcej tym po Kalince i tym naszym.nowo przyjętym.
Orzeł goni orla po urzędzie.

Mar

Mogłoby być takie fajne miasto: płasko, z wyjątkiem Dzikowa zwarta część miejska, stosunkowo dużo wolnych terenów pod sklepy i zakłady usługowe, Jezioro, strefa w Machowie, strefa w Zakrzowie. Ale od lat dla włodarzy koryto ważniejsze od rozwoju miasta i jakości życia jego mieszkańców. A w kolejnych wyborach większość głosujących wybiera kolejnych „zbawców” Tarnobrzega, lekceważąc bardziej ideowych kandydatów na stanowisko prezydenta, które powinno być zaszczytnym urzędem, a nie ciepłą posadą, z której rozdaje się to czy tamto. Szkoda.

Mieszkaniec

Układ,klika,sitwa.Korzyści własne ponad dobro mieszkańców.

kościelny z zachrystii

oj bożu bożu nie wstyd ci ?? chodziłeś po szkołach namawiając do strajku i oferując wsparcie tylko po to by wyhujac swoich kolegów po fachu a teraz ogłaszać sukces że łaskawie ich peiniędzmi splaciłeś zus . jak widac jeszcze zostało dla swoich na nagrody

maniek

Do Mar: Działki przy jeziorze wyprzedane , nie wiem na kogo czekają – ktoś ma inwestycję tylko forsy brak , czeka na nowe koryto , wtedy zacznie , sklepy padają jak muchy , niedługo i zakłady usługowe , GDZIE SĄ NOWE MIEJSCA PRACY ? ANO W LESIE , nikomu nie zależy na inwestorach , trzeba by im drogi poprawić , zrobić ogrodzenie działek , wybudować hale ale nie przy tej WŁADZY . Najlepiej jakby CI OŚWIECENI POJECHALI DO STALOWEJ WOLI I—– ZOBACZYLI NA ŚLEPIA JAK MA WYGLĄDAĆ STREFA EKONOMICZNA , DROGI DOJAZDOWE I DZIAŁKI POD PRZYSZŁE ZAKŁADY , JAK WYGLĄDA… Czytaj więcej »

Jolanta

10tys dla Jolanty aż się wierzyć nie chce. Może popyta ie ile dostają w Kielcach Rzeszowie Krośnie Przemyślu Dorwali się do władzy i utracili kontakt z rzeczywistością

Urzednik

Jak Bożek może tak postępować Gdyby nie portal to nigdy nie ujawniłby tych horrendalnych nagród dla 4 osób.
Pytanie za co? Pozostało bez odpowiedzi Jak to się nazywa BUTA WLADZY

Kierowca mpk

Szkoda ze kierowcy autobusow miejskich w krakowskim polkarrze ktore jezdza po Tarnobrzegu, mimo wzrostu minimalnej placy krajowej zarabiaja duzo poniżej a ich prezes wozi sie po cieplych krajach bo ma za co. Ale jak sie jest kolesiem prezydenta to mozna płacic ludziom ponizej minimalnej krajowej i smiac sie im i ich rodzinom w twarz. Hańba!

Ikona

Czytaj również

Zobacz wszystko »

Nieodpłatna pomoc prawna, obywatelska i mediacja

Od dnia 1 stycznia 2020 r. w Tarnobrzegu, Gorzycach, Grębowie, Padwi Narodowej/Wadowicach Górnych, Nisku/Krzeszowie, Stalowej Woli, Bojanowie, Pysznicy, Zaklikowie, Radomyślu nad Sanem, Zaleszanach funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej prowadzone przez Fundację „Masz Prawo”.

7 najlepszych książek o biznesie

Jak stworzyć przynoszący dobry zysk biznes? Jak prawidłowo zarządzać zespołem pracowników? I jak zostać liderem? Na powyższe pytania odpowiedzi szuka...