Nieodpłatna pomoc prawna, obywatelska i mediacja

Pomoc prawna, obywatelska i mediacja będzie świadczona przez adwokatów, radców prawnych, doradców obywatelskich oraz mediatorów. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane przez Miasto Tarnobrzeg, Powiat Tarnobrzeski, Stalowowolski, Niżański i Mielecki ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”. „Alternatywne metody rozwiązywania sporów tworzą szansę na rozwiązywanie konfliktów bez konieczności odwoływania się do klasycznych porad prawnych oraz, co szczególnie istotne, do drogi sądowej”. (za www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl).

Usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

PUNKT PADEW NARODOWA/WADOWICE GÓRNE – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Budynek Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych nr 116;
-wtorek w godz. 8:00 – 13:00,
-czwartek w godz. 8:00 – 13:00,
Budynek Gminnego Domu Kultury w Padwi Narodowej, ul. Rynek 15;
-wtorek w godz. 14:00 – 19:00,
-środa w godz. 10:00 – 15:00
-piątek w godz.14:00-19:00

PUNKT NISKO/KRZESZÓW – PORADNICTWO PRAWNE

NISKO Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 10
– poniedziałek: 8.00 – 12.00
– wtorek: 8.00 – 12.00
– środa: 8.00 – 12.00
– czwartek: 11.00 – 15.00

KRZESZÓW Urząd Gminy, ul. Rynek 2
– piątek: 08:00-12:00

PUNKT ULANÓW/HARASIUKI/JAROCIN – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ULANÓW

Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 5
– poniedziałek: 11.30 – 15.30
– wtorek: 12:30 – 16.30
– środa: 12:30 – 16.30

JAROCIN
Gminne Centrum Kultury, Jarocin 114
– czwartek: 13.00 – 17.00

HARASIUKI
Zespół Szkół, Harasiuki 106
– piątek: 12.15 – 16.15

PUNKT STALOWA WOLA – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola
– poniedziałek: 14:00 – 18:00
– wtorek: 12:00 – 16:00
– środa: 14:00 – 18:00
– czwartek: 8:00 – 12:00
– piątek: 8:00 – 12:00
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Gmina Bojanów, Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5
środa: 8:00 – 12:00
Gmina Pysznica ,Urząd Gminy Pysznica, ul. Wolności 322
czwartek: 11:00 – 15:00
Gmina Radomyśl nad Sanem, Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7
piątek: 11:00 – 15:00
Gmina Zaklików, Urząd Miasta Zaklików, ul. Zachodnia 15
poniedziałek: 8:00 – 12:00
Gmina Zaleszany, Urząd Gminy Zaleszany, ul. Kościuszki 16
wtorek: 8:00 – 12:00
Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 15 643 36 56 lub e mail: pomocprawna@stalowowolski.pl

PUNKT TARNOBRZEG – PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3
poniedziałek: 10:00-14:00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
wtorek: 10:00-14:00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
środa: 10:00-14:00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
czwartek: 10:00-14:00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
piątek: 08:00-12:00 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Zgłoszenia na terminy wizyt przyjmowane są pod numerem telefonu 15 818 15 00

HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD W POWIECIE TARNOBRZESKIM
Gorzyce, Urząd Gminy, ul. Sandomierska 75
poniedziałek: 7.30-11.30 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
wtorek: 11.30-15.30 – nieodpłatne poradnictwo prawne
środa: 07.30-11.30 – nieodpłatne poradnictwo prawne
Grębów, Urząd Gminy, ul. Rynek 1
czwartek: 15.00-19.00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
piątek: 8.00-12.00 – nieodpłatne poradnictwo prawne
Zgłoszenia na terminy wizyt przyjmowane są pod numerem telefonu 15 811 27 15
Zgłoszenia na terminy wizyt przyjmowane są pod numerem telefonu 15 836 20 75

PODSUMOWANIE ROKU 2019

W 2019 roku uprawnionym mieszkańcom miasta Tarnobrzega udzielono łącznie 289 porad prawnych i 42 porady obywatelskie.
W 2019 roku uprawnionym mieszkańcom powiatu tarnobrzeskiego w punkcie Gorzyce i Grębów udzielono 169 porad prawnych i 26 porad obywatelskich.
W 2019 roku uprawnionym mieszkańcom powiatu mieleckiego w punkcie Padew Narodowa i Wadowice Górne udzielono 158 porad obywatelskich.
W 2019 roku uprawnionym mieszkańcom powiatu mieleckiego w punkcie Tuszów Narodowy i Gawłuszowice udzielono 138 porad obywatelskich.
W 2019 roku uprawnionym mieszkańcom powiatu niżańskiego w punkcie Nisko i Krzeszów udzielono 381 porad prawnych i 206 porad obywatelskich.
W 2019 roku uprawnionym mieszkańcom powiatu stalowowolskiego w punkcie w Stalowej Woli oraz w punktach filialnych w gminach: Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Zaklików udzielono 400 porad prawnych i 130 porad obywatelskich.

W 2019 r. udzielono łącznie 1239 porad prawnych i 700 porad obywatelskich. Porady udzielane były w punktach w miastach Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Nisku oraz miejscowościach Gorzyce, Grębów, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Zaklików, Padew Narodowa, Wadowice Górne, Tuszów Narodowy, Gawłuszowice, Krzeszów w formie indywidualnych konsultacji z dyżurującym prawnikiem i doradcą obywatelskim. Prawnicy udzielili najwięcej porad z zakresu prawa cywilnego.

Realizacja projektu doprowadziła do zmniejszenia skali problemów życiowych beneficjentów ostatecznych wynikających z niewiedzy prawnej, które mogą skutkować zagrożeniem wykluczeniem społecznym, zmniejszeniem aktywności społecznej wywołanej poczuciem bezradności i apatii wobec organów administracji. Zmniejszyło się również ich zagrożenie wykluczeniem prawnym wynikającym z niskiej wiedzy prawnej o przysługujących jednostkom prawach i środkach ich ochrony (tzw. świadomość prawna). Beneficjenci którzy skorzystali z porad mogli skutecznie dochodzić swoich praw, a dostępność bezpłatnych usług prawnych wpłynęła na likwidację barier mentalnych w stosunku do korzystania z usług prawnych.

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Julita
2 lat temu

Nic z tych porad nie wynika dla ludzi Pozorność

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content